Ασκητικα
A+
A
A-

216. Ὁ θησαυρός τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία

Ὁ θησαυρός τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία

 

Ὁ θησαυρός τῆς Ἑλλάδος, ὁ θησαυρός μας εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία. Ἄν αὐτό τό καταλάβουμε… Ὄχι βέβαια νά τό πάρουμε σάν νά εἶναι ἐμπόρευμα ἡ ὀρθοδοξία τό ὁποῖο ἐξαγάγουμε, γιά νά τό πουλᾶμε. Κυρίως τό βίωμα τῆς ὀρθοδοξίας, τό νά ζοῦμε ὀρθόδοξα, αὐτό ἔχει μεγάλη σημασία.

Ἔτσι καί γενικότερα. Τί μπορεῖς νά κάνεις, ἄνθρωπέ μου, ὡς χριστιανός; Λίγο πολύ θά εἶσαι ἀδικημένος σ᾿ αὐτό τόν κόσμο, θά εἶσαι περιφρονημένος, θά κινδυνεύεις, λίγο πολύ θά σοῦ λείπουν αὐτά πού ἔχουν οἱ ἄλλοι. Ἐάν προσπαθεῖς βέβαια, σώνει καί καλά, νά τά ἔχεις κι ἐσύ, βγαίνεις τότε ἀπό τό στοιχεῖο σου, βγαίνεις ἀπό τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου. Ἐμεῖς τό Εὐαγγέλιο θά ἔχουμε, τόν Χριστό θά ἔχουμε, πού εἶναι μιά ἐλπίδα, μιά πραγματικότητα, ἡ ὁποία ἀρχίζει μέν ἀπό δῶ, ἀλλά κυρίως πηγαίνει πέρα ἀπό τόν τάφο.

Ποιός χριστιανός σήμερα –ἐκτός ἐλαχιστοτάτων ἐξαιρέσεων– δέν θεωρεῖ ὅ,τι πολυτιμότερο τό νά ζεῖ τήν παρούσα ζωή; Μήν τυχόν συμβεῖ τίποτε καί χάσει τήν παρούσα ζωή. Καί μέ τήν ἔννοια δηλαδή ὅτι τή θέλει τή ζωή –θέλει νά ζεῖ, νά ὑπάρχει– ἀλλά καί μέ τήν ἔννοια ὅτι προσπαθεῖ νά λάβει μέτρα, τό ἕνα, τό ἄλλο, ὅτι θά ἐργαστεῖ, θά κοπιάσει, γιά νά ἐξασφαλίσει τή ζωή. Ἐλάχιστοι χριστιανοί δέν εἶναι ἐπηρεασμένοι ἀπό ἕνα τέτοιο πνεῦμα.

Βλέπετε, λοιπόν, ἀκόμη μιά φορά πόσο ξένοι καί μακριά εἴμαστε ἀπό τό ἀληθινό πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου, ἀπό τό ἀληθινό χριστιανικό πνεῦμα. Πῶς μποροῦμε μετά νά εἴμαστε χριστιανοί; Πρέπει νά τό προσέξουμε αὐτό. Πασχίζεις νά εἶσαι χριστιανός μέ τίς δικές σου δυνάμεις, μέ τά δικά σου φρονήματα. Γίνεται αὐτό;

 

16/08/1990