«῏Ησαν δὲ προσκαρτεροῦντες τῇ διδαχῇ τῶν ἀποστόλων...»
Κυριακοδρομιο
Περιεχομενα
Επιλογες Ταξινομησης
 • ΚΥ
  399. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τοῦ Θωμᾶ 09/05/2021 Κυριακοδρομιο
  20:46 09/05/2021
 • ΚΥ
  396. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Βαΐων 25/04/2021 Κυριακοδρομιο
  19:24 25/04/2021
 • ΚΥ
  395. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Ε´ νηστειῶν – ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας 18/04/2021 Κυριακοδρομιο
  15:01 18/04/2021
 • ΚΥ
  392. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Δ´ νηστειῶν – ὁσίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος 11/04/2021 Κυριακοδρομιο
  24:23 11/04/2021
 • ΚΥ
  390. Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως 06/04/2021 Κυριακοδρομιο
  29:43 02/04/2000
 • ΚΥ
  389. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως 04/04/2021 Κυριακοδρομιο
  18:52 04/04/2021
 • ΚΥ
  387. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Β΄ Κυριακή τῶν νηστειῶν – ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ 28/03/2021 Κυριακοδρομιο
  15:19 28/03/2021
 • ΚΥ
  384. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 21/03/2021 Κυριακοδρομιο
  18:32 21/03/2021
 • ΚΥ
  380. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῆς Τυρινής 14/03/2021 Κυριακοδρομιο
  19:36 14/03/2021
 • ΚΥ
  378. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω 07/03/2021 Κυριακοδρομιο
  16:42 07/03/2021
 • ΚΥ
  377. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τοῦ ἀσώτου 28/02/2021 Κυριακοδρομιο
  24:17 28/02/2021
 • ΚΥ
  373. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τοῦ τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου 21/02/2021 Κυριακοδρομιο
  18:21 21/02/2021
 • ΚΥ
  370. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου (Τῆς Χαναναίας) 14/02/2021 Κυριακοδρομιο
  18:11 14/02/2021
 • ΚΥ
  368. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή ΙΣΤ΄ Ματθαίου (Ἡ παραβολή τῶν ταλάντων) 07/02/2021 Κυριακοδρομιο
  18:01 07/02/2021
 • ΚΥ
  365. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή ΙΕ΄ Λουκᾶ (Τοῦ Ζακχαίου) 31/01/2021 Κυριακοδρομιο
  19:52 31/01/2021
 • ΚΥ
  361. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή ΙΔ΄ Λουκᾶ (Θεραπεία τυφλοῦ Ἰεριχοῦς) 24/01/2021 Κυριακοδρομιο
  24:53 24/01/2021
 • ΚΥ
  358. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή ΙΒ΄ Λουκᾶ (Τῶν δέκα λεπρῶν) 17/01/2021 Κυριακοδρομιο
  20:41 17/01/2021
 • ΚΥ
  357. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή μετά Φῶτα 10/01/2021 Κυριακοδρομιο
  19:16 10/01/2021
 • ΚΥ
  353. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή μετά τήν Χριστοῦ γέννηση 27/12/2020 Κυριακοδρομιο
  20:16 27/12/2020
 • ΚΥ
  351. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ γεννήσεως 20/12/2020 Κυριακοδρομιο
  18:22 20/12/2020
 • ΚΥ
  348. Ἡ πορεία πρός Ἐμμαούς 13/12/2020 Κυριακοδρομιο
  28:48 13/12/1998
 • ΚΥ
  344. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Θ΄ Λουκᾶ (Παραβολή ἄφρονος πλουσίου) 22/11/2020 Κυριακοδρομιο
