«Τοὺς ἐν ἀσκήσει λάμψαντας φαιδρῶς, ὁσίως τε ζήσαντας, εὐφημήσωμεν ἐνδόξως ἀδελφοί».
Ασκητικα
Περιεχομενα
Επιλογες Ταξινομησης
 • ΑΣ
  675. Ἄσκηση καί ταπείνωση 07/03/2024 Ασκητικα Υπακοη
  43:34 26/02/1984
 • ΑΣ
  656. Ποῦ γάρ εἶχε τό φῶς σου λάμψαι, εἰμή τοῖς ἐν σκότει καθημένοις 05/01/2024 Ασκητικα
  24:29 07/01/2008
 • ΑΣ
  655. Ἐγκαταλείψαμε τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ καί δέν μετανοοῦμε 04/01/2024 Ασκητικα
  27:26 07/01/2005
 • ΑΣ
  637. Περί μετανοίας – Ἑορτή τῆς ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου 24/10/2023 Ασκητικα
  25:29 28/10/1999
 • ΑΣ
  608. Περί αὐτογνωσίας καί σωστῆς στάσεως ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ 03/07/2023 Ασκητικα
  22:37 07/11/1999
 • ΑΣ
  606. Πώς κανείς πρέπει νά ἀντιμετωπίζει τά ἀρνητικά στοιχεῖα πού ἔχει μέσα του 27/06/2023 Ασκητικα
  19:36 14/06/2001
 • ΑΣ
  594. Σκοπός τῆς ζωῆς ἡ σωτηρία 19/05/2023 Ασκητικα Υπακοη
  36:11 07/05/1998
 • ΑΣ
  592. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου μέ βάση τίς διδαχές τοῦ ὁσίου Πορφυρίου καί τοῦ πατρός Συμεών Κραγιοπούλου 13/05/2023 Ασκητικα
  38:52 13/05/2023
 • ΑΣ
  591. Περί βιωματικῆς πλάνης 12/05/2023 Ασκητικα
  32:25 20/06/1999
 • ΑΣ
  590. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου μέ βάση τίς διδαχές τοῦ ὁσίου Πορφυρίου καί τοῦ πατρός Συμεών Κραγιοπούλου 10/05/2023 Ασκητικα Οικογενεια
  43:18 06/05/2023
 • ΑΣ
  588. Τό λύσιμο τῶν δεσμῶν μας καί ἡ Ἀνάσταση 05/05/2023 Ασκητικα
  18:54 05/05/1989
 • ΓΑ
  587. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου μέ βάση τίς διδαχές τοῦ ὁσίου Πορφυρίου καί τοῦ πατρός Συμεών Κραγιοπούλου 03/05/2023 Οικογενεια Ασκητικα
  44:56 29/04/2023
 • ΑΣ
  580. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου μέ βάση τίς διδαχές τοῦ ὁσίου Πορφυρίου καί τοῦ πατρός Συμεών Κραγιοπούλου 04/04/2023 Ασκητικα Οικογενεια
  42:39 01/04/2023
 • ΑΣ
  576. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου μέ βάση τίς διδαχές τοῦ ὁσίου Πορφυρίου καί τοῦ πατρός Συμεών Κραγιοπούλου 21/03/2023 Ασκητικα Οικογενεια
  48:38 18/03/2023
 • ΑΣ
  573. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου μέ βάση τίς διδαχές τοῦ ὁσίου Πορφυρίου καί τοῦ πατρός Συμεών Κραγιοπούλου 15/03/2023 Ασκητικα Οικογενεια
  42:31 11/03/2023
 • ΑΣ
  570. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου μέ βάση τίς διδαχές τοῦ ὁσίου Πορφυρίου καί τοῦ πατρός Συμεών Κραγιοπούλου 08/03/2023 Ασκητικα Οικογενεια
  43:04 04/03/2023
 • ΑΣ
  566. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου μέ βάση τίς διδαχές τοῦ ὁσίου Πορφυρίου καί τοῦ πατρός Συμεών Κραγιοπούλου 01/03/2023 Ασκητικα Οικογενεια
  42:49 25/02/2023
 • ΑΣ
  563. Σχόλια τοῦ π. Συμεών στήν Κλίμακα τοῦ Ἁγίου Ἱωάννου 23/02/2023 Ασκητικα
  16:35 22/02/2023
 • ΑΣ
  560. Τό πρόβλημα εἶναι ἕνα, ἡ ἁμαρτία. 15/02/2023 Ασκητικα
  48:00 26/01/1986
 • ΑΣ
  559. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου μέ βάση τίς διδαχές τοῦ ὁσίου Πορφυρίου καί τοῦ πατρός Συμεών Κραγιοπούλου 14/02/2023 Ασκητικα
  38:29 11/02/2023
 • ΑΣ
  556. Προσέγγιση τοῦ Θεοῦ διά τῆς πίστεως – ἔγειρε ὁ καθεύδων καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός. 09/02/2023 Ασκητικα
  33:50 19/01/1986
 • ΑΣ
  555. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου μέ βάση τίς διδαχές τοῦ ὁσίου Πορφυρίου καί τοῦ πατρός Συμεών Κραγιοπούλου 07/02/2023 Ασκητικα
  42:38 04/02/2023
 • ΑΣ
  552. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου μέ βάση τίς διδαχές τοῦ ὁσίου Πορφυρίου καί τοῦ πατρός Συμεών Κραγιοπούλου 31/01/2023 Ασκητικα
