«Λάβετε, φάγετε, τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου»
Μυστηριο Θ. Ευχαριστιας
Περιεχομενα
Επιλογες Ταξινομησης
 • ΜΥ
  393. «Προσκαρτεροῦντες» – Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἀγαγὼν ἡμᾶς εἰς τὰς πανσέπτους ἡμέρας ταύτας, καὶ κοινωνοὺς ἡμᾶς ποιήσας τῶν φρικτῶν σου Μυστηρίων. 14/04/2021 Λειτουργια προηγιασμενων δωρων
  26:39 31/03/1999
 • ΜΥ
  215. Ἡ ἀναγκαιότητα τοῦ ἐκκλησιασμοῦ 24/09/2019 Μυστηριο Θ. Ευχαριστιας
  23:54 02/12/1990
 • ΜΥ
  196. Νῦν αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν…..Ἰδού θυσία μυστική… 04/04/2019 Λειτουργια προηγιασμενων δωρων
  29:47 03/04/2002
 • ΜΥ
  195. Δέσποτα παντοκράτορ, ὁ πᾶσαν τήν κτίσιν ἐν σοφία δημιουργήσας… (Ὀπισθάμβωνος εὐχή) 02/04/2019 Λειτουργια προηγιασμενων δωρων
  16:03 26/03/1997
 • ΜΥ
  173. Ἑρμηνεία τῆς εὐχῆς τῆς ἀναφορᾶς τοῦ Μ. Βασιλείου. Μέρος Δ΄ 02/01/2019 Λειτουργια αγ. Χρυσοστομου-Μ.Βασιλειου
  16:20 15/10/1987
 • ΜΥ
  133. Ἑρμηνεία τῆς εὐχῆς τῆς ἀναφορᾶς τοῦ Μ. Βασιλείου. Μέρος Γ΄ 13/06/2018 Λειτουργια αγ. Χρυσοστομου-Μ.Βασιλειου
  21:51 19/02/1987
 • ΜΥ
  123. Ἑρμηνεία τῆς εὐχῆς τῆς ἀναφορᾶς τοῦ Μ. Βασιλείου. Μέρος Β΄ 04/05/2018 Λειτουργια αγ. Χρυσοστομου-Μ.Βασιλειου
  18:07 12/02/1987
 • ΜΥ
  107. Ἑρμηνεία τῆς εὐχῆς τῆς ἀναφορᾶς τοῦ Μ. Βασιλείου. Μέρος Α΄ 12/03/2018 Λειτουργια αγ. Χρυσοστομου-Μ.Βασιλειου
  21:55 04/02/1987
 • ΜΥ
  13. Τί ἄλλο θέλει ὁ ἄνθρωπος γιά πάντα; 02/05/2017 Μυστηριο Θ. Ευχαριστιας Μεταληψη (Καθαγιασμος - προετοιμασια)
  12:02 25/12/1987
 • ΜΥ
  12. “Πίστει καί πόθῳ προσέλθωμεν, ἵνα μέτοχοι ζωῆς αἰωνίου γενώμεθα”. 02/05/2017 Μυστηριο Θ. Ευχαριστιας Λειτουργια προηγιασμενων δωρων
  13:57 29/03/1989
 • ΜΥ
  11. Τί νά ἀνταποδώσουμε στόν Ἱ. Χρυσόστομο; 02/05/2017 Μυστηριο Θ. Ευχαριστιας Λειτουργια αγ. Χρυσοστομου-Μ.Βασιλειου
  07:02 27/01/1987