  19:12 22/11/2020
 • ΚΥ
  343. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Η΄ Λουκᾶ (Παραβολή καλοῦ Σαμαρείτου) 15/11/2020 Κυριακοδρομιο
  23:19 15/11/2020
 • ΚΥ
  340. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Ζ΄ Λουκᾶ (Ἀνάστασις θυγατρός Ἰαείρου) 08/11/2020 Κυριακοδρομιο
  23:56 08/11/2020
 • ΚΥ
  339. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Ε΄ Λουκᾶ (Παραβολή πλουσίου-Λαζάρου) 01/11/2020 Κυριακοδρομιο
  17:39 01/11/2020
 • ΚΥ
  337. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή ΣΤ΄ Λουκᾶ (Θεραπεία δαιμονισμένου Γαδαρηνῶν) 25/10/2020 Κυριακοδρομιο
  20:38 25/10/2020
 • ΚΥ
  331. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Δ΄ Λουκᾶ (Παραβολή τοῦ Σπορέως) 11/10/2020 Κυριακοδρομιο
  18:08 11/10/2020
 • ΚΥ
  328. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Β΄ Λουκᾶ (Ἀγάπη στούς ἐχθρούς) 04/10/2020 Κυριακοδρομιο
  17:26 04/10/2020
 • ΚΥ
  326. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Α΄ Λουκᾶ (Ἡ θαυμαστή ἁλιεία) 27/09/2020 Κυριακοδρομιο
  25:08 27/09/2020
 • ΚΥ
  322. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή μετά τήν Ὕψωση 20/09/2020 Κυριακοδρομιο
  17:49 20/09/2020
 • ΚΥ
  319. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως 13/09/2020 Κυριακοδρομιο
  18:22 13/09/2020
 • ΚΥ
  317. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή ΙΓ΄ Ματθαίου (Ἡ παραβολή τῶν κακῶν γεωργῶν) 06/09/2020 Κυριακοδρομιο
  14:38 06/09/2020
 • ΚΥ
  315. Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου (Ματθ. 19, 16-26) Ὁ πλούσιος νέος 30/08/2020 Κυριακοδρομιο
  23:59 03/09/1995
 • ΚΥ
  314. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου (Τοῦ πλουσίου νέου) 30/08/2020 Κυριακοδρομιο
  14:37 30/08/2020
 • ΚΥ
  312. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Ι΄ Ματθαίου (Ἡ θεραπεία τοῦ σεληνιαζομένου) 16/08/2020 Κυριακοδρομιο
  18:37 16/08/2020
 • ΚΥ
  308. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Θ΄ Ματθαίου (Ἐπί τῶν κυμάτων) 09/08/2020 Κυριακοδρομιο
  22:51 09/08/2020
 • ΚΥ
  306. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Η΄ Ματθαίου (Ὁ χορτασμός τῶν πεντακισχιλίων) 04/08/2020 Κυριακοδρομιο
  21:48 02/08/2020
 • ΚΥ
  305. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου (Θεραπεία τῶν δύο τυφλῶν) 27/07/2020 Κυριακοδρομιο
  20:43 26/07/2020
 • ΚΥ
  304. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή ΣΤ΄ Ματθαίου (Μνήμη Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου) 19/07/2020 Κυριακοδρομιο
  14:11 19/07/2020
 • ΚΥ
  302. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Ε΄ Ματθαίου (Θεραπεία δαιμονιζομένων) 12/07/2020 Κυριακοδρομιο
  22:54 12/07/2020
 • ΚΥ
  297. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Γ΄ Ματθαίου (Ἡ ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλία) 28/06/2020 Κυριακοδρομιο
  15:44 28/06/2020
 • ΚΥ
  296. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Β΄ Ματθαίου (Ἡ κλῆσις τῶν Μαθητῶν) 21/06/2020 Κυριακοδρομιο
  18:13 21/06/2020
 • ΚΥ
