Τοποθεσια

Ἱερόν Γυναικεῖον Ἡσυχαστήριον «Τό Γενέσιον τῆς Θεοτόκου»

Next Event

QR Code

Date

Δευτέρα 01 Μαΐ 2023 - Τρίτη 02 Μαΐ 2023

Time

21:00 - 00:45

Ἀγρυπνία γιά τήν ἑορτή τής Ἀνακομιδής τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου (21:00 ~ 00:45) – Ἡ ἀκολουθία θά γίνει μόνο στό γυναικεῖο ἡσυχαστήριο.

Ηχητικα

Κειμενα

Βιβλια

Βίντεο

ΟΜΙΛΙΑ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
/