ΒΙΒΛΙΟ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Τιτλος
Επιλογές Ταξινόμησης
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 71 | Διάσταση 12,5χ20,5 | 2017
  Αγιολογικα
  Σύντομη παρουσίαση

  Μία σύντομη περιγραφή τῆς ζωῆς τοῦ π. Συμεών. Βιογραφικά στοιχεία γιά τήν παιδική καί νεανική ἡλικία καί παρουσίαση τῆς ποιμαντικῆς του διακονίας. Πνευματική πορεία καί μοναχική ζωή στό Ἡσυχαστήριο ἁγ. Τριάδος. Βασικά στοιχεία τῆς διδασκαλίας του καί ἡ πορεία του πρός τόν Οὐρανό.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 430 | Διάσταση 15χ20,5 | 2023
  Αγιολογικα
  Σύντομη παρουσίαση

  Ἡ ἁγία Φιλοθέη θά ἔλεγε σέ ὅλους ἐμᾶς: «Ἀκολουθῆστε με. Καί σ ̓ ἐμένα ἦρθαν τά πράγματα ὅπως ἦρθαν, ἀλλά νά, ἀκολούθησα τόν Χριστό. Ὅ,τι κι ἄν σᾶς τύχει, μή δειλιάσετε, μέχρι νά φτάσετε στό τέλος. Μή φοβάστε· θά φτάσετε στό τέρμα τοῦ δρόμου. Καί ὅταν θά ἔρθετε ἐδῶ, θά δεῖτε…» Ἔτσι ἔχει νόημα ἡ ζωή μας: νά πιαστοῦμε ἀπό τό τέρμα τοῦ δρόμου, νά τρέχουμε πρός τό τέρμα ἀκολουθώντας διά τῶν ἁγίων τόν Χριστό. Ἔτσι ἀναπαύεται κανείς καί εἶναι σάν νά ἔχει ἤδη ὅλη ἐκείνη τήν πραγματικότητα.

  Αὐτό ὅμως σημαίνει ὅτι στίς συγκεκριμένες στιγμές θά χρειαστεῖ νά ἀντιμετωπίσεις καί τό πιό μικρό πράγμα διαφορετικότερα ἀπό ὅ,τι τό ἀντιμετώπιζες μέχρι αὐτή τή στιγμή. Ἄλλο εἶναι νά ἀντιμετωπίσεις τό ὁποιοδήποτε, καί ἕνα παραμικρό ἐμπόδιο, ὡς ὁ ἄνθρωπος πού ξέρει, πού μπορεῖ, πού θά τά καταφέρει, καί ἄλλο εἶναι νά τό ἀντιμετωπίσεις μέσα στό πνεῦμα αὐτό: «Ἀφοῦ τό ἐπιτρέπει ὁ Θεός… Ἔτσι μᾶς εἶπε ἡ ἁγία Φιλοθέη, πώς ὅ,τι κι ἄν τύχει, μόνο καλό θά μᾶς κάνει, ὄχι κακό». Ὤ, τό ἀγκαλιάζεις καί τό ξεπερνᾶς, μέ τή γλυκιά ἐλπίδα ὅτι θά ἔρθει ἐκείνη ἡ εὐλογημένη ἡμέρα πού θά βρεθοῦμε ἐκεῖ ὅπου εἶναι ἡ ἁγία, ἐκεῖ ὅπου εἶναι ὅλοι οἱ ἅγιοι καί ἀπολαμβάνουν τή δόξα τοῦ Θεοῦ.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 427 | Διάσταση 15χ21,5 | 2022
  Αγιολογικα
  Σύντομη παρουσίαση

