ΒΙΒΛΙΟ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 71 | Διάσταση 12,5χ20,5 | 2017
Αγιολογικα
A+
A
A-

Σύντομη βιογραφία τοῦ π. Συμεών Κραγιοπούλου (†)

Σύντομη βιογραφία τοῦ π. Συμεών Κραγιοπούλου (†) 

Μία σύντομη περιγραφή τῆς ζωῆς τοῦ π. Συμεών.  Βιογραφικά στοιχεία γιά τήν παιδική καί νεανική ἡλικία καί παρουσίαση τῆς ποιμαντικῆς του διακονίας.  Πνευματική πορεία καί μοναχική ζωή στό Ἡσυχαστήριο ἁγ. Τριάδος. Βασικά στοιχεία τῆς διδασκαλίας του καί ἡ πορεία του πρός τόν Οὐρανό.

Περιεχόμενα

Προλογικό σημείωμα ————————————————– 5

Παιδική ἡλικία… ——————————————————- 9

Γυμνασιακές σπουδές ———————————————— 14

Θεολογικές σπουδές καί π. Τιμόθεος ——————————- 19

Πνευματική διακονία ———————————————— 25

Ἡ ζωή στό Πανόραμα ———————————————— 31

Προσωπικότητα —————————————————— 38

Διδασκαλία τοῦ π. Συμεών —————————————— 51

Ἀσθένεια καί κοίμηση ———————————————– 63

Προλογικό σημείωμα

Στό παρόν τευχίδιο παρουσιάζονται ἐν συντομίᾳ κάποια βασικά στοιχεῖα τοῦ βίου καί τῆς διδασκαλίας τοῦ π. Συμεών Κραγιοπούλου, ἱδρυτοῦ καί πνευματικοῦ πατρός τοῦ ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου μας. Εὐελπιστοῦμε προσεχῶς νά ὁλοκληρωθεῖ ἡ προσπάθεια γιά τήν καταγραφή μιᾶς ἐκτενέστερης βιογραφίας, ὥστε νά ἀποκαλυφθοῦν ὅσο γίνεται περισσότερα στοιχεῖα ἀπό τήν ἀφανή θεοφιλή βιοτή του. Ἡ ζωή τοῦ Πατρός θά μένει γιά πάντα κρυμμένη ὡς ἱστορία, γιά νά συνεχίζεται μόνο ὡς ζωή ἐν Χριστῷ. Εὐχόμαστε, δι᾿ εὐχῶν τοῦ π. Συμεών, ἡ ἀνάγνωση αὐτῆς τῆς σύντομης βιογραφίας του νά γίνει αἰτία πνευματικῆς ὠφέλειας κατά μίμησιν τῆς ἁγίας ζωῆς του.

Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ἀνδρώου Ἡσυχαστηρίου

  

Ἀποσπάσματα ἀπό τό βιβλίο

 

Τρεῖς μῆνες σχεδόν μετά τήν κοίμηση τοῦ π. Τιμοθέου ἔγινε ἡ κουρά του στό βυζαντινό μονίδριο τοῦ Ὁσίου Δαβίδ καί ἔλαβε τό μοναχικό ὄνομα Συμεών. Καθώς ἀνέβαινε πρός τήν Ἄνω πόλη, αἰσθανόταν ὅτι ἀφιερώνει τή ζωή του στόν Θεό ὡς ἀρνίο πού τό πηγαίνουν νά τό σφαγιάσουν, νά τό θυσιάσουν. Ἡ κουρά ἔγινε στίς 16 Ἀπριλίου 1954 ἀπό τόν μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Παντελεήμονα Παπαγεωργίου. Τήν ἑπόμενη ἡμέρα, Σάββατο τοῦ Λαζάρου, ἔγινε ἡ εἰς διάκονον χειροτονία στόν μητροπολιτικό ναό τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ.

Ὅταν γονάτισε κάτω ἀπό τό ὠμοφόριο τοῦ ἀρχιερέως τήν ὥρα τῆς εὐχῆς, «ἵνα ἔλθῃ ἐπ᾿ αὐτόν ἡ χάρις τοῦ παναγίου Πνεύματος», ἔνιωσε συνειδητά κύμα δυνάμεως νά διαπερνᾶ τήν ὕπαρξή του σάν ἠλεκτρικό ρεῦμα. Συγκλονισμένος ζητοῦσε τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ αἰσθανόμενος τήν ἀναξιότητά του. Νόμιζε ὅτι ἔτσι συμβαίνει σέ ὅλους κατά τήν ὥρα τῆς χειροτονίας τους καί ἀποροῦσε γιατί δέν τοῦ τό εἶχαν πεῖ. Λίγο ἀργότερα τόν ἐνθάρρυνε ὁ μητροπολίτης λέγοντάς του νά ἀντέξει αὐτή τήν αἰσθητή ἐπίσκεψη τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Ἀργότερα συζήτησε τό θέμα μέ τόν π. Φιλόθεο Ζερβάκο, ὁ ὁποῖος ἐπιβεβαίωσε ὅτι ἐπρόκειτο γιά ἐπίσκεψη τῆς χάριτος. Παρέμεινε διάκονος γιά τρεῖς μῆνες καί στίς 27 Ἰουλίου τοῦ 1954 κατά τήν ἑορτή τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος χειροτονήθηκε πρεσβύτερος. Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας τόν κάλεσε ὁ μητροπολίτης καί τόν χειροθέτησε ἀρχιμανδρίτη καί πνευματικό.

