«Ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε κεκράτηνται»
Μυστ. Εξομολογησεως
Περιεχομενα
Επιλογες Ταξινομησης
 • ΕΞ
  349. Τό ξεκουκούλωμα τῆς ἁμαρτίας 17/12/2020 Μυστ. Εξομολογησεως
  26:13 17/12/1998
 • ΕΞ
  342. Ἀρχή Σαρακοστῆς – Ἀρχή μετανοίας 14/11/2020 Μυστ. Εξομολογησεως
  23:32 16/11/1989
 • ΕΞ
  228. Περί μετανοίας καί περί σεβασμοῦ πρός τούς γονεῖς 19/12/2019 Μυστ. Εξομολογησεως
  40:32 22/11/1992
 • ΕΞ
  226. Περί μετανοίας 11/12/2019 Μυστ. Εξομολογησεως
  36:03 13/12/1992
 • ΕΞ
  79. Τό θέμα δέν εἶναι ἀπλῶς νά θρησκεύουμε, ἀλλά νά ζοῦμε ὅπως θέλει ὁ Θεός 01/12/2017 Μυστ. Εξομολογησεως
  19:12 30/11/2003
 • ΕΞ
  72. Νά ἀρχίσουμε νά γινόμαστε ἀληθινοί χριστιανοί 08/11/2017 Μυστ. Εξομολογησεως
  12:42 19/11/2000
 • ΕΞ
  67. Πρέπει κανείς νὰ βρεῖ κατάλληλο πνευματκό ὁδηγό 21/10/2017 Μυστ. Εξομολογησεως
  23:52 03/12/1995
 • ΕΞ
  58. Ἄν αἰσθανθοῦμε τήν ἁμαρτία μας, ἀμέσως θά ἀνταποκριθοῦμε στόν Θεό 16/09/2017 Μυστ. Εξομολογησεως
  25:47 16/09/2004
 • ΕΞ
  55. Ἐξομολόγηση καί ἐμπιστοσύνη στόν Θεό 06/09/2017 Μυστ. Εξομολογησεως
  27:52 02/04/2000
 • ΕΞ
  54. Ἡ κύρια ἁμαρτία πού κάνει ὁ χριστιανός – Συγχώρηση κατά συγκεκριμένο τρόπο 04/09/2017 Μυστ. Εξομολογησεως
  16:03 26/03/2000
 • ΕΞ
  10. Γιατί εἶναι ἀπαραίτητο τό «δεύτερο βάπτισμα». 02/05/2017 Μυστ. Εξομολογησεως
  36:44 15/09/1991