ΒΙΒΛΙΟ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Τιτλος
Επιλογές Ταξινόμησης
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 290 | Διάσταση 15 × 21,5 | 2004
  π. Τιμοθεος
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Μέσα ἀπό τίς σελίδες τοῦ βιβλίου αὐτοῦ παρουσιάζεται στὸν ἀναγνώστη ἡ ἁγία μορφή τοῦ ἀρχιμανδρίτου Τιμοθέου Παπαμιχαήλ.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 106 | Διάσταση 15 × 21,5 | 1955
  π. Τιμοθεος
  Σύντομη παρουσίαση

  Τό βιβλίον, νομίζομεν, εἶναι ἀπαραίτητον διά κάθε χριστιανόν, ἰδιαιτέρως δέ διά κάθε κληρικόν. Δι᾿ αὐτό καί τό ἀφιερώνομεν εἰς τούς κληρικούς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Θά εὕρουν εἰς αὐτό τό μυστικόν τοῦ ἰδικοῦ των ἁγιασμοῦ καί τοῦ ἐμπιστευθέντος εἰς αὐτούς ποιμνίου.
  Ὅλοι δέ ὅσοι ἐγνώρισαν καί ἐθαύμασαν τήν ἁγιότητα τοῦ π. Τιμοθέου, θά ἀνακαλύψουν εἰς τό βιβλίον αὐτό τό μυστικόν τῆς ἁγιότητός του.


  Διαβάστε περισσότερα