«῏Ησαν δὲ προσκαρτεροῦντες τῇ διδαχῇ τῶν ἀποστόλων...»
Κυριακοδρομιο
Περιεχομενα
Επιλογες Ταξινομησης
 • ΚΥ
  705. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Δ΄ Ματθαίου (Ἡ θεραπείατοῦ δούλου τοῦ ἑκατοντάρχου) 22/07/2024 Κυριακοδρομιο
  10:36 21/07/2024
 • ΚΥ
  704. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῶν ἁγίων πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς συνόδου 16/07/2024 Κυριακοδρομιο
  18:58 14/07/2024
 • ΚΥ
  703. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Β΄ Ματθαίου (Ἡ κλῆσις τῶν μαθητῶν) 08/07/2024 Κυριακοδρομιο
  20:54 07/07/2024
 • ΚΥ
  702. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων καί ἡ σύναξις τῶν δώδεκα ἀποστόλων 01/07/2024 Κυριακοδρομιο
  19:17 30/06/2024
 • ΚΥ
  699. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῶν Πατέρων τῆς Α’ Οἰκ. Συνόδου 21/06/2024 Κυριακοδρομιο
  21:31 16/06/2024
 • ΚΥ
  697. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τοῦ τυφλοῦ 11/06/2024 Κυριακοδρομιο
  19:06 09/06/2024
 • ΚΥ
  695. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τοῦ Παραλύτου 29/05/2024 Κυριακοδρομιο
  24:30 26/05/2024
 • ΚΥ
  693. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῶν Μυροφόρων 20/05/2024 Κυριακοδρομιο
  17:59 19/05/2024
 • ΚΥ
  687. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Βαΐων 29/04/2024 Κυριακοδρομιο
  20:57 28/04/2024
 • ΚΥ
  686. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Ε´ νηστειῶν – ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας 26/04/2024 Κυριακοδρομιο
  15:16 21/04/2024
 • ΚΥ
  684. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως 10/04/2024 Κυριακοδρομιο
  17:39 07/04/2024
 • ΚΥ
  682. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Β ́ τῶν Νηστειῶν 06/04/2024 Κυριακοδρομιο
  20:30 31/03/2024
 • ΚΥ
  681. Κυριακή Β ́ τῶν Νηστειῶν 30/03/2024 Κυριακοδρομιο
  31:26 10/03/1996
 • ΚΥ
  679. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 24/03/2024 Κυριακοδρομιο
  19:50 24/03/2024
 • ΚΥ
  677. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῆς Τυρινής 18/03/2024 Κυριακοδρομιο
  13:35 17/03/2024
 • ΚΥ
  676. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῆς Κρίσεως 10/03/2024 Κυριακοδρομιο
  16:36 10/03/2024
 • ΚΥ
  674. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τοῦ Ἀσώτου υἱοῦ 03/03/2024 Κυριακοδρομιο
  17:01 03/03/2024
 • ΚΥ
  672. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή ΙΣΤ΄ Λουκᾶ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ 26/02/2024 Κυριακοδρομιο
  21:58 25/02/2024
 • ΚΥ
  671. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου (Χαναναίας) 18/02/2024 Κυριακοδρομιο
  20:36 18/02/2024
 • ΚΥ
  670. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή ΙΣΤ΄ Ματθαίου (Τῶν ταλάντων) 12/02/2024 Κυριακοδρομιο
  21:10 11/02/2024
 • ΚΥ
  668. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή ΙΕ΄ Λουκᾶ (Τοῦ Ζακχαίου) 28/01/2024 Κυριακοδρομιο
  18:34 28/01/2024
 • ΚΥ
  663. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή ΙΒ΄ Λουκᾶ (Τῶν δέκα λεπρῶν) 21/01/2024 Κυριακοδρομιο
  18:52 21/01/2024
 • ΚΥ
  662. Κυριακή ΙΒ΄ Λουκᾶ (Τῶν δέκα λεπρῶν) 20/01/2024 Κυριακοδρομιο
  19:13 18/01/2009
 • ΚΥ
  659. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή μετά τά Φῶτα 14/01/2024 Κυριακοδρομιο
  17:58 14/01/2024
 • ΚΥ
  654. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν 31/12/2023 Κυριακοδρομιο
  19:18 31/12/2023
 • ΚΥ
  652. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ γεννήσεως 25/12/2023 Κυριακοδρομιο
  20:05 24/12/2023
 • ΚΥ
  651. Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ γεννήσεως 23/12/2023 Κυριακοδρομιο
  17:19 23/12/2001
 • ΚΥ
  648. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή ΙΑ΄ Λουκᾶ (Παραβολή μεγάλου δείπνου) 18/12/2023 Κυριακοδρομιο
  20:23 17/12/2023
 • ΚΥ
  647. Κυριακή ΙΑ΄ Λουκᾶ (Παραβολή μεγάλου δείπνου) 16/12/2023 Κυριακοδρομιο
  30:59 11/12/2005
 • ΚΥ
  644. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Ι΄ Λουκᾶ (Θεραπεία συγκυπτούσης) 11/12/2023 Κυριακοδρομιο
  17:44 10/12/2023
 • ΚΥ
