ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Περιεχομενα
Επιλογες Ταξινομησης
 • ΖΗ
  Ὁ π. Συμεών λέει τήν “εὐχή” 10/04/2024 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  20:33  
 • ΖΗ
  Κοινωνικόν Αἰνεῖτε, Ἰωάννου τοῦ Κλαδᾶ, πλ. β´ 28/03/2024 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  13:31 17/03/2024
 • ΖΗ
  Ἄξιόν ἐστιν Παπανικολάου, πλ. δ΄ 24/03/2024 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  03:21 17/03/2024
 • ΖΗ
  Ἔφθασε καιρός, ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή, πλ. β´, Φιλανθίδου 24/03/2024 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  05:53 17/03/2024
 • ΖΗ
  Ἐπί σοί χαίρει, πλ. α´ 25/12/2023 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  06:35 25/12/2023
 • ΖΗ
  Ὅτε καιρός τῆς ἐπί γῆς παρουσίας σου, Δόξα αἴνων Χριστουγέννων, ἦχος πλ. β´ 25/12/2023 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  06:26 24/12/2023
 • ΖΗ
  Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῶ, ἦχος πλ. β´ 25/12/2023 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  03:13 24/12/2023
 • ΖΗ
  Εὐφράνθητι Ἱερουσαλήμ, Δόξα τῶν ἀποστίχων, ἦχος δ´ 25/12/2023 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  06:24 24/12/2023
 • ΖΗ
  Μάγοι Περσῶν Βασιλεῖς, Δόξα τῆς λιτῆς τῶν Χριστουγέννων, ἦχος πλ. α´ 25/12/2023 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  09:25 24/12/2023
 • ΖΗ
  Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου 28/11/2023 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  19:01 01/04/2020
 • ΖΗ
  Χαιρετισμοί τῆς Θεοτόκου 27/11/2023 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  14:19 27/11/2023
 • ΖΗ
  Ἄξιόν ἐστιν, Μισαηλίδου, βαρύς ἐναρμόνιος μικτός 18/11/2023 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  03:13 04/11/2023
 • ΖΗ
  Χερουβικό Παπανικολάου, α´ 18/11/2023 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  09:23 04/11/2023
 • ΖΗ
  Ἄξιόν ἐστιν, Μισαηλίδου, βαρύς ἐναρμόνιος μικτός 04/10/2023 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  03:24 30/09/2023
 • ΖΗ
  Ἄξιόν ἐστιν πλ. α´ ἐναρμόνιος 23/07/2023 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  03:10 20/07/2023
 • ΖΗ
  Χερουβικό, ἦχος α΄ 23/07/2023 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  06:35 20/07/2023
 • ΖΗ
  Ἅγιος ὁ Θεός, Καλογήρου, πλ. α΄ 23/07/2023 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  08:06 20/07/2023
 • ΖΗ
  Στίχοι ἐκ τοῦ πολυελαίου Δοῦλοι Κύριον, Π. Λαμπαδαρίου, πλ. α´ 22/07/2023 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  16:58 20/07/2023
 • ΖΗ
  Προφῆτα κήρυξ Χριστοῦ, Φιλανθἰδου, πλ. β´ 22/07/2023 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  03:43 19/07/2023
 • ΖΗ
  Δεῦτε τῶν ὀρθοδόξων τό σύστημα, Φιλανθίδου, πλ. β´ 22/07/2023 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  08:46 19/07/2023
 • ΖΗ
  Στιχηρά ἑσπερινοῦ Πεντηκοστῆς 13/06/2023 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  09:58 03/06/2023
 • ΖΗ
  Στιχολογία τρίσημη, α΄ 13/06/2023 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  05:38 03/06/2023
 • ΖΗ
  Κεκραγάρια ἀργά, Ἰακώβου, α´ 13/06/2023 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  08:14 03/06/2023
 • ΖΗ
  Ἀνοιξαντάρια, Χουρμουζίου, πλ. δ΄ 13/06/2023 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  21:25 03/06/2023
 • ΖΗ
  Τό τροπάριο τῆς Κασσιανῆς 2023 11/04/2023 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  20:59 11/04/2023
 • ΖΗ
