Τοποθεσια

Ἱερόν Γυναικεῖον Ἡσυχαστήριον «Τό Γενέσιον τῆς Θεοτόκου»

Next Event

QR Code

Date

Τετάρτη 05 Ιαν 2022

Time

06:00 - 09:15

Οἱ ἀκολουθίες τῶν Μεγάλων Ὡρῶν (06:00 ~ 07:30) καί τοῦ Ἑσπερινοῦ μετά τῆς Θ. Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου (07:30 ~ 09:15) – Ἡ ἀκολουθία θά γίνει μόνο στό γυναικεῖο ἡσυχαστήριο.

Ηχητικα

Κειμενα

Βιβλια

Βίντεο

ΟΜΙΛΙΑ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
/