Τοποθεσια

Ἱερόν Γυναικεῖον Ἡσυχαστήριον «Τό Γενέσιον τῆς Θεοτόκου»

Next Event

QR Code

Date

Δευτέρα 13 Νοέ 2023 - Τρίτη 14 Νοέ 2023

Time

21:00 - 00:45

Ἀγρυπνία γιά τήν ἑορτή τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἀρχιεπ. Θεσσαλονίκης (21:00 ~ 00:45)

Ηχητικα

Κειμενα

Βιβλια

Βίντεο

ΟΜΙΛΙΑ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
/