Τοποθεσια

Ἱερόν Γυναικεῖον Ἡσυχαστήριον «Τό Γενέσιον τῆς Θεοτόκου»

Next Event

QR Code

Date

Παρασκευή 19 Απρ 2024

Time

07:00 - 08:30

Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων (07:00 ~ 08:30)

Ηχητικα

Κειμενα

Βιβλια

Βίντεο

ΟΜΙΛΙΑ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
/