Τοποθεσια

Ἱερόν Ἀνδρῶον Ἡσυχαστήριον «Ἡ Ἁγία Τριάς»

Next Event

QR Code

Date

Τετάρτη 08 Νοέ 2023 - Πέμπτη 09 Νοέ 2023

Time

21:00 - 00:45

Ἀγρυπνία γιά τήν ἑορτή τοῦ ἁγίου Νεκταρίου (21:00 ~ 00:45)

Ηχητικα

Κειμενα

Βιβλια

Βίντεο

ΟΜΙΛΙΑ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
/