ΒΙΒΛΙΟ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Τιτλος
Επιλογές Ταξινόμησης
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 306 | Διάσταση 15 × 21 | 2002
  Αγια Γραφη
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Μέσα ἀπό τά θεόπνευστα κείμενα τῶν Ψαλμῶν πού περιλαμβάνει τό πρῶτο βιβλίο τῆς σειρᾶς αὐτῆς καί τήν ἑρμηνεία τους προβάλλεται ἡ εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 270 | Διάσταση 15 × 21 | 2002
  Αγια Γραφη
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Χαρά μεγάλη νά ἀνάψει μέσα μας ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καί αὐτό θά γίνει, ἄν προσκαρτεροῦμε ὅπως οἱ πρῶτοι χριστιανοί.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Αγια Γραφη
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Ἑρμηνεία τοῦ 10ου κεφ. τῆς πρός Ρωμαίους ἐπιστολῆς, πού χωρίζεται στίς ἑνότητες:
  α) Ζῆλον Θεοῦ ἔχουσιν ἀλλ ̓ οὐ κατ ̓ ἐπίγνωσιν.
  β) Τό σωτηριολογικό μυστήριο τῶν γονιδίων.
  γ) Σύντομη ὁδός σωτηρίας ἡ εὐχή (ἡ νοερά προσευχή).


  Διαβάστε περισσότερα