Τοποθεσια

Ἱερόν Ἀνδρῶον Ἡσυχαστήριον «Ἡ Ἁγία Τριάς»

Next Event

QR Code

Date

Πέμπτη 11 Αυγ 2022

Time

18:00 - 19:45

Ἑσπερινός καί Μεγάλη Παράκληση τῆς Παναγίας (18:00 ~ 19:45) – Οἱ ἀκολουθίες θά γίνουν μόνο στό ἀνδρικό ἡσυχαστήριο.

Ηχητικα

Κειμενα

Βιβλια

Βίντεο

ΟΜΙΛΙΑ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
/