  Οἱ ἅγιοι πατέρες, εἰδικότερα οἱ τρεῖς Ἱεράρχες, ἀπό τήν ὥρα πού γνώρισαν τόν Κύριο, καί ἦρθε τό φῶς, ἡ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ μέσα τους, καθόλου δέν ἐπέτρεψαν στόν ἑαυτό τους νά χασομερήσει καί νά ξεχαστεῖ ἐδῶ καί ἐκεῖ. Οὔτε ἐμποδίστηκαν καθόλου ἀπό ὅλα τά ἀνθρώπινα προσόντα πού εἶχαν στόν μέγιστο, στόν ὕψιστο βαθμό, τά ὁποῖα ἐλάχιστοι ἄνθρωποι τά ἔχουν σ ̓ αὐτόν τόν κόσμο. Δέν ἔκαναν τήν ἀνοησία νά παγιδευτοῦν –δυστυχῶς ἔτσι παθαίνουν οἱ ἄνθρωποι– καί νά χαθοῦν ἐκεῖ μέσα σ ̓ αὐτά, ἀλλά εἶδαν τήν ἀλήθεια, πίστεψαν καί ἔδωσαν τόν ἑαυτό τους στόν Χριστό. Καί πῆγαν πέρα ἀπό τούς φιλο- σόφους, ξεπέρασαν τόν ἑαυτό τους καί τήν ὅποια ἀνθρώπινη ἀλήθεια καί ἔφθασαν στήν ἀντικειμενική ἀλήθεια. Ἐμεῖς μήπως ἀκόμη δέν βρήκαμε τήν ἀλήθεια, μήπως ἀκόμη ἡ καρδιά μας δέν τήν ἀγάπησε, δέν τήν ἀσπάσθηκε, μήπως δέν ἐνεργεῖ μέσα μας ἡ ἀλήθεια, ἀλλά κάποια ψιχία αὐτῆς καί πολλή πλάνη; Στά πνευματικά, ὅσο πιό ἀδύναμος, ὅσο πιό μή ὤν εἶσαι, τόσο σκηνώνει μέσα σου ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ καί σέ ἐνδυναμώνει. Νά μή φοβηθοῦμε κανέναν. Ὅλοι νά πέσουν ἐπάνω μας, δέν μποροῦν νά μᾶς κάνουν τίποτε. Γιατί; Διότι θά ἔχουν νά κάνουν μέ τόν ἴδιο τόν Χριστό, ὁ ὁποῖος, ἀφ ̓ ἑνός ὅλο καί θά μᾶς τραβάει πιό κοντά του καί ἀφ ̓ ἑτέρου ὅλο καί θά παραμερίζει τήν πλάνη, τήν ἁμαρτία, τό κακό, καί θά μᾶς δίνει μάτια, φώτιση, νοῦ καθαρό, ὥστε νά διακρίνουμε τήν κάλπικη χριστιανική ζωή καί διδασκαλία ἀπό τήν ἀληθινή, τή γνήσια. Ἔτσι, ἀδελφοί μου, καί θά σωθοῦμε καί θά δώσουμε μαρτυρία στόν κόσμο αὐτό.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 154 | Διάσταση 12,5χ20,5 | 2021
  Αγιολογικα
  Σύντομη παρουσίαση

  Στίς ἡμέρες μας εἶναι πλέον ἔκδηλα τά σημάδια τῆς ἀποστασίας, τῆς ἀπομακρύνσεως τῶν ἀνθρώπων ἀπό τόν Θεό. Ὁ ὁμιλητής μᾶς προκαλεῖ νά προβληματιστοῦμε ὑπεύθυνα πάνω στό θέμα τῶν ἐσχάτων καί μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι αὐτόν πού ἀγαπάει τήν ἀλήθεια, θά τόν φυλάξει ὁ Θεός, ὥστε νά ξεφύγει ἀπό τήν πλάνη καί τίς παγίδες τοῦ πονηροῦ καί νά σωθεῖ τελικά. (2021)


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 376 | Διάσταση 15χ21 | 2020
  Αγιολογικα
  Σύντομη παρουσίαση

