«Λάβετε, φάγετε, τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου»
Λειτουργια Προηγιασμενων Δωρων
Περιεχομενα
Επιλογες Ταξινομησης
  • 21/05/2017 Λειτουργια Προηγιασμενων Δωρων  

    «Νῦν αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σύν ἡμῖν ἀοράτως λατρεύουσιν. Ἰδού γάρ εἰσπορεύεται ὁ Βασιλεύς τῆς δόξης. Ἰδού θυσία μυστική, τετελειωμένη, δορυφορεῖται. Πίστει καί πόθῳ προσέλθωμεν, ἵνα μέτοχοι ζωῆς αἰωνίου γενώμεθα».

    [Διαβάστε τη συνέχεια]