«’Ιδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου»
Θεομητορικες Εορτες
Περιεχομενα
Επιλογες Ταξινομησης
 • ΘΕ
  685. Ὁμιλία στήν τέταρτη στάση τῶν Χαιρετισμῶν 13/04/2024 Θεομητορικες Εορτες
  15:01 12/04/2024
 • ΘΕ
  683. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου στήν τρίτη στάση τῶν Χαιρετισμῶν 06/04/2024 Θεομητορικες Εορτες
  24:54 05/04/2024
 • ΘΕ
  680. Ὁμιλία στήν δεύτερη στάση τῶν Χαιρετισμῶν 28/03/2024 Θεομητορικες Εορτες
  15:23 08/03/1996
 • ΘΕ
  678. Ὁμιλία στήν πρώτη στάση τῶν Χαιρετισμῶν 24/03/2024 Θεομητορικες Εορτες
  19:50 22/03/2024
 • ΘΕ
  629. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου γιά τήν ἑορτή τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου 27/09/2023 Θεομητορικες Εορτες
  16:37 08/09/2023
 • ΘΕ
  620. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου σέ Παράκληση τῆς Παναγίας 11/08/2023 Θεομητορικες Εορτες
  18:44 09/08/2023
 • ΘΕ
  578. Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 28/03/2023 Θεομητορικες Εορτες
  23:25 25/03/2001
 • ΘΕ
  577. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου Δ΄ Κυριακή τῶν νηστειῶν – Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 28/03/2023 Θεομητορικες Εορτες
  18:43 26/03/2023
 • ΘΕ
  574. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου στήν Γ΄ στάση τῶν χαιρετισμῶν 19/03/2023 Θεομητορικες Εορτες
  12:35 17/03/2023
 • ΘΕ
  571. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου στήν Β΄ στάση τῶν χαιρετισμῶν 11/03/2023 Θεομητορικες Εορτες
  16:00 10/03/2023
 • ΘΕ
  567. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου στήν Α΄ στάση τῶν χαιρετισμῶν 04/03/2023 Θεομητορικες Εορτες
  10:02 03/03/2023
 • ΘΕ
  522. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου γιά τήν ἑορτή τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου 10/09/2022 Θεομητορικες Εορτες
  15:49 08/09/2022
 • ΘΕ
  521. Ἑορτή τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου 07/09/2022 Θεομητορικες Εορτες
  40:51 07/09/2003
 • ΘΕ
  484. Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας 24/03/2022 Θεομητορικες Εορτες
  23:25 25/03/2001
 • ΘΕ
  455. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου γιά τήν ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου 21/11/2021 Θεομητορικες Εορτες
  15:58 21/11/2021
 • ΘΕ
  449. Ἀνάμνησις τῆς ἱερᾶς Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου 27/10/2021 Θεομητορικες Εορτες
  32:10 28/10/2000
 • ΘΕ
  431. Τό Γενέσιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου 07/09/2021 Θεομητορικες Εορτες
  19:56 08/09/2000
 • ΘΕ
  428. Ὑπεραγία Θεοτόκε, φώτισόν μου τό σκότος – Μή φοβᾶσαι, μικρό μου ποίμνιο 20/08/2021 Θεομητορικες Εορτες
  06:42 20/08/2021
 • ΘΕ
  427. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου γιά τήν ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 16/08/2021 Θεομητορικες Εορτες
  11:44 15/08/2021
 • ΘΕ
  426. Ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 15/08/2021 Θεομητορικες Εορτες
  43:56 15/08/2003
 • ΘΕ
  425. Περί τῆς Θεοτόκου 15/08/2021 Θεομητορικες Εορτες
  13:00 13/08/2007
 • ΘΕ
  423. Παράκληση 1η – Τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ ἔχει σωτηριολογικό χαρακτήρα 02/08/2021 Θεομητορικες Εορτες
  35:12 01/08/2001
 • ΘΕ
  414. Ἡ κατάθεσις τῆς τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου ἐν Βλαχέρναις 01/07/2021 Θεομητορικες Εορτες
  35:35 02/07/2003
 • ΘΕ
  394. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου στόν Ἀκάθιστο Ὕμνο 17/04/2021 Θεομητορικες Εορτες
  17:39 16/04/2021
 • ΘΕ
  388. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου στήν Γ’ στάση τῶν χαιρετισμῶν 03/04/2021 Θεομητορικες Εορτες
  12:57 02/04/2021
 • ΘΕ