  Μέγα Ἀπόδειπνο 09/03/2023 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  56:13 07/03/2023
 • ΖΗ
  Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου 05/03/2023 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  74:11 12/10/2006
 • ΖΗ
  Ἄξιόν ἐστιν, Μισαηλίδου, βαρύς ἐναρμόνιος μικτός 10/02/2023 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  03:18 10/02/2023
 • ΖΗ
  Χερουβικό, ἦχος α΄ 10/02/2023 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  06:37 10/02/2023
 • ΖΗ
  Τυπικά, Εὐλόγει ἡ ψυχή μου, πλ. δ´ καί Δόξα τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ, δ´ 10/02/2023 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  09:51 10/02/2023
 • ΖΗ
  Δόξα αἴνων ἁγίου Χαραλάμπους, Ὥσπερ ἀλάβαστρον πλῆρες, πλ. α΄ 10/02/2023 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  05:47 09/02/2023
 • ΖΗ
  Αἴνοι ἁγίου Χαραλάμπους, ἦχος α΄ 10/02/2023 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  06:48 09/02/2023
 • ΖΗ
  Πασαπνοάριον ἀργόν, Ἰακώβου, α΄ 10/02/2023 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  04:58 09/02/2023
 • ΖΗ
  Φάλαγγα θεοστεφῆ, πλ. β΄ 10/02/2023 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  02:13 09/02/2023
 • ΖΗ
  Χερουβικό, ἦχος α΄ 31/01/2023 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  06:18 30/01/2023
 • ΖΗ
  Σήμερον αἱ ψυχαί, Δόξα αἴνων Τριῶν Ἱεραρχῶν, β´ 31/01/2023 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  03:26 29/01/2023
 • ΖΗ
  Ποίοις εὐφημιῶν στέμμασι, Τριῶν Ἱεραρχῶν, β΄ 31/01/2023 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  08:28 29/01/2023
 • ΖΗ
  Σαλπίσωμεν ἐν σάλπιγγι ἀσμάτων, Τριῶν Ἱεραρχῶν, πλ. α´ 31/01/2023 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  08:56 29/01/2023
 • ΖΗ
  Ἐπί σοί χαίρει Κεχαριτωμένη, πλ. α´ 26/12/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  06:14 24/12/2022
 • ΖΗ
  Ὅτε καιρός τῆς ἐπί γῆς παρουσίας σου, πλ. β´, Φιλανθίδου 26/12/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  06:53 24/12/2022
 • ΖΗ
  Δόξα ἐν ὑψίστοις, πλ. β´, Φιλανθίδου 26/12/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  02:56 24/12/2022
 • ΖΗ
  Χερουβικό, ἦχος α΄ 26/12/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  06:25 24/12/2022
 • ΖΗ
  Ἄξιόν ἐστιν, Φρύγιος, Χατζηαθανασίου 18/12/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  03:04 18/12/2022
 • ΖΗ
  Λειτουργικά, Φρύγιος, Χατζηαθανασίου 18/12/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  09:58 18/12/2022
 • ΖΗ
  Χερουβικό, ἦχος α΄ 18/12/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  06:16 18/12/2022
 • ΖΗ
  Καταβασίες Χριστουγέννων, ἦχος α΄ 27/11/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  07:42 21/11/2022
 • ΖΗ
  Ἄγγελοι τήν Εἴσοδον…Ὡς ἐμψύχω Θεοῦ κιβωτῶ, Σουρλατζή, ἦχος δ´ 21/11/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  02:58 21/11/2022
 • ΖΗ
  Σήμερον τά στίφη τῶν πιστῶν, Π. Φιλανθίδου, πλ. β΄ 21/11/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  08:13 20/11/2022
 • ΖΗ
  Ἄξιόν ἐστιν, Μισαηλίδου, βαρύς ἐναρμόνιος μικτός 29/08/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  03:21 24/08/2022
 • ΖΗ
  Ἀκατάληπτόν ἐστι, γ´ 29/08/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  03:39 24/08/2022
 • ΖΗ
  Φέροντες τά παρόντα γενναίως, Πέτρου Λαμπαδαρίου, β´ 29/08/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  03:04 24/08/2022
 • ΖΗ