  643. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή ΙΔ΄ Λουκᾶ (Θεραπεία τυφλοῦ Ἰεριχοῦς) 07/12/2023 Κυριακοδρομιο
  21:49 03/12/2023
 • ΚΥ
  642. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή ΙΓ΄ Λουκᾶ (Ὁ κίνδυνος τοῦ πλούτου) 27/11/2023 Κυριακοδρομιο
  15:02 26/11/2023
 • ΚΥ
  640. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Θ΄ Λουκᾶ (Παραβολή ἄφρονος πλουσίου) 20/11/2023 Κυριακοδρομιο
  15:25 19/11/2023
 • ΚΥ
  638. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Η΄ Λουκᾶ (Παραβολή καλοῦ Σαμαρείτου) 15/11/2023 Κυριακοδρομιο
  19:54 12/11/2023
 • ΚΥ
  636. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή ΣΤ΄ Λουκᾶ (Θεραπεία δαιμονιζομένου Γαδαρηνῶν) 23/10/2023 Κυριακοδρομιο
  21:17 22/10/2023
 • ΚΥ
  635. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Δ΄ Λουκᾶ (Παραβολή τοῦ σπορέως) 16/10/2023 Κυριακοδρομιο
  22:50 15/10/2023
 • ΚΥ
  633. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Γ΄ Λουκᾶ (Ἀνάσταση νέου στή Ναΐν) 09/10/2023 Κυριακοδρομιο
  21:05 08/10/2023
 • ΚΥ
  630. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Β΄ Λουκᾶ 02/10/2023 Κυριακοδρομιο
  20:21 01/10/2023
 • ΚΥ
  628. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Α΄ Λουκᾶ (Ἡ θαυμαστή ἁλιεία) 25/09/2023 Κυριακοδρομιο
  19:02 24/09/2023
 • ΚΥ
  627. Κυριακή Α΄ Λουκᾶ (Ἡ θαυμαστή ἁλιεία) 23/09/2023 Κυριακοδρομιο
  14:50 22/09/1991
 • ΚΥ
  626. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή μετά τήν Ὕψωση 17/09/2023 Κυριακοδρομιο
  17:31 17/09/2023
 • ΚΥ
  625.Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως 16/09/2023 Κυριακοδρομιο
  21:37 10/09/2023
 • ΚΥ
  624. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή ΙΓ΄ Ματθαίου (Παραβολή κακῶν γεωργῶν) 03/09/2023 Κυριακοδρομιο
  18:30 03/09/2023
 • ΚΥ
  623. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου (Τοῦ πλουσίου νέου) 02/09/2023 Κυριακοδρομιο
  20:19 27/08/2023
 • ΚΥ
  622. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή ΙΑ΄ Ματθαίου (Παραβολή πονηροῦ δούλου) 20/08/2023 Κυριακοδρομιο
  15:42 20/08/2023
 • ΚΥ
  621. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Ι΄ Ματθαίου (Ἡ θεραπεία τοῦ σεληνιαζομένου) 14/08/2023 Κυριακοδρομιο
  18:08 13/08/2023
 • ΚΥ
  618. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Η΄ Ματθαίου (Ὁ χορτασμός τῶν πεντακισχιλίων) 31/07/2023 Κυριακοδρομιο
  15:59 30/07/2023
 • ΚΥ
  615. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου (Θεραπεία τῶν δύο τυφλῶν) 23/07/2023 Κυριακοδρομιο
  12:30 23/07/2023
 • ΚΥ
  613. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Δ’ Οἰκ. Συνόδου 16/07/2023 Κυριακοδρομιο
  15:24 16/07/2023
 • ΚΥ
  610. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Ε΄ Ματθαίου (Θεραπεία δαιμονιζομένων) 14/07/2023 Κυριακοδρομιο
  21:30 09/07/2023
 • ΚΥ
  607. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Δ΄ Ματθαίου (Ἡ θεραπεία τοῦ δούλου τοῦ ἑκατοντάρχου) 02/07/2023 Κυριακοδρομιο
  21:55 02/07/2023
 • ΚΥ
  605. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Γ΄ Ματθαίου (Ἡ ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλία) 25/06/2023 Κυριακοδρομιο
  17:18 25/06/2023
 • ΚΥ
  604. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Β΄ Ματθαίου (Ἡ κλῆσις τῶν Μαθητῶν) 20/06/2023 Κυριακοδρομιο
  19:00 18/06/2023
 • ΚΥ
  600. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων 11/06/2023 Κυριακοδρομιο
  17:34 11/06/2023
 • ΚΥ
  597. Κυριακή τῶν Πατέρων τῆς Α’ Οἰκ. Συνόδου 28/05/2023 Κυριακοδρομιο
  37:50 20/05/2007
 • ΚΥ
  596.Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῶν Πατέρων τῆς Α’ Οἰκ. Συνόδου 28/05/2023 Κυριακοδρομιο
  21:59 28/05/2023
 • ΚΥ
  595. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τοῦ τυφλοῦ 21/05/2023 Κυριακοδρομιο
  10:38 21/05/2023
 • ΚΥ
  593. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος 14/05/2023 Κυριακοδρομιο
  16:28 14/05/2023
 • ΚΥ
  589. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τοῦ Παραλύτου 07/05/2023 Κυριακοδρομιο
  08:23 07/05/2023
 • ΚΥ
  586. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῶν Μυροφόρων 30/04/2023 Κυριακοδρομιο
  16:25 30/04/2023
