«Λάβετε, φάγετε, τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου»
Λειτουργια προηγιασμενων δωρων
Περιεχομενα
Επιλογες Ταξινομησης
 • ΜΥ
  196. Νῦν αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν…..Ἰδού θυσία μυστική… 04/04/2019 Λειτουργια προηγιασμενων δωρων
  29:47 03/04/2002
 • ΜΥ
  195. Δέσποτα παντοκράτορ, ὁ πᾶσαν τήν κτίσιν ἐν σοφία δημιουργήσας… (Ὀπισθάμβωνος εὐχή) 02/04/2019 Λειτουργια προηγιασμενων δωρων
  16:03 26/03/1997
 • ΜΥ
  12. “Πίστει καί πόθῳ προσέλθωμεν, ἵνα μέτοχοι ζωῆς αἰωνίου γενώμεθα”. 02/05/2017 Μυστηριο Θ. Ευχαριστιας Λειτουργια προηγιασμενων δωρων
  13:57 29/03/1989