ΒΙΒΛΙΟ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Τιτλος
Επιλογές Ταξινόμησης
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 72 | Διάσταση 12χ21 | 2021
  Ψυχολογικα
  Σύντομη παρουσίαση

  Ψυχαναγκασμός τί εἶναι; Νά ἀναφέρω ἕνα παράδειγμα. Γιά τόν ἄλφα ἤ βῆτα λόγο θέλεις νά δίνεις τήν ἐντύπωση ὅτι ἔχεις προθυμία, ὅτι προσέχεις αὐτά πού σοῦ λέει ὁ πνευματικός σου, ὅτι τά καταλαβαίνεις, ὅτι ἀνταποκρίνεσαι ἀμέσως. Πρέπει νά ἐξηγήσω τί ἐννοῶ λέγοντας γιά τόν ἄλφα ἤ βῆτα λόγο. Ἄς ποῦμε, ἕνεκα ἐσωτερικῆς ἀρρωστημένης καταστάσεως αὐτό σοῦ εἶναι ἀπαραίτητο. Δέν μπορεῖς νά ζήσεις διαφορετικά, δέν μπορεῖς νά κάνεις διαφορετικά. Δέν μπορεῖς νά ζήσεις ὄχι μέ τήν ἔννοια τήν πνευματική, ἀλλά ἀπό ἄποψη ψυχολογική. Δηλαδή, ἐάν δέν αἰσθάνεσαι ὅτι εἶσαι ἐντάξει, σάν νά μένεις στό κενό· καί προθυμοποιεῖσαι νά ἀνταποκριθεῖς, γιά νά εἶσαι ἐντάξει. Σ᾿ αὐτή τήν περίπτωση οἱ ἐκδηλώσεις σου, οἱ ἐνέργειές σου θά ἔχουν ψυχαναγκαστικό χαρακτήρα. Καί ἡ ἐξομολόγησή σου θά εἶναι ἔτσι πού θά ἔχει ψυχαναγκαστικό χαρακτήρα.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 226 | Διάσταση 14 × 21 | 2016
  Ψυχολογικα
  Σύντομη παρουσίαση

  Σπουδή στό ἔργο τοῦ π. Συμεών Κραγιοπούλου

  π. Ἰωάννης Γρίντζος

  Ὁ π. Συμεών, ἀκολουθώντας τή διδασκαλία τῶν Πατέρων, ἐπαναπροσδιορίζει τή θέση τῆς Θεολογίας. Ἡ θεραπευτική Θεολογία εἶναι ἡ ἀληθινή Θεολογία. Ὁ λειτουργικός καί ἐφαρμόσιμος χαρακτήρας πού διακρίνει τίς ομιλίες του, προορίζεται γιά τήν καθημερινή ζωή τῶν πιστῶν, ἀντιμετωπίζει τίς καίριες ψυχολογικές τους καταστάσεις καί ὑποδεικνύει πρακτικές Πατερικές λύσεις. Ἡ θεραπεία πού προσφέρεται μέσα στήν Ἐκκλησία, εἶναι διπλή: ψυχολογική καί πνευματική. Ἡ σωτηρία διά τῶν ψυχολογικῶν προβλημάτων ἀποτελεῖ τήν ἐκπλήρωση τοῦ θετικοῦ σχεδίου τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 72 | Διάσταση 12χ20,5 | 2015
  Ψυχολογικα
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Πῶς δημιουργεῖται καὶ πῶς θεραπεύεται Γιατί ἔχουν ἄγχος οἱ ἄνθρωποι; Κάτι ζητοῦν καί, καθώς δέν τό ἔχουν, ἀνησυχοῦν. Νιώθουν ὅτι συνεχῶς κάτι τούς λείπει καί εἶναι δυστυχεῖς. Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος θά βρεῖ αὐτό πού ζητάει ἡ ψυχή του, εἰρηνεύει. Καί αὐτό εἶναι ἡ συνάντηση καί ἡ ἀληθινή κοινωνία μέ τόν Θεό.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 418 | Διάσταση 15 × 21,5 | 2010
  Ψυχολογικα
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Ἡ νεύρωση ὡς συνέπεια τῆς ἀπωθήσεως τῆς ἐνοχῆς καί ἡ θεραπεία της Τό βιβλίο αὐτό ἐξηγεῖ πῶς ἡ ἁμαρτία γιά τήν ὁποία δέν ἔχει μετανοήσει κανείς ὑπονομεύει τήν ψυχική ὑγεία. Καί δείχνει πῶς ἕνας πνευματικός πατήρ, ὁ ὁποῖος στηρίζεται ἀπό τή μιά στήν ἀποστολική παράδοση καί ἀπό τήν ἄλλη στή σύγχρονη ψυχολογία τοῦ βάθους, μπορεῖ νά βοηθήσει τά πνευματικά του τέκνα νά φθάσουν σέ πλήρη μετάνοια, χωρίς νά ἀφήσει νά παγιδευτοῦν (εἴτε ὁ ἴδιος εἴτε τά πνευματικά του τέκνα) στούς ὑποσυνείδητους ψυχικούς μηχανισμούς, πού καί οἱ δύο τείνουν νά φέρουν μαζί τους στό μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 274 | Διάσταση 15 × 21 | 2009
  Ψυχολογικα
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Τό βιβλίο αὐτό βοηθεῖ νά συνειδητοποιήσουμε πόσο, ἕνεκα τῆς ἁμαρτίας, εἴμαστε μπλοκαρισμένοι ἀπό διάφορες ἀρρωστημένες καταστάσεις. Ταυτόχρονα ἀποκαλύπτει τόν τρόπο θεραπείας τῆς ψυχῆς τόσο ἀπό ψυχολογικῆς ὅσο καί ἀπό πνευματικῆς ἀπόψεως.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 330 | Διάσταση 15 × 21 | 2001
  Ψυχολογικα
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Ὁμιλίες πού ἔγιναν στή σύναξη γιά νέους τήν περίοδο 1984-85. Τό θέμα πού κυριάρχησε στίς ὁμιλίες δόθηκε ὡς τίτλος στό βιβλίο.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 274 | Διάσταση 15χ21,5 | 2000
  Ψυχολογικα
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Ὁμιλίες μέ βάση τό βιβλίο τῆς ψυχολόγου Κάρεν Χόρνεϋ «Οἱ συγκρούσεις τοῦ ἐσωτερικοῦ μας κόσμου», οἱ ὁποῖες βοηθοῦν νά γνωρίσουμε τόν ἑαυτό μας πολύ περισσότερο ἀπό ὅ,τι τόν γνωρίζουμε, καθώς γίνεται προσπάθεια προσεγγίσεως τοῦ ὅλου θέματος ἀπό ψυχολογική, θεολογική καί πνευματική πλευρά.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 418 | Διάσταση 15χ21,5 | 1998
  Ψυχολογικα
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Πῶς θά μποροῦσαν νά ἀποβοῦν σωτήριες οἱ ἀρρωστημένες ψυχολογικές καταστάσεις, πού εἶναι τόσο συχνές στήν ἐποχή μας; Ὁ ἀναγνώστης θά βρεῖ τήν ἀπάντηση στό βιβλίο αὐτό.


  Διαβάστε περισσότερα