  294. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων 14/06/2020 Κυριακοδρομιο
  19:57 14/06/2020
 • ΚΥ
  290. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς 07/06/2020 Κυριακοδρομιο
  08:00 07/06/2020
 • ΚΥ
  287. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῶν ἁγίων Πατέρων Α´ Οἰκουμενικῆς συνόδου 31/05/2020 Κυριακοδρομιο
  17:19 31/05/2020
 • ΚΥ
  285. Κυριακή τοῦ τυφλοῦ 25/05/2020 Κυριακοδρομιο
  22:22 28/05/1995
 • ΚΥ
  284. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τοῦ τυφλοῦ 24/05/2020 Κυριακοδρομιο
  19:25 24/05/2020
 • ΚΥ
  280. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τοῦ Παραλύτου 10/05/2020 Κυριακοδρομιο
  17:44 10/05/2020
 • ΚΥ
  279. Ὁμιλία τοῦ π. Ἐμμανουήλ Βασιλειάδη τήν Κυριακή τοῦ Παραλύτου 10/05/2020 Κυριακοδρομιο
  25:06 10/05/2020
 • ΚΥ
  277. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῶν Μυροφόρων 03/05/2020 Κυριακοδρομιο
  15:57 03/05/2020
 • ΔΕ
  271. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ 26/04/2020 Δεσποτικές Εορτες Κυριακοδρομιο
  18:10 26/04/2020
 • ΔΕ
  270. Ὁμιλία τοῦ π. Ἐμμανουήλ Βασιλειάδη τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ 26/04/2020 Δεσποτικές Εορτες Κυριακοδρομιο
  23:33 26/04/2020
 • ΚΥ
  259. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου τήν Κυριακή τῶν Βαΐων 12/04/2020 Κυριακοδρομιο
  16:51 12/04/2020
 • ΚΥ
  258. Ὁμιλία τοῦ π. Ἐμμανουήλ Βασιλειάδη τήν Κυριακή τῶν Βαΐων 12/04/2020 Κυριακοδρομιο
  19:48 12/04/2020
 • ΚΥ
  256. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου τήν Ε´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν 05/04/2020 Κυριακοδρομιο
  16:17 05/04/2020
 • ΚΥ
  252. Πιστεύω, Κύριε· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ 30/03/2020 Κυριακοδρομιο
  37:54 29/03/1998
 • ΚΥ
  251. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου τήν Δ´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν 29/03/2020 Κυριακοδρομιο
  19:32 29/03/2020
 • ΚΥ
  250. Ὁμιλία τοῦ π. Ἐμμανουήλ Βασιλειάδη τήν Δ´ Κυριακή τῶν Νηστειών 29/03/2020 Κυριακοδρομιο
  19:07 29/03/2020
 • ΚΥ
  244. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως 22/03/2020 Κυριακοδρομιο
  18:35 22/03/2020
 • ΚΥ
  240. Κυριακή Β ́ τῶν Νηστειῶν 14/03/2020 Κυριακοδρομιο
  27:01 26/03/2000
 • ΚΥ
  234. Κυριακή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου 08/02/2020 Κυριακοδρομιο
  24:27 24/02/2002
 • ΚΥ
  224. Κυριακή Θ΄Λουκᾶ (Παραβολή ἄφρονος πλουσίου) 17/11/2019 Κυριακοδρομιο
  25:59 18/11/2001
 • ΚΥ
  205. Κυριακή Ε΄ Ματθαίου, Ε´ ἑωθινόν 21/07/2019 Κυριακοδρομιο
  10:45 01/10/1995
 • ΚΥ
  203. Κυριακή τῶν 318 θεοφόρων Πατέρων 08/06/2019 Κυριακοδρομιο
  25:21 27/05/2001
 • ΚΥ
  200. Κυριακή τοῦ Παραλύτου 19/05/2019 Κυριακοδρομιο
  22:46 22/05/1994
 • ΚΥ
  192. Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 16/03/2019 Κυριακοδρομιο
  30:50 08/03/1998
 • ΚΥ
  186. Κυριακή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου 17/02/2019 Κυριακοδρομιο
  29:43 04/02/2001
 • ΚΥ
  179. Κυριακή ΙΒ΄ Λουκᾶ (Τῶν δέκα λεπρῶν) 19/01/2019 Κυριακοδρομιο
