ΒΙΒΛΙΟ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Τιτλος
Επιλογές Ταξινόμησης
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 334 | Διάσταση 14,5χ20,5 | 2020
  Ασκητικα
  Σύντομη παρουσίαση

  Βιώνοντας τή διδαχή τοῦ π. Συμεών στήν καθημερινή πραγματικότητα

  Τό κοσμικό φρόνημα

  Ἀπομαγνητοφωνημένες ὁμιλίες Φιλοθέης μοναχῆς

  Κύρια θέματα τοῦ παρόντος τόμου: Τό μπλοκάρισμα πού προκαλοῦν στήν ψυχή οἱ ἀρρωστημένες καταστάσεις, ἰδίως τό κοσμικό φρόνημα, ἡ ἀτέλειωτη προσπάθεια νά γνωρίσουμε τόν ἑαυτό μας καί τά πάθη του, ἀπό τά ὁποῖα εἴμαστε κυριευμένοι, τό νά συνειδητοποιήσει κανείς ὅτι εἶναι τό τίποτε, πού ὅμως μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ γίνεται τό ἅπαν, τό νά παραδεχόμαστε τά λάθη μας ἀλλά καί τό νά ἀποδεχόμαστε τούς συνανθρώπους μας ὅπως εἶναι, εἶναι λίγα μόνο ἀπό τά πολλά καί ἐνδιαφέροντα θέματα πού ἀποτε­λοῦν τό περιεχόμενο τῶν ὁμιλιῶν τοῦ τρίτου τόμου τῶν συνάξεων κυριῶν μέ τή Γερόντισσα.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Ασκητικα
  Σύντομη παρουσίαση

  Γερόντισσα Φιλοθέη

  Κύρια θέματα τοῦ παρόντος τόμου: Ἡ πνευματική ἀναγέννηση μέσα ἀπό τόν θάνατο τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου, ἡ πλήρης ἐμπιστοσύνη στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, οἱ διαπροσωπικές σχέσεις, ἡ ὑπέρβαση τήν κρίσιμη ὥρα κτλ.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 224 | Διάσταση 14 × 20,5 | 2016
  Ασκητικα
  Σύντομη παρουσίαση

  Γερόντισσα Φιλοθέη

  …μέ τή Γερόντισσα, μέ ἀπώτερο σκοπό νά μαθητεύσουν οἱ ψυχές στίς σώζουσες ἀλήθειες τῆς διδαχῆς τοῦ π. Συμεών, ὥστε νά μυηθοῦν στήν τέχνη τῆς πνευματικῆς ζωῆς πάνω στήν πράξη τῆς καθημερινότητος.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 362 | Διάσταση 15χ21 | 2009
  Ασκητικα
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Χριστιανός στόν 21ο αἰώνα; Τό μίασμα τοῦ κοσμικοῦ φρονήματος ἔχει διαβρώσει καί τό τελευταῖο κύτταρο τῆς πνευματικῆς ζωῆς καί ἔχει κάνει τή γῆ μιά ἀπαράκλητο ἔρημο. Ὅποιος, μαθητεύοντας μέσα στήν Ἐκκλησία, μυηθεῖ στήν τέχνη τῆς πνευματικῆς ζωῆς, ἀργά ἤ γρήγορα θά βρεθεῖ μόνος μέ μόνο τόν Θεό – σάν σέ ἄλλη ἔρημο μέσα του – καί θά ἀρχίσει νά ἔχει ἀληθινή κοινωνία μαζί του.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 330 | Διάσταση 15 × 21 | 2003
  Ασκητικα
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Μιά ἐκτεταμένη εἰσαγωγή στό μεγάλο ζήτημα πού ὑποδηλώνει ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 306 | Διάσταση 14,5 × 21 | 2001
  Ασκητικα
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Εἰδικές κυριακάτικες ἀπογευματινές συνάξεις τόν μήνα Σεπτέμβριο, πού ἔχουν σκοπό νά μᾶς βοηθήσουν, καθώς τήν 1η Σεπτεμβρίου μπαίνουμε στό νέο ἐκκλησιαστικό ἔτος, νά βάλουμε μιά καινούργια ἀρχή στή χριστιανική μας ζωή.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 402 | Διάσταση 15 × 21 | 2000
  Ασκητικα
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Τί θά ἤθελε τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ νά πεῖ, μέσα ἀπό τίς ἀποκρίσεις τῶν ἁγίων Βαρσανουφίου καί Ἰωάννου, σ ̓ ἐμᾶς πού ζοῦμε αὐτά τά χρόνια;


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 610 | Διάσταση 15χ21 | 1999
  Ασκητικα
  Σύντομη παρουσίαση

  Τό βιβλίο πού ἀγαπήθηκε ἀπό τούς χριστιανούς ὅλων τῶν αἰώνων προσφέρεται τώρα στήν πλήρη του μορφή (κατά θεματικές ἑνότητες), ἡ ὁποία παρά τή σπουδαιότητά της παρέμενε ἀνέκδοτη.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 522 | Διάσταση 15χ21 | 1997
  Ασκητικα
  Σύντομη παρουσίαση

  Τό βιβλίο πού ἀγαπήθηκε ἀπό τούς χριστιανούς ὅλων τῶν αἰώνων προσφέρεται τώρα στήν πλήρη του μορφή (κατά θεματικές ἑνότητες), ἡ ὁποία παρά τή σπουδαιότητά της παρέμενε ἀνέκδοτη.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 562 | Διάσταση 15χ21 | 1995
  Ασκητικα
  Σύντομη παρουσίαση

  Τό βιβλίο πού ἀγαπήθηκε ἀπό τούς χριστιανούς ὅλων τῶν αἰώνων προσφέρεται τώρα στήν πλήρη του μορφή (κατά θεματικές ἑνότητες), ἡ ὁποία παρά τή σπουδαιότητά της παρέμενε ἀνέκδοτη.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 506 | Διάσταση 15χ21 | 1994
  Ασκητικα
  Σύντομη παρουσίαση

  Τό βιβλίο πού ἀγαπήθηκε ἀπό τούς χριστιανούς ὅλων τῶν αἰώνων προσφέρεται τώρα στήν πλήρη του μορφή (κατά θεματικές ἑνότητες), ἡ ὁποία παρά τή σπουδαιότητά της παρέμενε ἀνέκδοτη.


  Διαβάστε περισσότερα