Καινη Διαθηκη
Περιεχομενα
Επιλογες Ταξινομησης
  • 28 προς Ρωμαίους 9ο Κεφ. Στιχ. 4 ~ 18 Καινη Διαθηκη     36:17 10/01/2021
  • 20 προς Ρωμαίους 10ο Κεφ. Στιχ. 5 ~ 11 Καινη Διαθηκη   14/01/1995 47:42 01/12/2018
  • 04 Του πτωχού Λαζάρου Καινη Διαθηκη ΣΥΝΑΞΕΙΣ ΝΕΩΝ 03/11/1996 25:24 02/09/2017