ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Περιεχομενα
Επιλογες Ταξινομησης
 • ΖΗ
  ’Ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα, Μπαλασίου, πλ. δ΄ 10/11/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  05:45 08/11/2020
 • ΖΗ
  Ἄξιόν ἐστιν, Δ. Σουρλατζῆ, α΄ ἑπτάφωνος 09/11/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  02:52 08/11/2020
 • ΖΗ
  Ἄξιόν ἐστιν Παπανικολάου, πλ. δ΄ 08/11/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  03:16 07/11/2020
 • ΖΗ
  Δοξαστικό αἴνων ἁγίων Τριῶν Θεολόγων 08/11/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  09:00 07/11/2020
 • ΖΗ
  Λειτουργικά, πλ. δ΄ 14/09/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  13:15 14/09/2020
 • ΖΗ
  Χερουβικό Φωκαέως, πλ. δ΄ 14/09/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  05:52 14/09/2020
 • ΖΗ
  Σήμερον προέρχεται ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου, πλ. β΄ 14/09/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  05:18 14/09/2020
 • ΖΗ
  Τῆ ἀθανάτω σου Κοιμήσει, πλ. β´ 17/08/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  09:23 15/08/2020
 • ΖΗ
  Ὃτε ἡ Μετάστασις, πλ. β´ 17/08/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  02:35 15/08/2020
 • ΖΗ
  Ὃτε ἐξεδήμησας Θεοτόκε, δ´ 17/08/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  08:29 15/08/2020
 • ΖΗ
  Θεαρχίω νεύματι, Ἰακώβου 17/08/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  20:44 15/08/2020
 • ΖΗ
  Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 15/08/2020 15/08/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  53:38 15/08/2020
 • ΖΗ
  Αἱ γενεαί πᾶσαι… Νενίκηνται τῆς φύσεως, α´ 15/08/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  03:43 15/08/2020
 • ΖΗ
  Ὁ π. Συμεών λέει τήν “εὐχή” 13/05/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  20:33  
 • ΖΗ
  Ἀναστάσεως ἡμέρα ἀργό Φιλανθίδη, ήχος πλ. Α’ 13/05/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  05:15 19/04/2020
 • ΖΗ
  Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου 08/05/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  19:01 01/04/2020
 • ΖΗ
  Χριστός Ἀνέστη 07/05/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  01:08 27/05/2019
 • ΖΗ
  Ὁ Κανόνας τοῦ Πάσχα, Ὠδή α´~ γ´ 07/05/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  06:08 27/04/2008
 • ΖΗ
  Ὁ Κανόνας τοῦ Πάσχα, Ὠδή δ´~ στ´ 07/05/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  09:48 27/04/2008
 • ΖΗ
  Ὁ Κανόνας τοῦ Πάσχα, Ὠδή ζ´~ η´ 07/05/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  07:08 27/04/2008
 • ΖΗ
  Ὁ Κανόνας τοῦ Πάσχα, Ὠδή θ´ 07/05/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  06:52 27/04/2008
 • ΖΗ
  Στιχηρά τοῦ Πάσχα 07/05/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  03:46 28/04/2019
 • ΖΗ
  Ὁ ἄγγελος ἐβόα, Κυφιώτου, α΄ 19/04/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  04:15 19/04/2020
 • ΖΗ
  Ἀναστάσεως ἡμέρα, Φιλανθίδου, πλ. α΄ 19/04/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  04:08 19/04/2020
 • ΖΗ
  Σέ τόν ἀναβαλλόμενον τό φῶς, πλ. α´ 17/04/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  07:59 17/04/2020
 • ΖΗ
  Φοβερόν καί παράδοξον μυστήριον, πλ. β´ 17/04/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  06:08 17/04/2020
 • ΖΗ
  Ὤ πῶς ἡ παράνομος συναγωγή, πλ. β´ 17/04/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  05:46 17/04/2020
 • ΖΗ
  Ἤδη βάπτεται κάλαμος, πλ.δ´ 17/04/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  08:07 17/04/2020
 • ΖΗ
  Ὡς ἐμψύχῳ Θεοῦ κιβωτῷ, δ΄ 25/03/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  02:32 25/03/2020
 • ΖΗ
  Λειτουργικά Σουρλατζή, πλ. β΄ 25/03/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  08:14 25/03/2020
 • ΖΗ
  Χερουβικό, πλ. β΄ 25/03/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  09:09 25/03/2020
 • ΖΗ
  Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας, πλ. δ´ 25/03/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  05:03 22/03/2020
 • ΖΗ
  Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί ὁμιλία 25/03/2020 24/03/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  87:09 25/03/2020
 • ΖΗ
  Ὄρθρος τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ 25/03/2020 24/03/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  67:19 25/03/2020
 • ΖΗ
  Θεία Λειτουργία τῆς Σταυροπροσκυνήσεως 22/03/2020 22/03/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  107:10 22/03/2020
 • ΖΗ
  Ὄρθρος τῆς Σταυροπροσκυνήσεως 22/03/2020 22/03/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  95:46 22/03/2020
 • ΖΗ
  Κύριε εκέκραξα καί στιχηρά εσπερινού Παναγίας, α΄ 10/09/2019 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  42:06 28/08/2019
 • ΖΗ
  Ανοιξαντάρια Φωκαέως, πλ. δ΄ 10/09/2019 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  11:00 28/08/2019