  Παναγία Δέσποινα τοῦ κόσμου βοήθεια, Φιλανθίδου, πλ. β´ 29/08/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  05:10 24/08/2022
 • ΖΗ
  Τῶν ψυχῶν ἡμῶν, Μπερεκέτου, πλ. δ´ 29/08/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  09:50 24/08/2022
 • ΖΗ
  Ὁ ἄγγελος ἐβόα, Κυφιώτου, α΄ 29/08/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  04:23 24/08/2022
 • ΖΗ
  Πάτερ Συμεών μακάριε, πλ. δ΄ 29/08/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  02:39 24/08/2022
 • ΖΗ
  Ἐν τῆ Γεννήσει, α´ 29/08/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  01:17 24/08/2022
 • ΖΗ
  Λειτουργικά, Σουρλατζή, ἑπτάφωνα, ἦχος α´ 19/08/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  12:30 15/08/2022
 • ΖΗ
  Χερουβικό Παπανικολάου, α´ 19/08/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  06:37 15/08/2022
 • ΖΗ
  Κύριε ἐλέησον 19/08/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  01:10 15/08/2022
 • ΖΗ
  Τῆ ἀθανάτω σου Κοιμήσει, Π. Φιλανθίδου, πλ. β´ 19/08/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  08:16 15/08/2022
 • ΖΗ
  Ὅτε ἡ Μετάστασις, πλ. β´ 19/08/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  02:03 15/08/2022
 • ΖΗ
  Λόγον ἀγαθόν, Φωκαέως, πλ. δ΄ 19/08/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  23:09 15/08/2022
 • ΖΗ
  Ἐν τῆ Γεννήσει τήν παρθενίαν, α´ 19/08/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  01:39 14/08/2022
 • ΖΗ
  Θεαρχίω νεύματι 19/08/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  09:17 14/08/2022
 • ΖΗ
  Ὅτε ἐξεδήμησας Θεοτόκε Παρθένε, δ´ 19/08/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  08:23 14/08/2022
 • ΖΗ
  Αἰνεῖτε τόν Κύριον, Μπαλασίου Ἱερέως, δ´ 14/08/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  08:11 14/08/2022
 • ΖΗ
  Χερουβικό καί Λειτουργικά, Σουρλατζή, πλ. δ´ 14/08/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  17:31 14/08/2022
 • ΖΗ
  Ὡς ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν χρόνων, Φιλανθίδου, πλ. α´ 14/08/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  08:12 14/08/2022
 • ΖΗ
  Νῦν τά ἀνήκουστα ἠκούσθη, πλ. δ´ 06/08/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  03:39 06/08/2022
 • ΖΗ
  Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως 06/08/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  83:34 06/08/2022
 • ΖΗ
  Ὄρθρος τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως 06/08/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  61:46 06/08/2022
 • ΖΗ
  Δόξα αἴνων προφήτου Ἠλιού, Τῶν προφητῶν τούς ἀκραίμονας, πλ. δ´ 20/07/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  04:10 20/07/2022
 • ΖΗ
  Πασαπνοάριον ἀργόν, Ἰακώβου, πλ. δ΄ 20/07/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  04:18 20/07/2022
 • ΖΗ
  Ἀναστάσεως ἡμέρα, πλ. α´ 24/04/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  03:52 24/04/2022
 • ΖΗ
  Τόν νοερόν ἀδάμαντα, δ´ 24/04/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  04:47 24/04/2022
 • ΖΗ
  Ἀξίως τοῦ ὀνόματος, πλ. β´ 24/04/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  07:21 24/04/2022
 • ΖΗ
  Σιγησάτω πᾶσα σάρξ, πλ. α´ 24/04/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  12:46 23/04/2022
 • ΖΗ
  Ἐπί σοί χαίρει, πλ. α´ 24/04/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  07:01 23/04/2022
 • ΖΗ
  Σέ τόν ἀναβαλλόμενον, πλ. α´ 24/04/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  06:29 22/04/2022
 • ΖΗ
  Γεύσασθε καί ἴδετε, 24/04/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  07:57 20/04/2022
