Κυριακοδρομιο
A+
A
A-

52. Ἡ θεραπεία τοῦ δούλου τοῦ ἑκατοντάρχου

1η Κυριακή 2 Ἰουλίου 2017

Δ’ Κυριακή Ματθαίου (Ματθαίου η’ 5-13)

Ἡ θεραπεία τοῦ δούλου τοῦ ἑκατοντάρχου

 

Ὁ ἑκατόνταρχος ντρεπόταν, ὄχι πώς δέν καταδεχόταν, νά πάει νά μιλήσει στόν Χριστό γιά τό θέμα του. Ἦταν καί ξένος. Καί γι᾿ αὐτό, ἔστειλε κάποιους Ἰουδαίους νά μιλήσουν στόν Κύριο. Μέσα του ὅμως εἶχε τέτοια εὐλάβεια καί πίστη πρός τόν Χριστό, πού δέν σκέφτηκε τίποτε περισσότερο. Θεωροῦσε τό θέμα λῆξαν (σχετικά μέ τή θεραπεία τοῦ δούλου του), ἀφοῦ ἡ ὑπόθεση ἔφτασε στόν Χριστό. Δέν κάθισε νά λογαριάσει πότε θά τόν γιατρέψει καί πῶς. Ὁ ἑκατόνταρχος ἀφέθηκε μέ τέτοια ἐμπιστοσύνη στόν Κύριο, πού εἶχε κουράγιο νά περιμένει καί ἕναν αἰώνα! Καί γι᾿ αὐτό ἀκριβῶς δέν χρειάστηκε νά περιμένει οὔτε ἕνα λεπτό! Ὁ Κύριος ἀνταποκρίθηκε ἀμέσως.

Ἐμεῖς κάνουμε πολλά θρησκευτικά πράγματα. Ἀλλά βαθύτερα σάν νά μή θέλουμε νά ἀγγίξουμε τήν ἀλήθεια τῆς σχέσεώς μας μέ τόν Θεό. Σάν νά μή θέλουμε νά πιστέψουμε αὐτό γιά τό ὁποῖο προσευχόμαστε, σάν νά μή θέλουμε νά ἔλθει αὐτό πού περιμένουμε (τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ λέμε: «Κύριε, ἐλέησον»). Γιατί; Διότι ὁ κλέφτης πού εἶναι μέσα μας, δηλαδή τό ἐγώ, μέ τήν ἄδειά μας σφετερίζεται ὅλα τά πνευματικά πράγματα πού κάνουμε. Θέλει, τρόπον τινά, νά κάνει κουμάντο στόν Θεό. Ὁ Θεός ὅμως τό βλέπει αὐτό καί δέν ἀφήνει τέτοιο περιθώριο. Ὁ Θεός ἔχει τό ἐγώ στή μπούκα τοῦ κανονιοῦ, θέλει νά τό θανατώσει, γιατί γι᾿ αὐτό πέθανε στόν Σταυρό: γιά νά πεθάνει μέσα μας τό ἐγώ.

Τό πᾶν εἶναι νά ἔχουμε σωστή σχέση μέ τόν Θεό. Αὐτό ἐξαρτᾶται ἀπό τή διάθεσή μας. Ἡ διάθεσή μας πρέπει νά ἀλλάξει: πρέπει νά ἀρχίσουμε νά πιστεύουμε καί νά κινούμαστε ὅπως ὁ ἑκατόνταρχος. Νά ἀφεθοῦμε μέ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στόν Θεό χωρίς καμιά ἀνησυχία ἤ ἐπιφύλαξη. Τό νά θέλεις νά ξεγλιτώσεις ἀπό κάτι πού σέ ζορίζει (νά θεραπευθεῖς ἀπό μιά ἀσθένεια) σέ τελευταία ἀνάλυση εἶναι ὅτι θέλεις νά γίνει τό θέλημά σου. Ἄν ὅμως τά πάρεις τά πράγματα ὅπως ὁ ἑκατόνταρχος, τότε ἀρχίζεις νά ἔχεις ἐμπιστοσύνη καί ἀληθινή κοινωνία βαθιά μέσα στήν ψυχή σου μέ τόν Χριστό. Καί παύεις πλέον νά δουλεύεις γιά τό ἐγώ, μέ τό νά κάνεις «διαπραγματεύσεις» μέ τόν Θεό, ὥστε νά σοῦ κάνει κάποιες ἐξωτερικές ἐκδουλεύσεις.