 • ΚΥ
  585. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τοῦ Θωμᾶ 24/04/2023 Κυριακοδρομιο
  19:54 23/04/2023
 • ΚΥ
  583. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Βαΐων 09/04/2023 Κυριακοδρομιο
  17:15 09/04/2023
 • ΚΥ
  579. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Ε´ νηστειῶν – ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας 02/04/2023 Κυριακοδρομιο
  16:15 02/04/2023
 • ΚΥ
  575. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως 19/03/2023 Κυριακοδρομιο
  16:37 19/03/2023
 • ΚΥ
  572. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Β΄ Κυριακή τῶν νηστειῶν – ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ 12/03/2023 Κυριακοδρομιο
  16:03 12/03/2023
 • ΚΥ
  568. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 05/03/2023 Κυριακοδρομιο
  08:33 05/03/2023
 • ΚΥ
  565. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῆς Τυρινής 28/02/2023 Κυριακοδρομιο
  17:55 26/02/2023
 • ΚΥ
  564. Κυριακή τῆς Τυρινής 25/02/2023 Κυριακοδρομιο
  25:31 25/02/2001
 • ΚΥ
  561. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῆς Κρίσεως 19/02/2023 Κυριακοδρομιο
  21:05 19/02/2023
 • ΚΥ
  558. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τοῦ Ἀσώτου υἱοῦ 12/02/2023 Κυριακοδρομιο
  19:02 12/02/2023
 • ΚΥ
  557. Κυριακή τοῦ Ἀσώτου υἱοῦ 11/02/2023 Κυριακοδρομιο
  21:09 19/02/1995
 • ΚΥ
  554. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου 05/02/2023 Κυριακοδρομιο
  16:08 05/02/2023
 • ΚΥ
  553. Κυριακή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου 04/02/2023 Κυριακοδρομιο
  30:11 08/02/1998
 • ΚΥ
  550. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου (Τῆς Χαναναίας) 29/01/2023 Κυριακοδρομιο
  11:36 29/01/2023
 • ΚΥ
  549. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή ΙΕ΄ Λουκᾶ (Τοῦ Ζακχαίου) 22/01/2023 Κυριακοδρομιο
  18:56 22/01/2023
 • ΚΥ
  548. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή ΙΒ΄ Λουκᾶ (Τῶν δέκα λεπρῶν) 15/01/2023 Κυριακοδρομιο
  20:45 15/01/2023
 • ΚΥ
  546. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή μετά τά Φῶτα 08/01/2023 Κυριακοδρομιο
  24:34 08/01/2023
 • ΚΥ
  543. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ γεννήσεως 18/12/2022 Κυριακοδρομιο
  21:07 18/12/2022
 • ΚΥ
  542. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή ΙΑ΄ Λουκᾶ (Παραβολή μεγάλου δείπνου) 12/12/2022 Κυριακοδρομιο
  18:36 11/12/2022
 • ΚΥ
  541. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Ι΄ Λουκᾶ (Θεραπεία συγκυπτούσης) 04/12/2022 Κυριακοδρομιο
  18:18 04/12/2022
 • ΚΥ
  538. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Θ΄ Λουκᾶ (Παραβολή ἄφρονος πλουσίου) 20/11/2022 Κυριακοδρομιο
  18:55 20/11/2022
 • ΚΥ
  536. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Η΄ Λουκᾶ (Παραβολή καλοῦ Σαμαρείτου) 15/11/2022 Κυριακοδρομιο
  18:50 13/11/2022
 • ΚΥ
  535. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Ζ΄ Λουκᾶ (Ἀνάστασις θυγατρός Ἰαείρου) 06/11/2022 Κυριακοδρομιο
  19:22 06/11/2022
 • ΚΥ
  533. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Ε΄ Λουκᾶ (Παραβολή πλουσίου-Λαζάρου) 30/10/2022 Κυριακοδρομιο
  17:33 30/10/2022
 • ΚΥ
  530. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή ΣΤ΄ Λουκᾶ (Θεραπεία δαιμονισμένου Γαδαρηνῶν) 23/10/2022 Κυριακοδρομιο
  22:43 23/10/2022
 • ΚΥ
  529. Κυριακή Δ΄ Λουκᾶ (Παραβολή τοῦ Σπορέως) 16/10/2022 Κυριακοδρομιο
  21:57 17/10/2010
 • ΚΥ
  528. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Δ΄ Λουκᾶ (Παραβολή τοῦ Σπορέως) 16/10/2022 Κυριακοδρομιο
  19:41 16/10/2022
 • ΚΥ
  527. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Γ΄ Λουκᾶ (Ἀνάστασις νέου τῆς Ναΐν) 09/10/2022 Κυριακοδρομιο
  17:39 09/10/2022
 • ΚΥ
  526. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Α΄ Λουκᾶ (Ἡ θαυμαστή ἁλιεία) 07/10/2022 Κυριακοδρομιο
  20:03 25/09/2022
 • ΚΥ
  524. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή μετά τήν Ὕψωση 19/09/2022 Κυριακοδρομιο
  19:31 19/09/2022
 • ΚΥ
  523. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως 13/09/2022 Κυριακοδρομιο
  15:40 11/09/2022
 • ΚΥ
