Τοποθεσια

Ἱερόν Ἀνδρῶον Ἡσυχαστήριον «Ἡ Ἁγία Τριάς»

Next Event

QR Code

Date

Κυριακή 26 Μαρ 2023

Time

19:00 - 19:45

Ὁμιλία τοῦ π. Ἐμμανουήλ γιά νέους (19:00 ~ 19:45)

Ηχητικα

Κειμενα

Βιβλια

Βίντεο

ΟΜΙΛΙΑ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
/