  Ποιοί εἴμαστε ἐμεῖς, πού ὑποτίθεται ὅτι ἀγαποῦμε τόν Χριστό, θέλουμε νά ἀγαπήσουμε τόν Χριστό, ἀλλά μήν τυχόν γίνει λόγος γιά μαρτύριο; Βέβαια, τό ὅτι ἔχει κανείς μέσα του καημό –καθώς βλέπει νά μή γίνεται, νά μήν ἔχει γίνει ἀκόμη στήν ψυχή του αὐτό πού θέλει νά γίνει– εἶναι καί αὐτό μιά μαρτυρία ὅτι ἀγαπᾶ, ὅτι ποθεῖ τόν Χριστό. Ἀλλά βλέπετε τί πίστη ἔχει ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος! Ὄχι ἁπλῶς τί μέγεθος πίστεως, ἀλλά τί εἶδος πίστεως, τί ποιότητα πίστεως! Πιστεύει δηλαδή ὅτι δέν θά γίνει τοῦ Χριστοῦ, ἐάν δέν περάσει ἀπό τό μαρτύριο.
  Δέν θά δίσταζα νά πῶ: τώρα, αὐτή τή στιγμή νά ἀγκαλιάσουμε, ἀδελφοί μου, ὁ καθένας μας τό μαρτύριό μας. Λίγο πολύ ὁ καθένας μας γνωρίζουμε τί ἔχει ἐπί τοῦ παρόντος οἰκονομήσει ὁ Χριστός γιά μᾶς, ἀπό ποιό μαρτύριο πρέπει νά περάσουμε, γιά νά φθάσουμε στήν ἀγάπη του, γιά νά γίνουμε ὄντως δικοί του, νά ἑνωθοῦμε μαζί του, ἀλλά ἐμεῖς ἔτσι ἤ ἀλλιῶς τό ἀποφεύγουμε. Θά τολμοῦσα νά πῶ ὅτι ἐλαχιστότατοι χριστιανοί ἀνοίγουν τά μάτια τῆς ψυχῆς τους, τήν ὅλη ψυχή τους καί βλέπουν αὐτό τό ὁποῖο ὁ Κύριος ἔχει προθέσει ἐνώπιόν τους ὡς μαρτύριο καί τό ἀποδέχονται, τό ἀγκαλιάζουν καί δέν θέλουν μέ τίποτε νά ξεφύγουν ἀπό αὐτό. Οἱ ἄλλοι ἤ δέν τό βλέπουν ἤ τάχα ψάχνουν νά βροῦν ἄλλο τρόπο μαρτυρίου.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 430 | Διάσταση 14,5χ21 | 2019
  Αγιολογικα
  Σύντομη παρουσίαση

  Ἀνάμεσα στούς ἁγίους ὑπάρχουν λογιῶν- λογιῶν ἄνθρωποι. Ἐγγράμματοι, ἀγράμματοι, φτωχοί, ἄνθρωποι πού ἦταν πρῶτα πλούσιοι καί ἔγιναν φτωχοί γιά τόν Χριστό, ἄνθρωποι τοῦ ἄλφα, τοῦ βῆτα ἐπαγγέλματος, δοῦλοι, ὑπηρέτες, αἰχμάλωτοι, στρατιῶτες, ἀκόμη καί διῶκτες τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι διακωμωδοῦσαν τόν Χριστό (μίμοι). Μεταξύ τῶν ἁγίων ὑπάρχουν καί μεγάλοι ἁμαρτωλοί· τόσο μεγάλοι, πού καί οἱ ἴδιοι δέν ἤλπιζαν ποτέ ὅτι μποροῦσαν νά σωθοῦν καί μάλιστα νά γίνουν ἅγιοι. Ἀλλά καί οἱ ἄλλοι πού τούς γνώριζαν ἀμφέβαλλαν κατά πόσο μποροῦσε νά ἔρθει ποτέ ἡ λάμψη τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, ὁ θεϊκός φωτισμός μέσα σ ̓ αὐτές τίς ψυχές τίς τόσο σκοτεινές καί λερωμένες, ὥστε νά μετανοήσουν, νά δεχθοῦν τή συγχώρηση καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί ὄχι ἁπλῶς νά σωθοῦν ἀλλά νά γίνουν ἅγιοι, καί σήμερα νά ζητοῦμε τή μεσιτεία τους, τίς εὐχές τους πρός τόν Θεό.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 375 | Διάσταση 14,5χ21 | 2018
  Αγιολογικα
  Σύντομη παρουσίαση

