Τοποθεσια

Ἱερόν Ἀνδρῶον Ἡσυχαστήριον «Ἡ Ἁγία Τριάς»
QR Code

Date

Τρίτη 07 Νοέ 2023 - Τετάρτη 08 Νοέ 2023

Time

21:00 - 00:45

Ἀγρυπνία γιά τήν ἑορτή τῆς Συνάξεως τῶν Παμ. Ταξιαρχῶν Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ (21:00 ~ 00:45)

Ηχητικα

Κειμενα

Βιβλια

Βίντεο

ΟΜΙΛΙΑ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
/