Τοποθεσια

Ἱερόν Ἀνδρῶον Ἡσυχαστήριον «Ἡ Ἁγία Τριάς»

Next Event

QR Code

Date

Παρασκευή 22 Σεπ 2023

Time

00:05 - 23:55

Τό νέο σαρανταλείτουργο ἀρχίζει στίς 22/09/2023

Ηχητικα

Κειμενα

Βιβλια

Βίντεο

ΟΜΙΛΙΑ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
/