«Ὦ Δέσποτα τῶν ἁπάντων, ἀκατάληπτε ποιητὰ οὐρανοῦ καὶ γῆς».
Δεσποτικές Εορτες
Περιεχομενα
Επιλογες Ταξινομησης
 • ΔΕ
  515. Ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος 05/08/2022 Δεσποτικές Εορτες
  31:58 06/08/2000
 • ΔΕ
  496. Ἑορτή τῆς Μεσοπεντηκοστῆς 17/05/2022 Δεσποτικές Εορτες
  18:18 24/05/2000
 • ΔΕ
  491. Κυριακή τοῦ Πάσχα 25/04/2022 Δεσποτικές Εορτες
  16:56 05/05/2002
 • ΔΕ
  435. Ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 14/09/2021 Δεσποτικές Εορτες
  10:56 14/09/2002
 • ΔΕ
  434. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου στήν ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 14/09/2021 Δεσποτικές Εορτες
  07:30 14/09/2021
 • ΔΕ
  412. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου γιά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 21/06/2021 Δεσποτικές Εορτες
  18:53 21/06/2021
 • ΔΕ
  366. Ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς 02/02/2021 Δεσποτικές Εορτες
  27:23 02/02/1998
 • ΔΕ
  356. Ἑορτή τῶν Θεοφανείων 08/01/2021 Δεσποτικές Εορτες
  35:04 07/01/1997
 • ΔΕ
  355. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου γιά τήν ἑορτή τῶν Θεοφανείων 06/01/2021 Δεσποτικές Εορτες
  05:53 06/01/2021
 • ΔΕ
  321. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου γιά τήν ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ 15/09/2020 Δεσποτικές Εορτες
  11:44 14/09/2020
 • ΔΕ
  320. Ἡ παγκόσμιος Ὕψωσις τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ 14/09/2020 Δεσποτικές Εορτες
  19:42 14/09/1999
 • ΔΕ
  307. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου γιά τήν ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως 06/08/2020 Δεσποτικές Εορτες
  14:50 06/08/2020
 • ΔΕ
  292. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 08/06/2020 Δεσποτικές Εορτες
  17:20 08/06/2020
 • ΔΕ
  291. Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 08/06/2020 Δεσποτικές Εορτες
  27:23 19/06/2000
 • ΔΕ
  286. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου στήν Ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα 28/05/2020 Δεσποτικές Εορτες
  18:43 27/05/2020
 • ΔΕ
  281. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου γιά τήν ἑορτή τῆς Μεσοπεντηκοστῆς 13/05/2020 Δεσποτικές Εορτες
  16:49 13/05/2020
 • ΔΕ
  271. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ 26/04/2020 Δεσποτικές Εορτες Κυριακοδρομιο
  18:10 26/04/2020
 • ΔΕ
  270. Ὁμιλία τοῦ π. Ἐμμανουήλ Βασιλειάδη τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ 26/04/2020 Δεσποτικές Εορτες Κυριακοδρομιο
  23:33 26/04/2020
 • ΔΕ
  208. Ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος 07/08/2019 Δεσποτικές Εορτες
  40:48 07/08/1999
 • ΔΕ
  201. Ἑορτή τῆς Μεσοπεντηκοστῆς 21/05/2019 Δεσποτικές Εορτες
  40:07 29/05/2002
 • ΔΕ
  183. Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 02/02/2019 Δεσποτικές Εορτες
  21:06 02/02/2002
 • ΔΕ
  177. Ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων 14/01/2019 Δεσποτικές Εορτες
  28:00 14/01/2002
 • ΔΕ
  174. Ἑορτή τῶν Θεοφανείων 06/01/2019 Δεσποτικές Εορτες
  52:10 06/01/2004
 • ΔΕ
  172. Ἑορτή τῶν Χριστουγέννων 25/12/2018 Δεσποτικές Εορτες
  31:54 25/12/2000
 • ΔΕ
  150. Ἡ παγκόσμιος Ὕψωσις τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ 14/09/2018 Δεσποτικές Εορτες
  26:40 14/09/2004
 • ΔΕ
  144. Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος 06/08/2018 Δεσποτικές Εορτες
  20:55 06/08/1994
 • ΔΕ
  128. Πεντηκοστή 27/05/2018 Δεσποτικές Εορτες
  37:20 26/05/2007
 • ΔΕ
  116. Κυριακή τοῦ Θωμᾶ 15/04/2018 Δεσποτικές Εορτες
  14:35 07/05/2000
 • ΔΕ
  115. Πῶς ζοῦμε τό Πάσχα πνευματικά 14/04/2018 Δεσποτικές Εορτες
  21:56 20/04/2001
 • ΔΕ
  114. Κυριακή τοῦ Πάσχα 08/04/2018 Δεσποτικές Εορτες
  29:46 28/04/2003
 • ΔΕ
  85. Νά θελήσουμε, νά πιστέψουμε ἀληθινά στόν Χριστό 26/12/2017 Δεσποτικές Εορτες
  36:45 26/12/2002
 • ΔΕ
  59. Ἡ σωτηρία πραγματοποιεῖται ἐν Χριστῶ σαρκωθέντι, σταυρωθέντι, ἀναστάντι 21/09/2017 Δεσποτικές Εορτες
  20:40 21/09/1994
 • ΔΕ
  26. Πνευματική ζωή εἶναι αὐτό πού δημιουργεῖ μέσα μας τό Ἅγιο Πνεῦμα. 05/06/2017 Δεσποτικές Εορτες
  47:09 02/06/1985
 • ΔΕ
  04. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί… οἱ δύο ἀναστάσεις τοῦ ἀνθρώπου. 02/05/2017 Δεσποτικές Εορτες
  24:37 07/04/1991