ΜΥΡΟΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΝ
Περιεχομενα
Επιλογες Ταξινομησης
 • ΜΠ
  Παράκληση τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Νικόλαου Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ 10/11/2017 ΜΥΡΟΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΝ
  44:05 14/02/2008
 • ΜΠ
  Τεριρέμ κράτημα, Νικολάου Σμύρνης, πλ. β΄ 03/06/2017 ΜΥΡΟΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΝ
  04:51 03/06/2017
 • ΜΠ
  Πλούσιοι ἐπτώχευσαν, Δανιηλίδου, πλ. α΄ 03/06/2017 ΜΥΡΟΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΝ
  01:48 03/06/2017
 • ΜΠ
  Πασαπνοάριον ἀργόν, Ἰακώβου, πλ. δ΄ 03/06/2017 ΜΥΡΟΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΝ
  02:24 03/06/2017
 • ΜΠ
  Ὁ ἄγγελος ἐβόα, Κυφιώτου, α΄ 03/06/2017 ΜΥΡΟΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΝ
  04:02 03/06/2017
 • ΜΠ
  Ἄξιόν ἐστιν, Μισαηλίδου, βαρύς ἐναρμόνιος μικτός 03/06/2017 ΜΥΡΟΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΝ
  03:06 03/06/2017
 • ΜΠ
  Παναγία Δέσποινα – Μή καταπιστεύσῃς με 03/06/2017 ΜΥΡΟΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΝ
  05:16 03/06/2017
 • ΜΠ
  Ἀνοιξαντάρια, Χουρμουζίου, πλ. δ΄ 03/06/2017 ΜΥΡΟΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΝ
  08:25 03/06/2017
 • ΜΠ
  Ἅγιος ὁ Θεός, Καλογήρου, πλ. α΄ 03/06/2017 ΜΥΡΟΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΝ
  07:33 03/06/2017