«Ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς, ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν»
Καινη Διαθηκη
Περιεχομενα
Επιλογες Ταξινομησης
 • ΚΔ
  391. Σχετικά μέ τήν ἀποστασία πρίν τήν Δευτέρα Παρουσία. Β΄ Θεσ. Κεφ. 2 09/04/2021 Καινη Διαθηκη
  36:10 12/09/2000
 • ΓΑ
  329. Α΄ Πέτρου, Κεφ. 3ο – Ἡ σωστή θέση στόν γάμο ἀνδρός καί γυναικός ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ 05/10/2020 Γαμος Καινη Διαθηκη
  51:01 13/10/2005
 • ΚΔ
  327. Α΄ Πέτρου, Κεφ. 2ο 02/10/2020 Καινη Διαθηκη
  52:51 12/10/2005
 • ΚΔ
  324. Α΄ Πέτρου, Κεφ. 1ο 25/09/2020 Καινη Διαθηκη
  43:22 11/10/2005
 • ΚΔ
  278. Ὁ πιστεύων, ἔχει ζωήν αἰώνιον, καί εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται. Κατά Ἰωάννην, Κεφ. 5, 24-25 08/05/2020 Καινη Διαθηκη Πονος
  24:45 12/05/1994
 • ΚΔ
  245. Ἡ Ἀποκάλυψις τοῦ Ἰωάννου κεφ. 1ο (συνέχεια) 24/03/2020 Καινη Διαθηκη
  16:43 09/09/2003
 • ΚΔ
  242. Ἡ Ἀποκάλυψις τοῦ Ἰωάννου κεφ. 1ο 21/03/2020 Καινη Διαθηκη
  18:13 09/09/2003
 • ΓΑ
  235. Περί γάμου δʹ (Αʹ Κορ. 7, 1~7) 10/02/2020 Γαμος Καινη Διαθηκη
  43:21 05/12/1999
 • ΓΑ
  189. Περί γάμου γʹ (Αʹ Κορ. 7, 4~5) 28/02/2019 Γαμος Καινη Διαθηκη
  43:53 21/11/1999
 • ΚΔ
  167. Ἁπλά εἶναι τά πράγματα καί εὔκολα (Λουκ. 18:35-43) 03/12/2018 Καινη Διαθηκη Κυριακοδρομιο
  23:56 03/12/2000
 • ΓΑ
  161. Περί γάμου βʹ (Αʹ Κορ. 7, 1~7) 07/11/2018 Γαμος Καινη Διαθηκη
  37:14 14/11/1999
 • ΓΑ
  152. Περί γάμου αʹ (Αʹ Κορ. 7, 1~3) 21/09/2018 Γαμος Καινη Διαθηκη
  33:57 07/11/1999
 • ΚΔ
  142. Κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο Κεφ. 1 καί 2 26/07/2018 Καινη Διαθηκη
  36:02 15/01/2003
 • ΚΔ
  127. Πρόλογος τοῦ ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου στό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο 24/05/2018 Καινη Διαθηκη
  26:59 14/01/2003
 • ΚΔ
  82. Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος πάει κόντρα στά πάθη του καί στίς ἐπιθυμίες του, ὄντως ἐλευθερώνεται ἐν Χριστῷ. Α΄Κορ. 6, 1-15 13/12/2017 Καινη Διαθηκη Σχεσεις των δυο φυλων
  41:17 20/06/1999
 • ΚΔ
  34. Ἡ σύναξις τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων – Α’ Κορ. Κεφ. 4, 9-16. 29/06/2017 Καινη Διαθηκη
  43:04 30/06/2004
 • ΚΔ
  29. «Οὐχί ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν ἐν ἡμῖν;» 15/06/2017 Καινη Διαθηκη
  19:02 13/12/1998
 • ΚΔ
  28. 3ο Κεφ. πρός Ἑβραίους – Τό κάλεσμα τοῦ Θεοῦ – Τά αἰσθήματα κατωτερότητας. 14/06/2017 Καινη Διαθηκη
  37:22 19/06/2001