 • ΖΗ
  Νῦν αἱ Δυνάμεις, πλ. β´ 24/04/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  05:45 20/04/2022
 • ΜΕ
  Τό τροπάριο τῆς Κασσιανῆς 19/04/2022 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
  20:21 19/04/2022
 • ΖΗ
  Χερουβικό Φωκαέως, πλ. δ΄ 25/03/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  06:59 25/03/2022
 • ΖΗ
  Ἀπεστάλη ἐξ οὐρανοῦ, Φιλανθίδου, πλ. β΄ 25/03/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  11:32 24/03/2022
 • ΖΗ
  Τυπικά, Εὐλόγει ἡ ψυχή μου, πλ. δ´ καί Δόξα τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ, δ´ 24/01/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  11:02 16/01/2022
 • ΖΗ
  Ἄξιόν ἐστιν Παπανικολάου, πλ. δ΄ 16/01/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  03:23 16/01/2022
 • ΖΗ
  Χερουβικό Φωκαέως, πλ. δ΄ 16/01/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  07:31 16/01/2022
 • ΖΗ
  Ἑωθινόν Η´, Τά τῆς Μαρίας δάκρυα, Φιλανθίδου, πλ. δ´ 16/01/2022 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  06:40 16/01/2022
 • ΖΗ
  Μυστήριον ξένον, Δ. Σουρλατζῆ, α´ 25/12/2021 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  03:06 25/12/2021
 • ΖΗ
  Χερουβικό Παπανικολάου, α´ 25/12/2021 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  07:53 25/12/2021
 • ΖΗ
  Δόξα αἴνων, Ὅτε καιρός τῆς ἐπί γῆς, Φιλανθίδου, πλ. β´ 25/12/2021 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  05:38 25/12/2021
 • ΖΗ
  Δόξα ἐν ὑψίστοις, Φιλανθίδου, πλ. β´ 25/12/2021 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  03:07 25/12/2021
 • ΖΗ
  Ἄξιόν ἐστιν, Ἀνωνύμου, πλ. β΄ 27/10/2021 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  02:57 25/10/2021
 • ΖΗ
  Στίχοι ἐκ τοῦ πολυελαίου Δοῦλοι Κύριον, Π. Λαμπαδαρίου, πλ. α´ 27/10/2021 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  09:36 25/10/2021
 • ΖΗ
  Δόξα. Σήμερον συγκαλεῖται, πλ. β΄ 27/10/2021 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  07:16 25/10/2021
 • ΖΗ
  Ἄξιόν ἐστιν, Μισαηλίδου, βαρύς ἐναρμόνιος μικτός 23/09/2021 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  03:28 10/09/2021
 • ΖΗ
  Αἱ γενεαί πᾶσαι … Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι, α´ 15/08/2021 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  03:37 15/08/2021
 • ΖΗ
  Τῆ ἀθανάτω σου Κοιμήσει, πλ. β´ 15/08/2021 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  08:32 15/08/2021
 • ΖΗ
  Δύναμις, Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Πρίγγου, πλ. α´ 21/06/2021 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  02:52 21/06/2021
 • ΖΗ
  Τυπικά, Δόξα τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ, δ´ 21/06/2021 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  04:30 21/06/2021
 • ΖΗ
  Τυπικά, Εὐλόγει ἡ ψυχή μου, πλ. δ´ 21/06/2021 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  05:50 21/06/2021
 • ΖΗ
  Δοξολογία Χρυσοπολίτου, πλ. α´ 21/06/2021 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  16:53 21/06/2021
 • ΖΗ
  Γλῶσσαι ποτὲ συνεχύθησαν, πλ. δ´ 21/06/2021 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  05:38 21/06/2021
 • ΖΗ
  Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 21/06/2021 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  119:10 21/06/2021
 • ΖΗ
  Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου 08/05/2021 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  89:39 08/05/2021
 • ΖΗ