  520. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου (Τοῦ πλουσίου νέου) 04/09/2022 Κυριακοδρομιο
  18:12 04/09/2022
 • ΚΥ
  519. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή ΙΑ΄ Ματθαίου (Παραβολή πονηροῦ δούλου) 28/08/2022 Κυριακοδρομιο
  18:19 28/08/2022
 • ΚΥ
  518. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Ι΄ Ματθαίου (Ἡ θεραπείατοῦ σεληνιαζομένου) 21/08/2022 Κυριακοδρομιο
  21:15 21/08/2022
 • ΚΥ
  517. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Θ΄ Ματθαίου (Ἐπί τῶν κυμάτων) 16/08/2022 Κυριακοδρομιο
  17:22 14/08/2022
 • ΚΥ
  516. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Η΄ Ματθαίου (Ὁ χορτασμός τῶν πεντακισχιλίων) 07/08/2022 Κυριακοδρομιο
  16:39 07/08/2022
 • ΚΥ
  513. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου (Θεραπεία τῶν δύο τυφλῶν) 01/08/2022 Κυριακοδρομιο
  08:54 31/07/2022
 • ΚΥ
  512. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή ΣΤ΄ Ματθαίου (Θεραπεία παραλυτικοῦ) 25/07/2022 Κυριακοδρομιο
  21:46 24/07/2022
 • ΚΥ
  509. Κυριακή τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Δ’ Οἰκ. Συνόδου 16/07/2022 Κυριακοδρομιο
  18:01 15/07/1990
 • ΚΥ
  507. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Δ΄ Ματθαίου (Ἡ θεραπεία τοῦ δούλου τοῦ ἑκατοντάρχου) 10/07/2022 Κυριακοδρομιο
  19:35 10/07/2022
 • ΚΥ
  506. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Γ΄ Ματθαίου (Ἡ ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλία) 03/07/2022 Κυριακοδρομιο
  22:28 03/07/2022
 • ΚΥ
  505. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Β΄ Ματθαίου (Ἡ κλῆσις τῶν μαθητῶν) 26/06/2022 Κυριακοδρομιο
  25:31 26/06/2022
 • ΚΥ
  503. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων 21/06/2022 Κυριακοδρομιο
  24:34 19/06/2022
 • ΚΥ
  501. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς 16/06/2022 Κυριακοδρομιο
  09:59 12/06/2022
 • ΚΥ
  499. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τοῦ τυφλοῦ 29/05/2022 Κυριακοδρομιο
  17:56 29/05/2022
 • ΚΥ
  497. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος 22/05/2022 Κυριακοδρομιο
  17:58 22/05/2022
 • ΚΥ
  495. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τοῦ Παραλύτου 16/05/2022 Κυριακοδρομιο
  18:32 15/05/2022
 • ΚΥ
  494. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῶν Μυροφόρων 08/05/2022 Κυριακοδρομιο
  15:15 08/05/2022
 • ΚΥ
  492. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τοῦ Θωμᾶ 01/05/2022 Κυριακοδρομιο
  22:20 01/05/2022
 • ΚΥ
  490. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Βαΐων 17/04/2022 Κυριακοδρομιο
  20:40 17/04/2022
 • ΚΥ
  488. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Ε´ νηστειῶν – ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας 10/04/2022 Κυριακοδρομιο
  20:54 10/04/2022
 • ΚΥ
  485. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως 27/03/2022 Κυριακοδρομιο
  16:37 27/03/2022
 • ΚΥ
  483. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Β΄ Κυριακή τῶν νηστειῶν – ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ 20/03/2022 Κυριακοδρομιο
  22:40 20/03/2022
 • ΚΥ
  480. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 13/03/2022 Κυριακοδρομιο
  19:26 13/03/2022
 • ΚΥ
  479. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῆς Τυρινῆς 06/03/2022 Κυριακοδρομιο
  20:13 06/03/2022
 • ΚΥ
  478. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῆς Κρίσεως 28/02/2022 Κυριακοδρομιο
  14:12 27/02/2022
 • ΚΥ
  477. Κυριακή τῆς Κρίσεως 26/02/2022 Κυριακοδρομιο
  23:46 18/02/2001
 • ΚΥ
  476. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τοῦ ἀσώτου 21/02/2022 Κυριακοδρομιο
  21:33 20/02/2022
 • ΚΥ
  475. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τοῦ τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου 17/02/2022 Κυριακοδρομιο
  17:14 13/02/2022
 • ΚΥ
  474. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου (Τῆς Χαναναίας) 06/02/2022 Κυριακοδρομιο
  18:42 06/02/2022
 • ΚΥ
  470. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή ΙΔ΄Λουκᾶ (Ἡ θεραπεία τοῦ τυφλοῦ τῆς Ἰεριχοῦς) 23/01/2022 Κυριακοδρομιο
  21:02 23/01/2022
 • ΚΥ
