Τοποθεσια

Ἱερόν Ἀνδρῶον Ἡσυχαστήριον «Ἡ Ἁγία Τριάς»

Next Event

QR Code

Date

Σάββατο 18 Μαρ 2023

Time

17:00 - 19:00

Ἑσπερινός (17:00 ~ 18:10) καί ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου μέ βάση τίς διδαχές τοῦ ὁσίου Πορφυρίου καί τοῦ πατρός Συμεών Κραγιοπούλου (18:10 ~ 19:00)

Ηχητικα

Κειμενα

Βιβλια

Βίντεο

ΟΜΙΛΙΑ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
/