Ἦλθε ἡ ὥρα ὁ π. Συμεών στήν ἡλικία τῶν 28 ἐτῶν νά μπεῖ στή νέα ζωή, αὐτήν τοῦ κληρικοῦ μέ πνευματικές καί διοικητικές εὐθύνες στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Συγκλονισμένος ἀκόμη ἀπό τόν αἰφνίδιο θάνατο τοῦ π. Τιμοθέου ἔμεινε μόνος νά ἀναλάβει τό ὑπεύθυνο ἔργο τοῦ πνευματικοῦ πατρός. Ὁ ἴδιος περιέγραφε τά βιώματα αὐτῆς τῆς ἐποχῆς λέγοντας ὅτι ὁ Θεός σάν νά τράβηξε τή στέρεη σανίδα κάτω ἀπό τά πόδια του καί ἔμεινε στό κενό. Τό βίωμα αὐτό κορυφώθηκε, ὅταν συμπλήρωνε τό δέκατο ἔτος τῆς ἱερατικῆς του διακονίας. Καθώς ἀνέλαβε τό ἔργο πού τοῦ ἀνέθεσε ὁ Θεός σ᾿ αὐτή τήν ἡλικία, πέρασε ἀπό πολλές δοκιμασίες, ἀλλά ἐκείνη τήν περίοδο βίωσε πιό ἔντονα ὅτι ἔμεινε στό «χάος». Αἰσθάνθηκε ὡς φώτιση Θεοῦ ὅτι εἶναι ἕνα «μηδέν», ὅτι ὁ Θεός δέν περίμενε κάτι ἀπό αὐτόν. Τοῦ ἀποκάλυψε ὁ Θεός: «Ἐσύ δέν ξέρεις τίποτε, δέν μπορεῖς νά κάνεις τίποτε· εἶσαι γιά τό χάος. Ἐκεῖνο πού χρειάζεται νά κάνεις εἶναι νά μέ ἀκολουθήσεις καί νά κάνεις ὅ,τι θά σοῦ λέω».

* * *

Ὁ π. Συμεών ἤθελε νά σκέπτεται καί νά ἐνεργεῖ σέ ὅλα τά θέματα κατά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Δέν σχεδίαζε μέ τόν νοῦ του τή συνέχεια τῶν πραγμάτων οὔτε βιαζόταν, ἀλλά μέ ὑπομονή ἄφηνε τά πάντα στά χέρια τοῦ Θεοῦ. «Νά δείξει ὁ Θεός», ὅπως χαρακτηριστικά συνήθιζε νά λέει. Ἀκολουθοῦσε μέ ὑποδειγματική ὑπακοή τό σχέδιο τῆς οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ, αἰσθανόμενος ὅτι, παρ᾿ ὅλη τήν ἀναξιότητά του, ὁ Θεός φωτίζει, ὁ Θεός ἐνεργεῖ δι᾿ αὐτοῦ μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου καί τίς εὐχές τοῦ πνευματικοῦ του πατρός.

* * *

Ὁ π. Συμεών πάνω στό γραφεῖο του εἶχε γραμμένες σέ ξεχωριστό χαρτί τρεῖς λέξεις: ταπείνωση, ἀφάνεια, σιωπή. Αὐτά ἦταν τά πιό βασικά χαρακτηριστικά τῆς ζωῆς του. Δέν τοῦ ἄρεσαν οἱ ἔπαινοι καί οἱ κολακεῖες καί ἀπέφευγε τίς δημόσιες προβολές. Ἐπειδή εἶχε τήν κατά Θεόν ταπείνωση, δέν ἐπηρεαζόταν ἀπό τίς ἐκφράσεις εὐγνωμοσύνης τῶν ἀνθρώπων. Πολλοί ἐκδήλωναν τίς εὐχαριστίες τους γιά τίς πνευματικές εὐεργεσίες καί τίς φανερές εὐλογίες στή ζωή τους, ἀλλά ἦταν ἐντυπωσιακό ὅτι ὁ Πατήρ δέν αἰσθανόταν ὅτι ὁ ἴδιος ἔκανε κάτι, γιατί ἀπέδιδε τά πάντα στόν Θεό. Δέν γινόταν κάποια κίνηση τῆς ψυχῆς του πρός τόν ἐγωισμό ἤ πρός τήν ταπεινολογία. Τό μόνο πού ἔλεγε ἦταν: «Ὅλα ὁ Θεός τά κάνει».

* * *

Ἡ ἀληθινή ἀγάπη του παραμένει χαραγμένη στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων πού τόν γνώρισαν, καί ἡ ταπείνωσή του ἀποτελεῖ ἀνεξίτηλο παράδειγμα τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς. Μολονότι πάντοτε ἐπεδίωκε νά παραμένει ἀφανής, ὁ ζωντανός λόγος του φανερώνει τίς ἐμπειρίες τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ σέ ὅσους τόν γνωρίζουν μετά τήν κοίμησή του. Ὅλοι μποροῦν νά γευθοῦν τίς βιωματικές ἀλήθειες πού περιέχονται στά ταπεινά βιβλία του καί πλέον στή νέα ἱστοσελίδα.