Καινη Διαθηκη
A+
A
A-

213. Ἑρμηνεία τῆς Ἀποκαλύψεως Κεφ. 1ο

Ἑρμηνεία τῆς Ἀποκαλύψεως Κεφ. 1ο

(τά κύρια νοήματα τῶν ὁμιλιῶν)

 

Ὁ Θεός μᾶς κάνει βασιλεῖς καί ἱερεῖς

 

Στήν Ἀποκάλυψη ὁ Θεός ὁμιλεῖ διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, καί στή συνέχεια ὁ Ἰησοῦς Χριστός τά φανερώνει δι᾿ ἀγγέλου στόν εὐαγγελιστή Ἰωάννη.

Πόσο ἄφρων εἶναι ὁ ἄνθρωπος, πού δέν θέλει νά πιστέψει, δέν θέλει νά καταλάβει. Τόν ἀπασχολοῦν τά προβλήματα, οἱ ἀρρώστιες… Ὅλα ἐκεῖνα εἶναι ἀκριβῶς γιά νά καταλάβουμε καί νά βιώσουμε καλύτερα τά τοῦ Θεοῦ. Διότι δέν πρόκειται νά τά βιώσουμε, ἄν δέν πονέσουμε, ἄν δέν πάθουμε.

Νά πλησιάσουμε μέ πίστη καί σύνεση τόν Θεό. Νά πιστέψουμε ὅτι μᾶς κάνει ἔτσι πού νά εἴμαστε βασιλεῖς καί ἱερεῖς. Βασιλεύεις πάνω στόν ἑαυτό σου, κυβερνᾶς τόν ἑαυτό σου ὡς βασιλεύς, καί ὡς ἱερεύς προσφέρεις ἀτελεύτητη καί ὁλοκληρωτική θυσία –τόν ἑαυτό σου– λατρεύοντας τόν Θεό.

 

08/09/2003