  469. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή ΙΒ΄ Λουκᾶ (Τῶν δέκα λεπρῶν) 16/01/2022 Κυριακοδρομιο
  24:54 16/01/2022
 • ΚΥ
  467. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή μετά τά Φῶτα 09/01/2022 Κυριακοδρομιο
  22:30 09/01/2022
 • ΚΥ
  465. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή πρό τών Φώτων 03/01/2022 Κυριακοδρομιο
  17:27 02/01/2022
 • ΚΥ
  463. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν 26/12/2021 Κυριακοδρομιο
  23:42 26/12/2021
 • ΚΥ
  462. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ γεννήσεως 19/12/2021 Κυριακοδρομιο
  20:44 19/12/2021
 • ΚΥ
  460. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή ΙΑ΄ Λουκᾶ (Παραβολή Μεγάλου Δείπνου) 12/12/2021 Κυριακοδρομιο
  20:26 12/12/2021
 • ΚΥ
  459. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Ι΄ Λουκᾶ (Θεραπεία συγκυπτούσης) 05/12/2021 Κυριακοδρομιο
  19:06 05/12/2021
 • ΚΥ
  457. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή ΙΓ΄ Λουκᾶ (Ὁ κίνδυνος τοῦ πλούτου) 28/11/2021 Κυριακοδρομιο
  26:37 28/11/2021
 • ΚΥ
  453. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Η΄ Λουκᾶ (Παραβολή καλοῦ Σαμαρείτου) – Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ 14/11/2021 Κυριακοδρομιο
  18:17 14/11/2021
 • ΚΥ
  452. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Ζ΄ Λουκᾶ (Ἀνάστασις θυγατρός Ἰαείρου) 07/11/2021 Κυριακοδρομιο
  22:19 07/11/2021
 • ΚΥ
  450. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Ε΄ Λουκᾶ (Παραβολή πλουσίου­Λαζάρου) 31/10/2021 Κυριακοδρομιο
  19:59 31/10/2021
 • ΚΥ
  447. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή ΣΤ΄ Λουκᾶ (Θεραπεία δαιμονισμένου Γαδαρηνῶν) 24/10/2021 Κυριακοδρομιο
  20:08 24/10/2021
 • ΚΥ
  445. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Δ΄ Λουκᾶ (Παραβολή τοῦ σπορέως) 17/10/2021 Κυριακοδρομιο
  20:12 17/10/2021
 • ΚΥ
  443. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Γ΄ Λουκᾶ (Ἀνάστασις νέου στή Ναΐν) 10/10/2021 Κυριακοδρομιο
  20:38 10/10/2021
 • ΚΥ
  441. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Β΄ Λουκᾶ (Ἡ ἀγάπη στούς ἐχθρούς) 04/10/2021 Κυριακοδρομιο
  18:14 03/10/2021
 • ΚΥ
  437. Κυριακή μετά τήν Ὕψωση 19/09/2021 Κυριακοδρομιο
  23:53 17/09/2000
 • ΚΥ
  436. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή μετά τήν Ὕψωση 19/09/2021 Κυριακοδρομιο
  21:48 19/09/2021
 • ΚΥ
  433. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 13/09/2021 Κυριακοδρομιο
  19:53 12/09/2021
 • ΚΥ
  430. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Ι΄ Ματθαίου – Ἡ ἀποτομή τῆς τιμίας κεφαλῆς Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου 29/08/2021 Κυριακοδρομιο
  18:02 29/08/2021
 • ΚΥ
  424. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου (Θεραπεία τῶν δύο τυφλῶν) 08/08/2021 Κυριακοδρομιο
  17:54 08/08/2021
 • ΚΥ
  422. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή ΣΤ΄ Ματθαίου (Θεραπεία παραλυτικοῦ) 01/08/2021 Κυριακοδρομιο
  20:37 01/08/2021
 • ΚΥ
  420. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Ε΄ Ματθαίου (Θεραπεία δαιμονιζομένων) 25/07/2021 Κυριακοδρομιο
  12:41 25/07/2021
 • ΚΥ
  419. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῶν Πατέρων τῆς Δ’ Οἰκ. Συνόδου 18/07/2021 Κυριακοδρομιο
  17:38 18/07/2021
 • ΚΥ
  416. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Γ΄ Ματθαίου (Ἡ ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλία) 12/07/2021 Κυριακοδρομιο
  14:12 11/07/2021
 • ΚΥ
  415. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Β΄ Ματθαίου (Ἡ κλῆσις τῶν μαθητῶν) 04/07/2021 Κυριακοδρομιο
  16:11 04/07/2021
 • ΚΥ
  413. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων 27/06/2021 Κυριακοδρομιο
  21:31 27/06/2021
 • ΚΥ
  410. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῶν Πατέρων τῆς Α’ Οἰκ. Συνόδου 13/06/2021 Κυριακοδρομιο
  18:55 13/06/2021
 • ΚΥ
  408. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τοῦ τυφλοῦ 06/06/2021 Κυριακοδρομιο
  21:45 06/06/2021
 • ΚΥ
  405. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος 31/05/2021 Κυριακοδρομιο
  19:17 30/05/2021
 • ΚΥ
