«Μυστήριον ἀγάπης ἐστὶν ὁ γάμος, γυνὴ γὰρ καὶ ἀνὴρ οὐκ εἰσὶν ἄνθρωποι δύο, ἀλλὰ ἄνθρωπος εἷς»
Παιδια
Περιεχομενα
Επιλογες Ταξινομησης
  • ΓΑ
    21. Ἡ ἀτμόσφαιρα τῆς οἰκογένειας νά εἶναι ἀτμόσφαιρα ἀγάπης καί χαρᾶς. 02/05/2017 Γαμος Παιδια
    13:31 15/02/1987
  • ΓΑ
    20. “Νά μάθετε στά παιδιά ἀπό μικρά νά προσεύχονται, νά λένε τήν εὐχή”. 02/05/2017 Γαμος Παιδια
    07:32 15/03/1987