  Δέν θά βροῦμε κι ἐμεῖς ἀνάμεσα στούς πολλούς ἁγίους ἕναν ἅγιο, πού νά τόν μιμηθοῦμε, νά τόν ἀγαπήσουμε, νά τόν παρακαλέσουμε νά μᾶς ἀνοίξει τόν δρόμο, νά μᾶς πάρει ἀπό τό χέρι, τρόπον τινά, νά μᾶς συνοδεύσει, ὥστε νά ἀκολουθήσουμε κι ἐμεῖς ἁγία ζωή, ἔτσι ὅπως θέλει ὁ Χριστός;


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 354 | Διάσταση 14,5χ21 | 2017
  Αγιολογικα
  Σύντομη παρουσίαση

  Δέν γίνεται χωρίς νά ἔχουμε ἁγίους. Καί, ἄν θέλετε, δέν ἔχει κανένα νόημα νά ὑπάρχουμε σ ̓ αὐτόν τόν κόσμο, νά ὑπάρχει ἡ Ἐκκλησία, νά ὑπάρχουμε ἐμεῖς μέσα στήν Ἐκκλησία, νά συνεχίζεται ἡ ζωή, ἄν δέν γίνονται καί σήμερα ἅγιοι, ἄν ὁ Θεός δέν μπορεῖ νά κάνει καί σήμερα ἁγίους. Αὐτό εἶναι τό ἔργο του. Ἄν ὑποθέσουμε ὅτι σταματάει κάπου αὐτό καί δέν συνεχίζεται, ἄν γιά κάποιους λόγους δέν πιάνει πλέον ἡ ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ καί δέν μπορεῖ νά ἁγιάζει τούς ἀνθρώπους, τελειώνει ὁ κόσμος. Δέν χρειάζεται ἀπό κεῖ καί πέρα ὁ κόσμος, ἄσχετα τί προγραμματίζουμε ἐμεῖς καί τί σχεδιάζουμε.
  Ἡ δευτέρα παρουσία, τό τέλος τοῦ κόσμου πού θά ἔλθει, θά ἔλθει καί μέ αὐτή τήν ἔννοια, ὅτι αὐτό πού εἶχε νά κάνει ὁ Θεός τό ἔκανε, τέλειωσε· δέν γίνεται ἄλλο. Ἡ στάση τῶν ἀνθρώπων, τῶν λογικῶν αὐτῶν ὄντων, εἶναι πλέον τέτοια, πού φανερώνει ὅτι δέν δέχονται τή χάρη τοῦ Θεοῦ, τήν ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, καί τότε σταματοῦν ὅλα.
  Τελειώνει ὁ κόσμος αὐτός, καί ἐμφανιζόμαστε ὅλοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, γιά νά τακτοποιήσει τόν καθένα μας κατά τά ἔργα του. Ἄν τά ἔργα μας τά κάναμε ἀπό ἀγάπη πρός τόν Θεό καί μετανοοῦντες γιά τίς ἁμαρτίες μας, ἄν μέ τά ἔργα μας δείξαμε ὅτι αὐτόν θέλαμε, ὁ Θεός θά μᾶς δεχθεῖ, θά μᾶς συγχωρήσει, θά μᾶς καθαρίσει καί θά μᾶς ἁγιάσει.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 64 | Διάσταση 14χ20,5 | 1994
  Αγιολογικα
  Σύντομη παρουσίαση

  Τήν κρίσιμη ὥρα τῆς ζωῆς της ἀναμετρήθηκε ὁ βαθύς της πόθος γιά τόν Χριστό μέ τόν διπλό πειρασμό τοῦ πλούτου καί τῆς ὑλιστικῆς εὐδαιμονίας ἀπό τή μιά καί ἀπό τήν ἄλλη τοῦ ἐπερχόμενου μαρτυρικοῦ θανάτου, καί νίκησε. Τά περιφρόνησε ὅλα σάν νά ἦταν ἱστός ἀράχνης.


  Διαβάστε περισσότερα