  404. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τοῦ Παραλύτου 23/05/2021 Κυριακοδρομιο
  19:30 23/05/2021
 • ΚΥ
  401. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῶν Μυροφόρων 17/05/2021 Κυριακοδρομιο
  19:06 16/05/2021
 • ΚΥ
  399. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τοῦ Θωμᾶ 09/05/2021 Κυριακοδρομιο
  20:46 09/05/2021
 • ΚΥ
  396. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Βαΐων 25/04/2021 Κυριακοδρομιο
  19:24 25/04/2021
 • ΚΥ
  395. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Ε´ νηστειῶν – ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας 18/04/2021 Κυριακοδρομιο
  15:01 18/04/2021
 • ΚΥ
  392. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Δ´ νηστειῶν – ὁσίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος 11/04/2021 Κυριακοδρομιο
  24:23 11/04/2021
 • ΚΥ
  390. Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως 06/04/2021 Κυριακοδρομιο
  29:43 02/04/2000
 • ΚΥ
  389. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως 04/04/2021 Κυριακοδρομιο
  18:52 04/04/2021
 • ΚΥ
  387. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Β΄ Κυριακή τῶν νηστειῶν – ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ 28/03/2021 Κυριακοδρομιο
  15:19 28/03/2021
 • ΚΥ
  384. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 21/03/2021 Κυριακοδρομιο
  18:32 21/03/2021
 • ΚΥ
  380. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῆς Τυρινής 14/03/2021 Κυριακοδρομιο
  19:36 14/03/2021
 • ΚΥ
  378. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω 07/03/2021 Κυριακοδρομιο
  16:42 07/03/2021
 • ΚΥ
  377. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τοῦ ἀσώτου 28/02/2021 Κυριακοδρομιο
  24:17 28/02/2021
 • ΚΥ
  373. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τοῦ τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου 21/02/2021 Κυριακοδρομιο
  18:21 21/02/2021
 • ΚΥ
  370. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου (Τῆς Χαναναίας) 14/02/2021 Κυριακοδρομιο
  18:11 14/02/2021
 • ΚΥ
  368. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή ΙΣΤ΄ Ματθαίου (Ἡ παραβολή τῶν ταλάντων) 07/02/2021 Κυριακοδρομιο
  18:01 07/02/2021
 • ΚΥ
  365. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή ΙΕ΄ Λουκᾶ (Τοῦ Ζακχαίου) 31/01/2021 Κυριακοδρομιο
  19:52 31/01/2021
 • ΚΥ
  361. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή ΙΔ΄ Λουκᾶ (Θεραπεία τυφλοῦ Ἰεριχοῦς) 24/01/2021 Κυριακοδρομιο
  24:53 24/01/2021
 • ΚΥ
  358. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή ΙΒ΄ Λουκᾶ (Τῶν δέκα λεπρῶν) 17/01/2021 Κυριακοδρομιο
  20:41 17/01/2021
 • ΚΥ
  357. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή μετά Φῶτα 10/01/2021 Κυριακοδρομιο
  19:16 10/01/2021
 • ΚΥ
  353. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή μετά τήν Χριστοῦ γέννηση 27/12/2020 Κυριακοδρομιο
  20:16 27/12/2020
 • ΚΥ
  351. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ γεννήσεως 20/12/2020 Κυριακοδρομιο
  18:22 20/12/2020
 • ΚΥ
  348. Ἡ πορεία πρός Ἐμμαούς 13/12/2020 Κυριακοδρομιο
  28:48 13/12/1998
 • ΚΥ
  344. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Θ΄ Λουκᾶ (Παραβολή ἄφρονος πλουσίου) 22/11/2020 Κυριακοδρομιο
  19:12 22/11/2020
 • ΚΥ
  343. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Η΄ Λουκᾶ (Παραβολή καλοῦ Σαμαρείτου) 15/11/2020 Κυριακοδρομιο
  23:19 15/11/2020
 • ΚΥ
  340. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Ζ΄ Λουκᾶ (Ἀνάστασις θυγατρός Ἰαείρου) 08/11/2020 Κυριακοδρομιο
  23:56 08/11/2020
 • ΚΥ
  339. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Ε΄ Λουκᾶ (Παραβολή πλουσίου-Λαζάρου) 01/11/2020 Κυριακοδρομιο
  17:39 01/11/2020
 • ΚΥ
  337. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή ΣΤ΄ Λουκᾶ (Θεραπεία δαιμονισμένου Γαδαρηνῶν) 25/10/2020 Κυριακοδρομιο
  20:38 25/10/2020
 • ΚΥ
  331. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Δ΄ Λουκᾶ (Παραβολή τοῦ Σπορέως) 11/10/2020 Κυριακοδρομιο
  18:08 11/10/2020
 • ΚΥ
  328. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Β΄ Λουκᾶ (Ἀγάπη στούς ἐχθρούς) 04/10/2020 Κυριακοδρομιο
