«Ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ»
Υπακοη
Περιεχομενα
Επιλογες Ταξινομησης
 • ΥΠ
  411. Περί μαθητείας καί περί πανελλαδικῶν ἐξετάσεων 15/06/2021 Υπακοη
  37:25 17/06/1998
 • ΑΣ
  295. Περί πνευματικοῦ ἀγώνος καί ὑπακοῆς 16/06/2020 Ασκητικα Υπακοη
  38:21 24/01/1993
 • ΥΠ
  241. Νά ξεφύγουμε ἀπό τό κοσμικό πνεῦμα καί νά ἀγαπήσουμε τόν Θεό 17/03/2020 Υπακοη
  21:06 20/02/1999
 • ΥΠ
  238. Τό μυστήριο καί ἡ χάρη τῆς ὑπακοῆς 27/02/2020 Υπακοη
  24:15 18/02/1988
 • ΥΠ
  231. Νά κάνουμε προσπάθεια νά ξεπεράσουμε τόν ἑαυτό μας καί νά ἔχουμε πνεῦμα μαθητείας 23/01/2020 Υπακοη
  37:48 29/01/1995
 • ΥΠ
  219. Πνεύμα μαθητείας 04/11/2019 Υπακοη
  11:20 21/06/1992
 • ΥΠ
  217. Σχέσεις ὑποτακτικοῦ καί πνευματικοῦ 08/10/2019 Υπακοη
  38:03 07/06/1992
 • ΘΕ
  207. Νά εἴμαστε πρόθυμοι νά συνεργαστοῦμε μέ τόν Θεό 02/08/2019 Θεομητορικες Εορτες Υπακοη
  30:07 02/08/1999
 • ΥΠ
  197. Μαθητεία, ὑπακοή, προσευχή 08/04/2019 Υπακοη
  36:18 16/03/1998
 • ΥΠ
  187. Περί σκανδαλισμοῦ – Μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί 23/02/2019 Υπακοη
  21:24 24/02/2000
 • ΥΠ
  109. Ὁ Θεός κάνει τά πάντα γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά θέλει τήν ἀνταπόκρισή μας. 20/03/2018 Υπακοη
  16:29 15/04/2000
 • ΥΠ
  38. Ὅσο πιό σύντομα μάθεις τήν ὑπακοή, τόσο δέν θά χρειασθεῖ νά πάθεις πολλά. 18/07/2017 Υπακοη
  12:55 29/04/2001
 • ΥΠ
  17. Τό Βατερλώ τοῦ Πέτρου. 02/05/2017 Υπακοη
  35:29 01/04/1984