ΒΙΒΛΙΟ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Τιτλος
Επιλογές Ταξινόμησης
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 112 | Διάσταση 17,2χ24 | 2023
  Γαμος
  Σύντομη παρουσίαση

  ΜΕΙΛ ΣΤΗΝ ΕΜΜΕΛΕΙΑ Μιά γιαγιά, πού ζεῖ στή Θεσσαλονίκη, στέλνει συχνά μέιλ στήν ἐγγονή της πού μένει στό Μόναχο. Σέ αὐτά, μέσα ἀπό ἐνδιαφέρουσες ἱστορίες ἀπό τή ζωή τῶν ἁγίων, τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, τήν ἐθνική μας ἱστορία καί ἄλλα πρωτότυπα θέματα (πού μποροῦν νά λειτουργήσουν ὡς ἐρεθίσματα χριστιανικῆς παιδείας), ἡ γιαγιά μυεῖ τήν ἐγγονή της στή χριστιανική πίστη καί στήν ἑλληνορθόδοξη παράδοση. (2023)


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 72 | Διάσταση 11,5χ21 | 2018
  Γαμος
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Μέσα στόν γάμο οἱ σύζυγοι καλοῦνται νά προχωρήσουν πρός τήν πνευματική καί ψυχική ταύτιση καί νά φτάσουν στήν ἑνότητα ἐν Χριστῷ ζώντας τόν γάμο ὡς μέγα μυστήριο καί ὁδό σωτηρίας. (2018)


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 398 | Διάσταση 15χ21,5 | 2006
  Γαμος
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Ὁ δεύτερος τόμος ὁμιλιῶν γύρω ἀπό τό τόσο σοβαρό αὐτό θέμα.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 210 | Διάσταση 15χ21 | 2004
  Γαμος
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Ὁ τίτλος τοῦ δίτομου αὐτοῦ ἔργου εἶναι τόσο σαφής, ὥστε δέν χρειάζεται νά ἀναφερθοῦμε στό περιεχόμενό του. Ἀφήνουμε τά ἴδια τά κείμενα νά μιλήσουν στόν ἀναγνώστη.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 258 | Διάσταση 15χ21 | 2004
  Γαμος
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Ὁ τίτλος τοῦ δίτομου αὐτοῦ ἔργου εἶναι τόσο σαφής, ὥστε δέν χρειάζεται νά ἀναφερθοῦμε στό περιεχόμενό του. Ἀφήνουμε τά ἴδια τά κείμενα νά μιλήσουν στόν ἀναγνώστη.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 514 | Διάσταση 15χ21,5 | 2001
  Γαμος
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Ὁμιλίες γύρω ἀπό τό τόσο σοβαρό θέμα «Γονεῖς καί παιδιά», τό ὁποῖο ὁ ὁμιλητής τό βλέπει θεολογικά, πνευματικά, ψυχολογικά καί μέσα στήν καθημερινή ζωή.


  Διαβάστε περισσότερα