  386. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου στήν Β’ στάση τῶν χαιρετισμῶν 27/03/2021 Θεομητορικες Εορτες
  10:57 26/03/2021
 • ΘΕ
  385. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου γιά τήν ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 25/03/2021 Θεομητορικες Εορτες
  21:14 25/03/2021
 • ΘΕ
  318. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου γιά τήν ἑορτή τοῦ Γενεσίου τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου 08/09/2020 Θεομητορικες Εορτες
  16:12 08/09/2020
 • ΘΕ
  313. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου γιά τήν ἑορτή τῆς Ἀποδόσεως τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 23/08/2020 Θεομητορικες Εορτες
  17:16 23/08/2020
 • ΘΕ
  311. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου γιά τήν ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 15/08/2020 Θεομητορικες Εορτες
  16:37 15/08/2020
 • ΘΕ
  255. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου στήν ἑορτή τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου 04/04/2020 Θεομητορικες Εορτες
  15:54 03/04/2020
 • ΘΕ
  249. Ὁμιλία τοῦ π. Ἐμμανουήλ Βασιλειάδη στήν Δ’ στάση τῶν χαιρετισμῶν 28/03/2020 Θεομητορικες Εορτες
  20:20 27/03/2020
 • ΘΕ
  247. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου στήν ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ 25/03/2020 Θεομητορικες Εορτες
  05:23 25/03/2020
 • ΘΕ
  246. Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας 25/03/2020 Θεομητορικες Εορτες
  15:17 25/03/1998
 • ΘΕ
  211. Ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου «ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ» 15/08/2019 Θεομητορικες Εορτες
  41:01 15/08/1999
 • ΘΕ
  210. Ὁ πανίσχυρος Θεός εἶναι ἀνίσχυρος νά κάνει αὐτό πού πρέπει νά κάνει ὁ ἄνθρωπος 13/08/2019 Θεομητορικες Εορτες
  32:44 04/08/1999
 • ΘΕ
  209. Νά μιμηθούμε τή ζωή τῆς Παναγίας 10/08/2019 Θεομητορικες Εορτες
  32:04 03/08/1999
 • ΘΕ
  207. Νά εἴμαστε πρόθυμοι νά συνεργαστοῦμε μέ τόν Θεό 02/08/2019 Θεομητορικες Εορτες Υπακοη
  30:07 02/08/1999
 • ΘΕ
  206. Ὁμιλία στό ἀπολυτίκιο τῆς Παναγίας 01/08/2019 Θεομητορικες Εορτες
  28:50 01/08/1999
 • ΘΕ
  194. Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας 25/03/2019 Θεομητορικες Εορτες
  19:43 25/03/2000
 • ΘΕ
  193. Χαῖρε, ἡ Κεχαριτωμένη 22/03/2019 Θεομητορικες Εορτες
  19:36 17/03/1995
 • ΘΕ
  164. Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου 21/11/2018 Θεομητορικες Εορτες
  24:31 21/11/2003
 • ΘΕ
  147. Ἡ ἁγνότητα τῆς Παναγίας 02 21/08/2018 Θεομητορικες Εορτες Γαμος
  43:23 09/08/1996
 • ΓΑ
  145. Ἡ ἁγνότητα τῆς Παναγίας 01 10/08/2018 Γαμος Θεομητορικες Εορτες
  42:15 08/08/1996
 • ΘΕ
  132. Ἡ ἑορτή τῆς Παναγίας τοῦ Ἄξιόν ἐστιν 11/06/2018 Θεομητορικες Εορτες
  35:10 11/06/2004
 • ΘΕ
  110. Ὁ Χριστός ἔγινε ἄνθρωπος, γιά νά κάνει τόν ἄνθρωπο, θεόν κατά χάριν 24/03/2018 Θεομητορικες Εορτες
  15:24 22/03/1991
 • ΘΕ
  76. Ὁμιλία στήν ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου 20/11/2017 Θεομητορικες Εορτες
  24:20 21/11/2001
 • ΘΕ
  49. Ἀπόδοση Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 22/08/2017 Θεομητορικες Εορτες
  28:02 23/08/2000
 • ΘΕ
  47. Ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου. 14/08/2017 Θεομητορικες Εορτες
  32:17 15/08/2000
 • ΘΕ
  46. Δ΄ Παράκληση – Ἐάν μετανοήσει ὁ ἄνθρωπος ἀληθινά, μετά δέν χρειάζεται νά πάθει. 11/08/2017 Θεομητορικες Εορτες
  27:29 04/08/2000
 • ΘΕ
  43. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμάς – Γ΄ Παράκληση. 04/08/2017 Θεομητορικες Εορτες
  29:07 03/08/2000
 • ΘΕ
  42. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς – Α΄ Παράκληση. 02/08/2017 Θεομητορικες Εορτες
  27:06 01/08/2000
 • ΘΕ
  05. Μέ τήν συμβολή τῆς Παναγίας ἄνοιξε ὁ δρόμος τῆς σωτηρίας. 02/05/2017 Θεομητορικες Εορτες
  27:30 15/08/2000