  Ὄρθρος τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου 08/05/2021 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  76:49 08/05/2021
 • ΜΕ
  Ἤδη βάπτεται κάλαμος, πλ.δ´ 29/04/2021 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
  07:33 29/04/2021
 • ΜΕ
  Τοῦ δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ, πλ. β´ 29/04/2021 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
  07:06 29/04/2021
 • ΜΕ
  Ἐπί σοί χαίρει, πλ. α´ 29/04/2021 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
  06:17 29/04/2021
 • ΜΕ
  Τό τροπάριο τῆς Κασσιανῆς 28/04/2021 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
  19:30 27/04/2021
 • ΜΕ
  Δευτέραν Εὔαν τὴν Αἰγυπτίαν, πλ. δ΄ 26/04/2021 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
  04:33 25/04/2021
 • ΜΕ
  Κύριε, ἐρχόμενος πρὸς τὸ Πάθος, πλ. α΄ 26/04/2021 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
  05:03 25/04/2021
 • ΜΕ
  Ἐρχόμενος ὁ Κύριος, α΄ 26/04/2021 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
  03:12 25/04/2021
 • ΖΗ
  ’Ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα, Μπαλασίου, πλ. δ΄ 10/11/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  05:45 08/11/2020
 • ΖΗ
  Ἄξιόν ἐστιν, Δ. Σουρλατζῆ, α΄ ἑπτάφωνος 09/11/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  02:52 08/11/2020
 • ΖΗ
  Ἄξιόν ἐστιν Παπανικολάου, πλ. δ΄ 08/11/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  03:16 07/11/2020
 • ΖΗ
  Δοξαστικό αἴνων ἁγίων Τριῶν Θεολόγων 08/11/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  09:00 07/11/2020
 • ΖΗ
  Λειτουργικά, πλ. δ΄ 14/09/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  13:15 14/09/2020
 • ΖΗ
  Χερουβικό Φωκαέως, πλ. δ΄ 14/09/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  05:52 14/09/2020
 • ΖΗ
  Σήμερον προέρχεται ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου, πλ. β΄ 14/09/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  05:18 14/09/2020
 • ΖΗ
  Τῆ ἀθανάτω σου Κοιμήσει, πλ. β´ 17/08/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  09:23 15/08/2020
 • ΖΗ
  Ὃτε ἡ Μετάστασις, πλ. β´ 17/08/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  02:35 15/08/2020
 • ΖΗ
  Ὃτε ἐξεδήμησας Θεοτόκε, δ´ 17/08/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  08:29 15/08/2020
 • ΖΗ
  Θεαρχίω νεύματι, Ἰακώβου 17/08/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  20:44 15/08/2020
 • ΖΗ
  Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 15/08/2020 15/08/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  53:38 15/08/2020
 • ΖΗ
  Αἱ γενεαί πᾶσαι… Νενίκηνται τῆς φύσεως, α´ 15/08/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  03:43 15/08/2020
 • ΖΗ
  Ἀναστάσεως ἡμέρα ἀργό Φιλανθίδη, ήχος πλ. Α’ 13/05/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  05:15 19/04/2020
 • ΖΗ
  Χριστός Ἀνέστη 07/05/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  01:08 27/05/2019
 • ΖΗ
  Ὁ Κανόνας τοῦ Πάσχα, Ὠδή α´~ γ´ 07/05/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  06:08 27/04/2008
 • ΖΗ
  Ὁ Κανόνας τοῦ Πάσχα, Ὠδή δ´~ στ´ 07/05/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  09:48 27/04/2008
 • ΖΗ
  Ὁ Κανόνας τοῦ Πάσχα, Ὠδή ζ´~ η´ 07/05/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  07:08 27/04/2008
 • ΖΗ
  Ὁ Κανόνας τοῦ Πάσχα, Ὠδή θ´ 07/05/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  06:52 27/04/2008
 • ΖΗ
  Στιχηρά τοῦ Πάσχα 07/05/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  03:46 28/04/2019