  17:26 04/10/2020
 • ΚΥ
  326. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Α΄ Λουκᾶ (Ἡ θαυμαστή ἁλιεία) 27/09/2020 Κυριακοδρομιο
  25:08 27/09/2020
 • ΚΥ
  322. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή μετά τήν Ὕψωση 20/09/2020 Κυριακοδρομιο
  17:49 20/09/2020
 • ΚΥ
  319. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως 13/09/2020 Κυριακοδρομιο
  18:22 13/09/2020
 • ΚΥ
  317. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή ΙΓ΄ Ματθαίου (Ἡ παραβολή τῶν κακῶν γεωργῶν) 06/09/2020 Κυριακοδρομιο
  14:38 06/09/2020
 • ΚΥ
  315. Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου (Ματθ. 19, 16-26) Ὁ πλούσιος νέος 30/08/2020 Κυριακοδρομιο
  23:59 03/09/1995
 • ΚΥ
  314. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου (Τοῦ πλουσίου νέου) 30/08/2020 Κυριακοδρομιο
  14:37 30/08/2020
 • ΚΥ
  312. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Ι΄ Ματθαίου (Ἡ θεραπεία τοῦ σεληνιαζομένου) 16/08/2020 Κυριακοδρομιο
  18:37 16/08/2020
 • ΚΥ
  308. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Θ΄ Ματθαίου (Ἐπί τῶν κυμάτων) 09/08/2020 Κυριακοδρομιο
  22:51 09/08/2020
 • ΚΥ
  306. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Η΄ Ματθαίου (Ὁ χορτασμός τῶν πεντακισχιλίων) 04/08/2020 Κυριακοδρομιο
  21:48 02/08/2020
 • ΚΥ
  305. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου (Θεραπεία τῶν δύο τυφλῶν) 27/07/2020 Κυριακοδρομιο
  20:43 26/07/2020
 • ΚΥ
  304. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή ΣΤ΄ Ματθαίου (Μνήμη Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου) 19/07/2020 Κυριακοδρομιο
  14:11 19/07/2020
 • ΚΥ
  302. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Ε΄ Ματθαίου (Θεραπεία δαιμονιζομένων) 12/07/2020 Κυριακοδρομιο
  22:54 12/07/2020
 • ΚΥ
  297. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Γ΄ Ματθαίου (Ἡ ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλία) 28/06/2020 Κυριακοδρομιο
  15:44 28/06/2020
 • ΚΥ
  296. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή Β΄ Ματθαίου (Ἡ κλῆσις τῶν Μαθητῶν) 21/06/2020 Κυριακοδρομιο
  18:13 21/06/2020
 • ΚΥ
  294. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων 14/06/2020 Κυριακοδρομιο
  19:57 14/06/2020
 • ΚΥ
  290. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς 07/06/2020 Κυριακοδρομιο
  08:00 07/06/2020
 • ΚΥ
  287. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῶν ἁγίων Πατέρων Α´ Οἰκουμενικῆς συνόδου 31/05/2020 Κυριακοδρομιο
  17:19 31/05/2020
 • ΚΥ
  285. Κυριακή τοῦ τυφλοῦ 25/05/2020 Κυριακοδρομιο
  22:22 28/05/1995
 • ΚΥ
  284. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τοῦ τυφλοῦ 24/05/2020 Κυριακοδρομιο
  19:25 24/05/2020
 • ΚΥ
  280. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τοῦ Παραλύτου 10/05/2020 Κυριακοδρομιο
  17:44 10/05/2020
 • ΚΥ
  279. Ὁμιλία τοῦ π. Ἐμμανουήλ Βασιλειάδη τήν Κυριακή τοῦ Παραλύτου 10/05/2020 Κυριακοδρομιο
  25:06 10/05/2020
 • ΚΥ
  277. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῶν Μυροφόρων 03/05/2020 Κυριακοδρομιο
  15:57 03/05/2020
 • ΔΕ
  271. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ 26/04/2020 Δεσποτικές Εορτες Κυριακοδρομιο
  18:10 26/04/2020
 • ΔΕ
  270. Ὁμιλία τοῦ π. Ἐμμανουήλ Βασιλειάδη τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ 26/04/2020 Δεσποτικές Εορτες Κυριακοδρομιο
  23:33 26/04/2020
 • ΚΥ
  259. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου τήν Κυριακή τῶν Βαΐων 12/04/2020 Κυριακοδρομιο
  16:51 12/04/2020
 • ΚΥ
  258. Ὁμιλία τοῦ π. Ἐμμανουήλ Βασιλειάδη τήν Κυριακή τῶν Βαΐων 12/04/2020 Κυριακοδρομιο
  19:48 12/04/2020
 • ΚΥ
  256. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου τήν Ε´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν 05/04/2020 Κυριακοδρομιο
  16:17 05/04/2020
 • ΚΥ
  252. Πιστεύω, Κύριε· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ 30/03/2020 Κυριακοδρομιο
  37:54 29/03/1998
 • ΚΥ
  251. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου τήν Δ´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν 29/03/2020 Κυριακοδρομιο
  19:32 29/03/2020
 • ΚΥ
