Τοποθεσια

Ἱερόν Ἀνδρῶον Ἡσυχαστήριον «Ἡ Ἁγία Τριάς»

Next Event

QR Code

Date

Κυριακή 07 Μαΐ 2023 - Δευτέρα 08 Μαΐ 2023

Time

21:00 - 00:45

Ἀγρυπνία γιά τήν ἑορτή τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (21:00 ~ 00:45) – Ἡ ἀκολουθία θά γίνει μόνο στό ἀνδρικό ἡσυχαστήριο.

Ηχητικα

Κειμενα

Βιβλια

Βίντεο

ΟΜΙΛΙΑ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
/