 • ΖΗ
  Ὁ ἄγγελος ἐβόα, Κυφιώτου, α΄ 19/04/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  04:15 19/04/2020
 • ΖΗ
  Ἀναστάσεως ἡμέρα, Φιλανθίδου, πλ. α΄ 19/04/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  04:08 19/04/2020
 • ΖΗ
  Σέ τόν ἀναβαλλόμενον τό φῶς, πλ. α´ 17/04/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  07:59 17/04/2020
 • ΖΗ
  Φοβερόν καί παράδοξον μυστήριον, πλ. β´ 17/04/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  06:08 17/04/2020
 • ΖΗ
  Ὤ πῶς ἡ παράνομος συναγωγή, πλ. β´ 17/04/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  05:46 17/04/2020
 • ΖΗ
  Ἤδη βάπτεται κάλαμος, πλ.δ´ 17/04/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  08:07 17/04/2020
 • ΖΗ
  Ὡς ἐμψύχῳ Θεοῦ κιβωτῷ, δ΄ 25/03/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  02:32 25/03/2020
 • ΖΗ
  Λειτουργικά Σουρλατζή, πλ. β΄ 25/03/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  08:14 25/03/2020
 • ΖΗ
  Χερουβικό, πλ. β΄ 25/03/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  09:09 25/03/2020
 • ΖΗ
  Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας, πλ. δ´ 25/03/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  05:03 22/03/2020
 • ΖΗ
  Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί ὁμιλία 25/03/2020 24/03/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  87:09 25/03/2020
 • ΖΗ
  Ὄρθρος τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ 25/03/2020 24/03/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  67:19 25/03/2020
 • ΖΗ
  Θεία Λειτουργία τῆς Σταυροπροσκυνήσεως 22/03/2020 22/03/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  107:10 22/03/2020
 • ΖΗ
  Ὄρθρος τῆς Σταυροπροσκυνήσεως 22/03/2020 22/03/2020 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  95:46 22/03/2020
 • ΖΗ
  Κύριε εκέκραξα καί στιχηρά εσπερινού Παναγίας, α΄ 10/09/2019 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  42:06 28/08/2019
 • ΖΗ
  Ανοιξαντάρια Φωκαέως, πλ. δ΄ 10/09/2019 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  11:00 28/08/2019
 • ΖΗ
  Δοξαστικό στιχηρῶν ἑσπερινοῦ ἁγίου Δωροθέου, πλ. β´ 13/08/2019 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  04:46 13/08/2019
 • ΖΗ
  Καταβασίες τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, πλ. δ΄ 13/08/2019 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  07:50 13/08/2019
 • ΖΗ
  Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 2019 12/08/2019 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  122:52 17/06/2019
 • ΖΗ
  Ὄρθρος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 2019 12/08/2019 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  65:54 17/06/2019
 • ΖΗ
  Ἑσπερινός τῆς Πεντηκοστῆς 2019 27/06/2019 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  111:05 15/06/2019
 • ΖΗ
  Θεία Λειτουργία ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου 27/05/2019 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  54:48 27/05/2019
 • ΖΗ
  Ἤδη βάπτεται κάλαμος, πλ. δ΄ 27/04/2019 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  09:08 25/04/2019
 • ΖΗ
  Τό τροπάριο τῆς Κασσιανῆς 24/04/2019 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  24:25 23/04/2019
 • ΖΗ
  Θεία Λειτουργία ἁγίου ἀποστόλου Ἀνδρέου 01/12/2018 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  59:25 30/11/2018
 • ΖΗ
  Ὄρθρος ἁγίου ἀποστόλου Ἀνδρέου 01/12/2018 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  42:50 30/11/2018