  25:41 21/01/2001
 • ΚΥ
  176. Κυριακή μετά τά Φῶτα 12/01/2019 Κυριακοδρομιο
  27:15 13/01/2002
 • ΚΥ
  171. Κυριακή ΙΑ΄ Λουκᾶ (Παραβολή Μεγάλου Δείπνου) 16/12/2018 Κυριακοδρομιο
  29:17 14/12/2003
 • ΚΔ
  167. Ἁπλά εἶναι τά πράγματα καί εὔκολα (Λουκ. 18:35-43) 03/12/2018 Καινη Διαθηκη Κυριακοδρομιο
  23:56 03/12/2000
 • ΚΥ
  166. Κυριακή ΙΔ΄ Λουκᾶ (Θεραπεία τυφλοῦ Ἰεριχοῦς) 02/12/2018 Κυριακοδρομιο
  31:13 02/12/2007
 • ΚΥ
  160. Κυριακή Ε΄ Λουκᾶ (Παραβολή τοῦ πλουσίου καί τοῦ Λαζάρου) 04/11/2018 Κυριακοδρομιο
  31:27 02/11/2003
 • ΚΥ
  158. Κυριακή ΣΤ΄ Λουκᾶ (Θεραπεία δαιμονισμένου Γαδάρων) 20/10/2018 Κυριακοδρομιο
  30:52 24/10/2004
 • ΚΥ
  157. Κυριακή Δ΄ Λουκᾶ (Παραβολή τοῦ Σπορέως) 14/10/2018 Κυριακοδρομιο
  26:34 17/10/2004
 • ΚΥ
  151. Κυριακή μετά τήν Ὕψωσιν «Ὅς τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν…» 16/09/2018 Κυριακοδρομιο
  13:45 16/09/1990
 • ΚΥ
  146. Κυριακή ΙΑ’ Ματθαίου (Ματθ. 18, 23-35) Ὁ κακός δοῦλος 12/08/2018 Κυριακοδρομιο
  17:43 27/08/1995
 • ΚΥ
  137. Κυριακή Ε΄ Ματθαίου (Θεραπεία δαιμονιζομένων) 01/07/2018 Κυριακοδρομιο
  24:29 08/07/2001
 • ΚΥ
  134. Κυριακή Γ΄ Ματθαίου (Ὁ λύχνος τοῦ σώματος ἐστιν ὁ ὀφθαλμός) 17/06/2018 Κυριακοδρομιο
  16:14 06/07/2003
 • ΚΥ
  130. Τῶν Ἁγίων Πάντων 03/06/2018 Κυριακοδρομιο
  26:26 10/06/2001
 • ΚΥ
  126. Κυριακή τῶν 318 θεοφόρων Πατέρων 20/05/2018 Κυριακοδρομιο
  32:13 08/06/2003
 • ΚΥ
  121. Κυριακή τοῦ Παραλύτου 29/04/2018 Κυριακοδρομιο
  24:25 25/04/2010
 • ΚΥ
  118. Κυριακή τῶν Μυροφόρων 22/04/2018 Κυριακοδρομιο
  16:33 14/05/2000
 • ΚΥ
  103. Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 24/02/2018 Κυριακοδρομιο
  33:45 19/03/2000
 • ΚΥ
  101. Ἑσπερινός τῆς Τυρινῆς 17/02/2018 Κυριακοδρομιο
  36:26 11/03/2000
 • ΚΥ
  98. Κυριακή τῆς Κρίσεως 09/02/2018 Κυριακοδρομιο
  20:34 05/03/2000
 • ΚΥ
  97. Κυριακή τοῦ Ἀσώτου υἱοῦ 09/02/2018 Κυριακοδρομιο
  20:35 27/02/2000
 • ΚΥ
  96. Κυριακή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου 09/02/2018 Κυριακοδρομιο
  20:57 20/02/2000
 • ΚΥ
  53. Κυριακή ΙΓ΄ Ματθαίου (Ματθ. 21, 33-42) – Παραβολή τῶν κακῶν γεωργῶν 02/09/2017 Κυριακοδρομιο
  22:16 02/09/2001
 • ΚΥ
  51. Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου (Ματθ. 19, 16-26) Ὁ πλούσιος νέος 26/08/2017 Κυριακοδρομιο
  20:45 26/08/2012
 • ΚΥ
  36. Ρωμ. 10, 1-10 – Τό πρόβλημα τῆς αὐτοδικαιώσεως καί ἡ λύση του. 08/07/2017 Κυριακοδρομιο
  20:41 08/07/1990
 • ΚΥ
  32. Γ’ Κυριακή Ματθαίου – «ζητεῖτε δέ πρῶτον τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καί ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν». 24/06/2017 Κυριακοδρομιο
  20:48 28/06/1998
 • ΚΥ
  30. Β’ Κυριακή Ματθαίου – «οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ». 17/06/2017 Κυριακοδρομιο
  23:34 26/06/2011
 • ΚΥ
  27. Δέν μπορεῖ νά ὑπάρχει Ἐκκλησία χωρίς ἁγίους. 11/06/2017 Κυριακοδρομιο
  26:45 18/06/1995
 • ΚΥ
  02. Ἔχουμε τό κουράγιο νά ἀπαγκιστρωθοῦμε ἀπό τήν ὅποια ἀδυναμία μας; 02/05/2017 Κυριακοδρομιο
  22:36 24/11/1996