Τοποθεσια

Ἱερόν Ἀνδρῶον Ἡσυχαστήριον «Ἡ Ἁγία Τριάς»
QR Code

Date

Δευτέρα 20 Νοέ 2023 - Τρίτη 21 Νοέ 2023

Time

21:00 - 00:45

̓Αγρυπνία γιά τήν ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου (21:00 ~ 00:45)

Ηχητικα

Κειμενα

Βιβλια

Βίντεο

ΟΜΙΛΙΑ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
/