Πονος
Περιεχομενα
Επιλογες Ταξινομησης
 • ΚΔ
  278. Ὁ πιστεύων, ἔχει ζωήν αἰώνιον, καί εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται. Κατά Ἰωάννην, Κεφ. 5, 24-25 08/05/2020 Καινη Διαθηκη Πονος
  24:45 12/05/1994
 • ΠΟ
  254. Γονίδια τῆς ἁμαρτίας. Ὁ πόνος μέσα στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ 02/04/2020 Πονος
  30:50 06/10/1998
 • ΠΟ
  108. Πίστη – Τό ξεπέρασμα τῶν ἀρνητικῶν καταστάσεων 15/03/2018 Πονος
  36:28 21/10/1984
 • ΠΟ
  106. Ἡ πίστη πού θέλει ὁ Χριστός 06/03/2018 Πονος
  14:14 20/02/1987
 • ΠΟ
  93. Μᾶς ἔρχεται νά ποῦμε, “κουράστηκα, δέν ἀντέχω”, ἀλλά ζεῖ Κύριος ὁ Θεός 25/01/2018 Πονος
  20:27 11/01/1990
 • ΠΟ
  31. Πόνος πολύς, ἀλλά καί ἔλεος πολύ ἀπό τόν Θεό… 20/06/2017 Πονος
  19:08 20/06/1991
 • ΠΟ
  23. Ὁ μεγάλος πειρασμός: “Καταβάτω ἀπό τοῦ σταυροῦ”. 02/05/2017 Πονος
  15:00 16/10/2003