«Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ»
Αγιολογικα
Περιεχομενα
Επιλογες Ταξινομησης
 • ΑΓ
  371. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου γιά τήν ἑορτή τῆς ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας 19/02/2021 Αγιολογικα
  15:51 19/02/2021
 • ΑΓ
  364. Ἀνακομιδή τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου 27/01/2021 Αγιολογικα
  12:46 27/01/1994
 • ΑΓ
  363. Ἀνακομιδή τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου (Συναξάρι) 27/01/2021 Αγιολογικα
  21:57 27/01/1995
 • ΑΓ
  362. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου γιά τήν ἑορτή τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου 27/01/2021 Αγιολογικα
  14:44 27/01/2021
 • ΑΓ
  359. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου γιά τήν ἑορτή τοῦ ἁγίων Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας 20/01/2021 Αγιολογικα
  14:35 18/01/2021
 • ΑΓ
  341. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου στήν ἑορτή τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου 13/11/2020 Αγιολογικα
  21:59 13/11/2020
 • ΑΓ
  335. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου γιά τήν ἑορτή τοῦ ἁγίου Λουκᾶ τοῦ ἀποστόλου 18/10/2020 Αγιολογικα
  17:43 18/10/2020
 • ΑΓ
  321. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου γιά τήν ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ 15/09/2020 Αγιολογικα
  11:44 14/09/2020
 • ΑΓ
  320. Ἡ παγκόσμιος Ὕψωσις τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ 14/09/2020 Αγιολογικα
  19:42 14/09/1999
 • ΑΓ
  298. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου γιά τήν ἑορτή τῶν ἁγίων ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου 29/06/2020 Αγιολογικα
  14:51 29/06/2020
 • ΑΓ
  289. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου γιά τήν ἑορτή τοῦ ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου 04/06/2020 Αγιολογικα
  18:34 04/06/2020
 • ΑΓ
  283. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου γιά τήν ἑορτή τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῶν ἰσαποστόλων 21/05/2020 Αγιολογικα
  26:21 21/05/2020
 • ΑΓ
  282. Τῶν ἁγίων Παχωμίου τοῦ Μεγάλου καί Ἀχιλλείου Λαρίσης 15/05/2020 Αγιολογικα
  34:20 15/05/1997
 • ΑΓ
  276. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου γιά τήν ἑορτή τῆς ἁγίας Ἰσιδώρας 02/05/2020 Αγιολογικα
  18:36 01/05/2020
 • ΑΓ
  275. Ἀνακομιδὴ λειψάνων Μεγάλου Ἀθανασίου 02/05/2020 Αγιολογικα
  27:27 02/05/2001
 • ΑΓ
  269. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου γιά τήν ἑορτή τοῦ ἁγίου Γεωργίου 22/04/2020 Αγιολογικα
  18:45 23/04/2020
 • ΑΓ
  268. Τοῦ ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου 22/04/2020 Αγιολογικα
  18:55 23/04/1996
 • ΑΓ
  225. Τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος καί πανσόφου Αἰκατερίνης 24/11/2019 Αγιολογικα
  26:45 25/11/2003
 • ΑΓ
  223. Τοῦ ἁγίου ἀποστόλου καί εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου 16/11/2019 Αγιολογικα
  21:29 16/11/2001
 • ΑΓ
  222. Τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Φιλίππου καί τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ 14/11/2019 Αγιολογικα
  34:36 14/11/2001
 • ΑΓ
  221. Σύναξις ἀρχιστρατήγων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί τῶν λοιπῶν ἀσωμάτων Δυνάμεων 08/11/2019 Αγιολογικα
  18:29 08/11/2004
 • ΑΓ
  204. Τῶν πρωτοκορυφαίων ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου 28/06/2019 Αγιολογικα
  18:54 29/06/2001
 • ΑΓ
  198. Τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου 07/05/2019 Αγιολογικα
  24:30 08/05/2004
 • ΑΓ
  188. Τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου Γάζης καί τῆς ἁγίας Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος 26/02/2019 Αγιολογικα
  23:36 26/02/2003
 • ΑΓ
  185. Τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Νικηφόρου 09/02/2019 Αγιολογικα
  23:16 09/02/1996
 • ΑΓ
  182. Τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν 30/01/2019 Αγιολογικα
  19:14 30/01/2003
 • ΑΓ
  180. Τοῦ Ἁγίου ἀποστόλου Τιμοθέου 22/01/2019 Αγιολογικα
  17:19 22/01/2003
 • ΑΓ
  178. Τῶν ἁγίων Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας 17/01/2019 Αγιολογικα
  20:11 18/01/2001
 • ΑΓ
  162. Σύναξις ἀρχιστρατήγων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί τῶν λοιπῶν ἀσωμάτων Δυνάμεων 08/11/2018 Αγιολογικα
  23:35 08/11/2000
 • ΑΓ
  159. Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου 26/10/2018 Αγιολογικα
  19:36 26/10/2003
 • ΑΓ
  153. Τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου 24/09/2018 Αγιολογικα
  11:55 24/09/2009
 • ΑΓ
  150. Ἡ παγκόσμιος Ὕψωσις τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ 14/09/2018 Αγιολογικα
  26:40 14/09/2004
 • ΑΓ
  149. Τῶν ἁγίων καί Δικαίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης 09/09/2018 Αγιολογικα
  49:58 09/09/2004
 • ΑΓ
  141. Τῆς ἁγίας Μαρίας Μαγδαληνῆς τῆς μυροφόρου 21/07/2018 Αγιολογικα Ψυχολογικα
  24:58 22/07/2004
 • ΑΓ
  140. Προφήτου Ἠλιού τοῦ Θεσβίτου 20/07/2018 Αγιολογικα
  14:49 20/07/2007
 • ΑΓ
  139. Τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος καί πανευφήμου Εὐφημίας 11/07/2018 Αγιολογικα
  21:41 11/07/2002
 • ΑΓ
  124. Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Χριστοφόρου 09/05/2018 Αγιολογικα
  23:09 09/05/2000
 • ΑΓ
  119. Τοῦ ἁγίου Γεωργίου μεγαλομάρτυρος τοῦ Τροπαιοφόρου 23/04/2018 Αγιολογικα
  10:29 23/04/1991
 • ΑΓ
  88. Σύναξις Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ 07/01/2018 Αγιολογικα
  25:24 07/01/2001
 • ΑΓ
  56. Τῆς ὁσίας μητρός ἡμῶν Θεοδώρας τῆς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ, τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Εὐφροσύνου τοῦ μαγείρου καί λίγα λόγια γιά τήν νέα ἀρχή 11/09/2017 Αγιολογικα
  30:49 11/09/2001
 • ΑΓ
  52. Ἡ ἀποτομή τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ ἁγίου ἐνδόξου προφήτου Προδρόμου καί βαπτιστοῦ Ἰωάννου 28/08/2017 Αγιολογικα
  31:33 29/08/1996
 • ΑΓ
  37. Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου – Ἐάν δέν σωθεῖς ἀπό τόν ἑαυτό σου, δέν σώζεσαι. 13/07/2017 Αγιολογικα
  32:25 14/07/2006
 • ΑΓ
  03. Εἶναι μεγάλη ὑπόθεση νά νιώσουμε ἀνοικτό τόν δρόμο πρός τόν Θεό. 02/05/2017 Αγιολογικα
  14:14 08/05/1986