Τοποθεσια

Ἱερόν Ἀνδρῶον Ἡσυχαστήριον «Ἡ Ἁγία Τριάς»
QR Code

Date

Κυριακή 20 Νοέ 2022 - Δευτέρα 21 Νοέ 2022

Time

21:00 - 00:45

̓Αγρυπνία γιά τήν ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου (21:00 ~ 00:45) – Ἡ ἀκολουθία θά γίνει μόνο στό ἀνδρικό ἡσυχαστήριο.

Ηχητικα

Κειμενα

Βιβλια

Βίντεο

ΟΜΙΛΙΑ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
/