  250. Ὁμιλία τοῦ π. Ἐμμανουήλ Βασιλειάδη τήν Δ´ Κυριακή τῶν Νηστειών 29/03/2020 Κυριακοδρομιο
  19:07 29/03/2020
 • ΚΥ
  244. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως 22/03/2020 Κυριακοδρομιο
  18:35 22/03/2020
 • ΚΥ
  240. Κυριακή Β ́ τῶν Νηστειῶν 14/03/2020 Κυριακοδρομιο
  27:01 26/03/2000
 • ΚΥ
  234. Κυριακή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου 08/02/2020 Κυριακοδρομιο
  24:27 24/02/2002
 • ΚΥ
  224. Κυριακή Θ΄Λουκᾶ (Παραβολή ἄφρονος πλουσίου) 17/11/2019 Κυριακοδρομιο
  25:59 18/11/2001
 • ΚΥ
  205. Κυριακή Ε΄ Ματθαίου, Ε´ ἑωθινόν 21/07/2019 Κυριακοδρομιο
  10:45 01/10/1995
 • ΚΥ
  203. Κυριακή τῶν 318 θεοφόρων Πατέρων 08/06/2019 Κυριακοδρομιο
  25:21 27/05/2001
 • ΚΥ
  200. Κυριακή τοῦ Παραλύτου 19/05/2019 Κυριακοδρομιο
  22:46 22/05/1994
 • ΚΥ
  192. Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 16/03/2019 Κυριακοδρομιο
  30:50 08/03/1998
 • ΚΥ
  186. Κυριακή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου 17/02/2019 Κυριακοδρομιο
  29:43 04/02/2001
 • ΚΥ
  179. Κυριακή ΙΒ΄ Λουκᾶ (Τῶν δέκα λεπρῶν) 19/01/2019 Κυριακοδρομιο
  25:41 21/01/2001
 • ΚΥ
  176. Κυριακή μετά τά Φῶτα 12/01/2019 Κυριακοδρομιο
  27:15 13/01/2002
 • ΚΥ
  171. Κυριακή ΙΑ΄ Λουκᾶ (Παραβολή Μεγάλου Δείπνου) 16/12/2018 Κυριακοδρομιο
  29:17 14/12/2003
 • ΚΔ
  167. Ἁπλά εἶναι τά πράγματα καί εὔκολα (Λουκ. 18:35-43) 03/12/2018 Καινη Διαθηκη Κυριακοδρομιο
  23:56 03/12/2000
 • ΚΥ
  166. Κυριακή ΙΔ΄ Λουκᾶ (Θεραπεία τυφλοῦ Ἰεριχοῦς) 02/12/2018 Κυριακοδρομιο
  31:13 02/12/2007
 • ΚΥ
  160. Κυριακή Ε΄ Λουκᾶ (Παραβολή τοῦ πλουσίου καί τοῦ Λαζάρου) 04/11/2018 Κυριακοδρομιο
  31:27 02/11/2003
 • ΚΥ
  158. Κυριακή ΣΤ΄ Λουκᾶ (Θεραπεία δαιμονισμένου Γαδάρων) 20/10/2018 Κυριακοδρομιο
  30:52 24/10/2004
 • ΚΥ
  157. Κυριακή Δ΄ Λουκᾶ (Παραβολή τοῦ Σπορέως) 14/10/2018 Κυριακοδρομιο
  26:34 17/10/2004
 • ΚΥ
  151. Κυριακή μετά τήν Ὕψωσιν «Ὅς τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν…» 16/09/2018 Κυριακοδρομιο
  13:45 16/09/1990
 • ΚΥ
  146. Κυριακή ΙΑ’ Ματθαίου (Ματθ. 18, 23-35) Ὁ κακός δοῦλος 12/08/2018 Κυριακοδρομιο
  17:43 27/08/1995
 • ΚΥ
  137. Κυριακή Ε΄ Ματθαίου (Θεραπεία δαιμονιζομένων) 01/07/2018 Κυριακοδρομιο
  24:29 08/07/2001
 • ΚΥ
  134. Κυριακή Γ΄ Ματθαίου (Ὁ λύχνος τοῦ σώματος ἐστιν ὁ ὀφθαλμός) 17/06/2018 Κυριακοδρομιο
  16:14 06/07/2003
 • ΚΥ
  130. Τῶν Ἁγίων Πάντων 03/06/2018 Κυριακοδρομιο
  26:26 10/06/2001
 • ΚΥ
  126. Κυριακή τῶν 318 θεοφόρων Πατέρων 20/05/2018 Κυριακοδρομιο
  32:13 08/06/2003
 • ΚΥ
  121. Κυριακή τοῦ Παραλύτου 29/04/2018 Κυριακοδρομιο
  24:25 25/04/2010
 • ΚΥ
  118. Κυριακή τῶν Μυροφόρων 22/04/2018 Κυριακοδρομιο
  16:33 14/05/2000
 • ΚΥ
  103. Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 24/02/2018 Κυριακοδρομιο
  33:45 19/03/2000
 • ΚΥ
  101. Ἑσπερινός τῆς Τυρινῆς 17/02/2018 Κυριακοδρομιο
  36:26 11/03/2000
 • ΚΥ
  98. Κυριακή τῆς Κρίσεως 09/02/2018 Κυριακοδρομιο
  20:34 05/03/2000
 • ΚΥ
  97. Κυριακή τοῦ Ἀσώτου υἱοῦ 09/02/2018 Κυριακοδρομιο
  20:35 27/02/2000
 • ΚΥ
  96. Κυριακή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου 09/02/2018 Κυριακοδρομιο
  20:57 20/02/2000
 • ΚΥ
  53. Κυριακή ΙΓ΄ Ματθαίου (Ματθ. 21, 33-42) – Παραβολή τῶν κακῶν γεωργῶν 02/09/2017 Κυριακοδρομιο
  22:16 02/09/2001
 • ΚΥ
  51. Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου (Ματθ. 19, 16-26) Ὁ πλούσιος νέος 26/08/2017 Κυριακοδρομιο
  20:45 26/08/2012
 • ΚΥ
  36. Ρωμ. 10, 1-10 – Τό πρόβλημα τῆς αὐτοδικαιώσεως καί ἡ λύση του. 08/07/2017 Κυριακοδρομιο
  20:41 08/07/1990
 • ΚΥ
  32. Γ’ Κυριακή Ματθαίου – «ζητεῖτε δέ πρῶτον τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καί ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν». 24/06/2017 Κυριακοδρομιο
  20:48 28/06/1998
 • ΚΥ
  30. Β’ Κυριακή Ματθαίου – «οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ». 17/06/2017 Κυριακοδρομιο
  23:34 26/06/2011
 • ΚΥ
  27. Δέν μπορεῖ νά ὑπάρχει Ἐκκλησία χωρίς ἁγίους. 11/06/2017 Κυριακοδρομιο
  26:45 18/06/1995
 • ΚΥ
  02. Ἔχουμε τό κουράγιο νά ἀπαγκιστρωθοῦμε ἀπό τήν ὅποια ἀδυναμία μας; 02/05/2017 Κυριακοδρομιο
  22:36 24/11/1996