 • ΖΗ
  Θεία Λειτουργία ἁγίων Τριῶν Θεολόγων 03/11/2018 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  71:05 03/11/2018
 • ΖΗ
  Ὄρθρος ἁγίων Τριῶν Θεολόγων 03/11/2018 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  41:34 03/11/2018
 • ΖΗ
  Στίχοι καί τριαδικό ἐκ τοῦ πολυελαίου Δοῦλοι Κύριον, Π. Λαμπαδαρίου, πλ. α´ 09/08/2018 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  25:10 06/08/2018
 • ΖΗ
  Νῦν τά ἀνήκουστα ἠκούσθη, πλ. δ΄ 09/08/2018 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  03:44 06/08/2018
 • ΖΗ
  Ἄξιόν ἐστιν, β΄ 12/06/2018 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  02:17 11/06/2018
 • ΖΗ
  Τό τροπάριο τῆς Κασσιανῆς 04/04/2018 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  20:50 03/04/2018
 • ΖΗ
  Ἂνωθεν οἱ Προφῆται, βαρύς 19/11/2017 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  08:43 28/08/2012
 • ΖΗ
  Κατευθυνθήτω ἀργόν, Ἰακώβου, α´ 19/11/2017 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  03:54 28/08/2012
 • ΖΗ
  Τῶν ψυχῶν ἡμῶν, Π. Μπερεκέτου, πλ. δ´ 19/11/2017 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  07:19 20/08/2008
 • ΖΗ
  Ἅγιος ὁ Θεός, α´ 19/11/2017 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  06:27 20/08/2008
 • ΜΠ
  Παράκληση τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Νικόλαου Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ 10/11/2017 ΜΥΡΟΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΝ
  44:05 14/02/2008
 • ΖΗ
  Παρακλητικός κανόνας τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου 10/11/2017 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  19:38 15/02/2016
 • ΖΗ
  Ἐν τῷ φωτί τῆς δόξης, Π. Μπερεκέτου, βαρύς 07/08/2017 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  08:38 06/08/2017
 • ΖΗ
  Παρέλαβεν ὁ Χριστός, Π. Φιλανθίδου, πλ. δ΄ 07/08/2017 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  06:03 06/08/2017
 • ΖΗ
  Τήν Ὑπεράρχιον, Πέτρου Λαμπαδαρίου, πλ. α΄ 07/08/2017 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  07:00 06/08/2017
 • ΖΗ
  Ἄξιόν ἐστιν, Δ. Σουρλατζῆ, α΄ ἑπτάφωνος 14/07/2017 ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
  03:00 14/07/2017
 • ΜΕ
  Τόν ἥλιον κρύψαντα, Γερμανοῦ Ν. Πατρῶν, πλ. α΄ 21/06/2017 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
  20:07 15/02/2016
 • ΜΠ
  Τεριρέμ κράτημα, Νικολάου Σμύρνης, πλ. β΄ 03/06/2017 ΜΥΡΟΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΝ
  04:51 03/06/2017
 • ΜΠ
  Πλούσιοι ἐπτώχευσαν, Δανιηλίδου, πλ. α΄ 03/06/2017 ΜΥΡΟΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΝ
  01:48 03/06/2017
 • ΜΠ
  Πασαπνοάριον ἀργόν, Ἰακώβου, πλ. δ΄ 03/06/2017 ΜΥΡΟΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΝ
  02:24 03/06/2017
 • ΜΠ
  Ὁ ἄγγελος ἐβόα, Κυφιώτου, α΄ 03/06/2017 ΜΥΡΟΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΝ
  04:02 03/06/2017
 • ΜΠ
  Ἄξιόν ἐστιν, Μισαηλίδου, βαρύς ἐναρμόνιος μικτός 03/06/2017 ΜΥΡΟΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΝ
  03:06 03/06/2017
 • ΜΠ
  Παναγία Δέσποινα – Μή καταπιστεύσῃς με 03/06/2017 ΜΥΡΟΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΝ
  05:16 03/06/2017
 • ΜΠ
  Ἀνοιξαντάρια, Χουρμουζίου, πλ. δ΄ 03/06/2017 ΜΥΡΟΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΝ
  08:25 03/06/2017
 • ΜΠ
  Ἅγιος ὁ Θεός, Καλογήρου, πλ. α΄ 03/06/2017 ΜΥΡΟΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΝ
  07:33 03/06/2017