 • ΖΗ
  Δοξαστικό στιχηρῶν ἑσπερινοῦ ἁγίου Δωροθέου, πλ. β´ 13/08/2019 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  04:46 13/08/2019
 • ΖΗ
  Καταβασίες τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, πλ. δ΄ 13/08/2019 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  07:50 13/08/2019
 • ΖΗ
  Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 2019 12/08/2019 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  122:52 17/06/2019
 • ΖΗ
  Ὄρθρος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 2019 12/08/2019 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  65:54 17/06/2019
 • ΖΗ
  Ἑσπερινός τῆς Πεντηκοστῆς 2019 27/06/2019 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  111:05 15/06/2019
 • ΖΗ
  Θεία Λειτουργία ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου 27/05/2019 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  54:48 27/05/2019
 • ΖΗ
  Ἤδη βάπτεται κάλαμος, πλ. δ΄ 27/04/2019 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  09:08 25/04/2019
 • ΖΗ
  Τό τροπάριο τῆς Κασσιανῆς 24/04/2019 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  24:25 23/04/2019
 • ΖΗ
  Θεία Λειτουργία ἁγίου ἀποστόλου Ἀνδρέου 01/12/2018 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  59:25 30/11/2018
 • ΖΗ
  Ὄρθρος ἁγίου ἀποστόλου Ἀνδρέου 01/12/2018 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  42:50 30/11/2018
 • ΖΗ
  Θεία Λειτουργία ἁγίων Τριῶν Θεολόγων 03/11/2018 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  71:05 03/11/2018
 • ΖΗ
  Ὄρθρος ἁγίων Τριῶν Θεολόγων 03/11/2018 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  41:34 03/11/2018
 • ΖΗ
  Στίχοι καί τριαδικό ἐκ τοῦ πολυελαίου Δοῦλοι Κύριον, Π. Λαμπαδαρίου, πλ. α´ 09/08/2018 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  25:10 06/08/2018
 • ΖΗ
  Νῦν τά ἀνήκουστα ἠκούσθη, πλ. δ΄ 09/08/2018 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  03:44 06/08/2018
 • ΖΗ
  Ἄξιόν ἐστιν, β΄ 12/06/2018 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  02:17 11/06/2018
 • ΖΗ
  Τό τροπάριο τῆς Κασσιανῆς 04/04/2018 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  20:50 03/04/2018
 • ΖΗ
  Ἂνωθεν οἱ Προφῆται, βαρύς 19/11/2017 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  08:43 28/08/2012
 • ΖΗ
  Κατευθυνθήτω ἀργόν, Ἰακώβου, α´ 19/11/2017 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  03:54 28/08/2012
 • ΖΗ
  Τῶν ψυχῶν ἡμῶν, Π. Μπερεκέτου, πλ. δ´ 19/11/2017 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  07:19 20/08/2008
 • ΖΗ
  Ἅγιος ὁ Θεός, α´ 19/11/2017 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  06:27 20/08/2008
 • ΜΠ
  Παράκληση τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Νικόλαου Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ 10/11/2017 ΜΥΡΟΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΝ
  44:05 14/02/2008
 • ΖΗ
  Παρακλητικός κανόνας τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου 10/11/2017 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  19:38 15/02/2016
 • ΖΗ
  Ἐν τῷ φωτί τῆς δόξης, Π. Μπερεκέτου, βαρύς 07/08/2017 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  08:38 06/08/2017
 • ΖΗ
  Παρέλαβεν ὁ Χριστός, Π. Φιλανθίδου, πλ. δ΄ 07/08/2017 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  06:03 06/08/2017
 • ΖΗ
  Τήν Ὑπεράρχιον, Πέτρου Λαμπαδαρίου, πλ. α΄ 07/08/2017 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  07:00 06/08/2017
 • ΖΗ
  Ἄξιόν ἐστιν, Δ. Σουρλατζῆ, α΄ ἑπτάφωνος 14/07/2017 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  03:00 14/07/2017
 • ΜΕ
  Τόν ἥλιον κρύψαντα, Γερμανοῦ Ν. Πατρῶν, πλ. α΄ 21/06/2017 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
  20:07 15/02/2016
 • ΜΠ
  Τεριρέμ κράτημα, Νικολάου Σμύρνης, πλ. β΄ 03/06/2017 ΜΥΡΟΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΝ
  04:51 03/06/2017
 • ΜΠ
  Πλούσιοι ἐπτώχευσαν, Δανιηλίδου, πλ. α΄ 03/06/2017 ΜΥΡΟΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΝ
  01:48 03/06/2017
 • ΜΠ
  Πασαπνοάριον ἀργόν, Ἰακώβου, πλ. δ΄ 03/06/2017 ΜΥΡΟΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΝ
  02:24 03/06/2017
 • ΜΠ
  Ὁ ἄγγελος ἐβόα, Κυφιώτου, α΄ 03/06/2017 ΜΥΡΟΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΝ
  04:02 03/06/2017
 • ΜΠ
  Ἄξιόν ἐστιν, Μισαηλίδου, βαρύς ἐναρμόνιος μικτός 03/06/2017 ΜΥΡΟΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΝ
  03:06 03/06/2017
 • ΜΠ
  Παναγία Δέσποινα – Μή καταπιστεύσῃς με 03/06/2017 ΜΥΡΟΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΝ
  05:16 03/06/2017
 • ΜΠ
  Ἀνοιξαντάρια, Χουρμουζίου, πλ. δ΄ 03/06/2017 ΜΥΡΟΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΝ
  08:25 03/06/2017
 • ΜΠ
  Ἅγιος ὁ Θεός, Καλογήρου, πλ. α΄ 03/06/2017 ΜΥΡΟΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΝ
  07:33 03/06/2017