Διαφορα
A+
A
A-

256. Μήνυμα τῆς Γερόντισσας Φιλοθέης μοναχῆς πρός τίς ἀγαπητές ἐν Χριστῷ ἀδελφές, κυρίες τῶν συνάξεών μας

Μήνυμα  τῆς Γερόντισσας Φιλοθέης μοναχῆς πρός τίς ἀγαπητές ἐν Χριστῷ ἀδελφές, κυρίες τῶν συνάξεών μας

 

 

Ἀδελφές μου,

εὔχομαι μέ ὅλη τήν καρδιά μου τά φετεινά Χριστούγεννα, παρά τίς ἐξωτερικές δύσκολες καί πρωτόγνωρες συνθῆκες,

νά εἶναι πολύ πιό εὐλογημένα καί πιό πνευματικά· πιό ἀληθινά.

Ἐμεῖς σέ καμιά περίπτωση,

ὅπως κι ἄν ἔρθουν τά πράγματα,

δέν πρέπει νά χάνουμε τήν εἰρήνη μας καί τήν ἐλπίδα μας

στόν ταπεινό καί ὅλο ἀγάπη Χριστό μας,

πού καταδέχεται νά γίνει ἄνθρωπος,

γιά νά μᾶς ἀποκαταστήσει στό ἀρχαῖο κάλλος καί στή δόξα πού χάσαμε, μέ τήν παρακοή μας στόν παράδεισο,

καί νά μᾶς κάνει ὁμοίους του.

Νά θυμόμαστε πάντοτε τά μηνύματα τοῦ μακαριστοῦ Γέροντός μας, τοῦ π. Συμεών, πού βρίσκουν σήμερα ἰδιαίτερα τήν τέλεια ἐφαρμογή τους. Μᾶς ἔλεγε, μέ τό πνεῦμα τῆς αἰσιοδοξίας πού τόν διέκρινε πάντοτε, ὅτι ποτέ ἄλλοτε οἱ συνθῆκες τῆς ζωῆς δέν ἦταν τόσο κατάλληλες ὅσο οἱ σημερινές γιά τή σωτηρία μας, διότι αὐτή ἡ κατάσταση μᾶς βοηθεῖ νά συναισθανθοῦμε περισσότερο τήν ἁμαρτωλότητά μας

καί νά ζητήσουμε τήν ἀληθινή μετάνοια.

Αὐτή τή μετάνοια περιμένει ὁ Κύριος νά δεῖ, γιά νά ἐπέμβει καί νά σπάσει μέ ἕνα ἁπλό φύσημά του αὐτή τή σαπουνόφουσκα –ὅπως ἔλεγε– τοῦ ἀντιδίκου πού ὀρθώνεται ἀπειλητικά μπροστά μας καί προσπαθεῖ μέ ὅλη αὐτή τήν ταραχή καί τόν πάταγο πού σκορπάει νά μᾶς ἐκφοβίσει καί νά σαλέψει ὅλη τήν οἰκουμένη.

Ὅμως, μή ξεχνᾶμε ὅτι ὁ Κύριος κυβερνάει τόν κόσμο

καί δέν ἔχασε τόν ἔλεγχο. Αὐτός ἔχει στά χέρια του τά πάντα καί ἀνά πᾶσαν στιγμήν μπορεῖ ὅλα νά τά ἀνατρέψει.

Αὐτό τό ἐπικαιροποιεῖ καί ἡ διαχρονική καί ὑπερχρονική ὑμνωδία τῆς Ἐκκλησίας μας:

«Εἴπατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν ὅτι Κύριος ἐβασίλευσεν

καί γάρ κατώρθωσε τήν οἰκουμένην, ἥτις οὐ σαλευθήσεται». (Ἀναβαθμοί Γ’ Ἤχου)

Μή φοβᾶσθε.

«Εἰ ὁ Θεός μεθ’ ἡμῶν, οὐδείς καθ’ ἡμῶν!»

Προσευχή τοῦ π. Συμεών Κραγιοπούλου

«Ἦρθες, Κύριε; Σέ περιμένουμε.

Ἦρθες, Κύριε, γεννήθηκες, ἔγινες ἄνθρωπος

 πρίν ἀπό δυό χιλιάδες χρόνια;

Ἐγώ τό ἄκουγα ὅλα αὐτά τά χρόνια,

ἀλλά τώρα τό συναισθάνομαι, τώρα τό καταλαβαίνω.

Βοήθησέ με, Θεέ μου, νά μή φύγω ποτέ ἀπό κοντά σου,

νά μήν ξανασκεφτῶ πάλι ὅλα ἐκεῖνα πού σκεπτόμουν

 καί νά μήν ἐνεργήσω πάλι ὅπως ἐνεργοῦσα.

Νά πάψω νά εἶμαι ἐκεῖνος πού ἤμουν

καί νά εἶμαι αὐτό πού θέλεις ἐσύ:

 μετανοημένος, συντετριμμένος, ἀλλαγμένος.

 Ἔτσι ὅπως ἡ χάρη σου θά μέ κάνει, Κύριε».

25/12/2020