Πονος
Περιεχομενα
Επιλογες Ταξινομησης
 • ΠΟ
  569. Ὁμιλία μετά τό ἀτύχημα στά Τέμπη τό 2003 06/03/2023 Πονος
  30:49 16/04/2003
 • ΠΟ
  531. Ὁ πόνος ὡς μέσον σωτηρίας. 29/10/2022 Πονος
  36:37 16/10/1994
 • ΠΟ
  487. Αὐτό τό μάθημα νά μάθουμε· ὅτι ξέρει ὁ Θεὀς 01/04/2022 Πονος
  14:48 09/03/2005
 • ΠΟ
  486. Μέσα ἀπό τόν πόνο ἀποκαλύπτεται ὁ Θεός 30/03/2022 Πονος
  18:07 15/03/2004
 • ΚΔ
  278. Ὁ πιστεύων, ἔχει ζωήν αἰώνιον, καί εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται. Κατά Ἰωάννην, Κεφ. 5, 24-25 08/05/2020 Καινη Διαθηκη Πονος
  24:45 12/05/1994
 • ΠΟ
  254. Γονίδια τῆς ἁμαρτίας. Ὁ πόνος μέσα στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ 02/04/2020 Πονος
  30:50 06/10/1998
 • ΠΟ
  108. Πίστη – Τό ξεπέρασμα τῶν ἀρνητικῶν καταστάσεων 15/03/2018 Πονος
  36:28 21/10/1984
 • ΠΟ
  106. Ἡ πίστη πού θέλει ὁ Χριστός 06/03/2018 Πονος
  14:14 20/02/1987
 • ΠΟ
  93. Μᾶς ἔρχεται νά ποῦμε, “κουράστηκα, δέν ἀντέχω”, ἀλλά ζεῖ Κύριος ὁ Θεός 25/01/2018 Πονος
  20:27 11/01/1990
 • ΠΟ
  31. Πόνος πολύς, ἀλλά καί ἔλεος πολύ ἀπό τόν Θεό… 20/06/2017 Πονος
  19:08 20/06/1991
 • ΠΟ
  23. Ὁ μεγάλος πειρασμός: “Καταβάτω ἀπό τοῦ σταυροῦ”. 02/05/2017 Πονος
  15:00 16/10/2003