  43:43 28/01/2023
 • ΑΣ
  547. Ψεύτικη ἡ ζωή χωρίς Χριστό 12/01/2023 Ασκητικα
  29:10 12/01/1997
 • ΑΣ
  525. Περί πνευματκού ἀγώνος κατά τόν ἀγ. Σιλουανό τόν ἀθωνίτη 25/09/2022 Ασκητικα
  29:54 24/09/2022
 • ΑΣ
  498. Ὁ πιστεύων εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται 25/05/2022 Ασκητικα
  24:45 12/05/1994
 • ΑΣ
  482. Τά βιώματα στήν πνευματική ζωή 16/03/2022 Ασκητικα
  10:23 21/03/1990
 • ΑΣ
  472. Τό ἐξιλαστήριο θύμα 31/01/2022 Ασκητικα
  34:43 20/01/1991
 • ΑΣ
  468. Περί ταπεινώσεως· ἀπό τίς γραφές τοῦ ἁγ. Σιλουανοῦ (Γ΄) 14/01/2022 Ασκητικα
  28:04 13/11/1988
 • ΑΣ
  466. Ὁ Θεός δέν ἔκανε τυχαία τά τῆς ζωῆς – Καινούργια ἀρχή 07/01/2022 Ασκητικα
  26:10 01/01/1997
 • ΑΣ
  464. Ἰδού ἐγώ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων – ἑορτή τῆς ἁγίας Ἀναστασίας τῆς φαρμακολυτρίας 27/12/2021 Ασκητικα
  16:55 22/12/1999
 • ΑΣ
  461. Περί ταπεινώσεως· ἀπό τίς γραφές τοῦ ἁγ. Σιλουανοῦ (Β΄) 14/12/2021 Ασκητικα
  31:59 06/11/1988
 • ΑΣ
  458. Περί ταπεινώσεως· ἀπό τίς γραφές τοῦ ἁγ. Σιλουανοῦ (Α΄) 03/12/2021 Ασκητικα
  38:59 30/10/1988
 • ΑΣ
  456. Γιά τήν κοσμική ζωή 26/11/2021 Ασκητικα
  35:57 23/10/1988
 • ΑΣ
  454. Τό πνευματικό AIDS 19/11/2021 Ασκητικα
  37:45 16/10/1988
 • ΑΣ
  444. Περί πνευματικῆς ζωῆς ἀπό τόν ἅγιο Σιλουανό 15/10/2021 Ασκητικα
  21:59 22/05/1988
 • ΑΣ
  432. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου στήν ἑορτή τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου 08/09/2021 Ασκητικα
  16:52 08/09/2021
 • ΑΣ
  429. Ἡ αἰτία τῆς μή ἐλεύσεως τῆς Χάριτος 28/08/2021 Ασκητικα
  38:44 13/08/2000
 • ΑΣ
  406. Αὐτογνωσία καί πνευματικός αγώνας 01/06/2021 Ασκητικα
  27:12 30/05/1999
 • ΑΣ
  402. Μειονεξία καί πνευματικός αγώνας 19/05/2021 Ασκητικα
  29:26 23/05/1999
 • ΑΣ
  400. Τό θέλημα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ σωτηρία μας 15/05/2021 Ασκητικα
  23:28 14/05/1992
 • ΑΣ
  398. Εἰ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ ἠλπικότες ἐσμὲν ἐν Χριστῷ μόνον, ἐλεεινότεροι πάντων ἀνθρώπων ἐσμέν 07/05/2021 Ασκητικα
  38:00 19/04/1996
 • ΑΣ
  383. Ἡ ἁμαρτία ἀμαυρώνει τό βάπτισμα 18/03/2021 Ασκητικα
  43:11 05/03/2001
 • ΑΣ
  382. Καθαρά Δευτέρα – ἀπόγευμα 16/03/2021 Ασκητικα
  22:11 26/02/2001
 • ΑΣ
  381. Καθαρά Δευτέρα – πρωΐ 15/03/2021 Ασκητικα
  22:17 26/02/2001
 • ΑΣ
  374. Περί αὐτογνωσίας 22/02/2021 Ασκητικα
  34:49 09/02/1998
 • ΑΣ
  372. Περί πλούτου καί χρημάτων 20/02/2021 Ασκητικα
  39:49 24/11/1985
 • ΑΣ
  367. Ὁ πόνος τοῦ πατρός Συμεών γιά τίς ψυχές 04/02/2021 Ασκητικα
  20:51 07/02/1991
 • ΑΣ
  350. Ἐπιτρέπει ὁ Θεός τά βάσανα, γιά νά γίνει τό θαῦμα στήν ψυχή μας. 19/12/2020 Ασκητικα
  27:04 22/12/2004
 • ΑΣ
  346. Τό παράδειγμα τῆς Ἁγίας Ἰσιδώρας 07/12/2020 Ασκητικα
  26:32 02/05/1993
 • ΑΣ
  345. Τό μαρτύριο τῶν παθῶν 27/11/2020 Ασκητικα
  47:07 21/01/1996
 • ΑΣ
  336. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου στήν ἑορτή τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου 24/10/2020 Ασκητικα
  04:40 23/10/2020
 • ΑΣ
  330. Τέσσερα σημεία τῶν διδαχῶν τοῦ Ἁγίου Κοσμά τοῦ Αἰτωλοῦ – Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου 06/10/2020 Ασκητικα
  29:03 27/08/2020
 • ΑΣ
  316. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου γιά τήν ἀρχή τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους 01/09/2020 Ασκητικα
  06:02 01/09/2020
 • ΑΣ
  300. Περί πνευματικοῦ ἀγώνος καί ἁγιότητος 08/07/2020 Ασκητικα
  32:28 07/02/1993
 • ΑΣ
  295. Περί πνευματικοῦ ἀγώνος καί ὑπακοῆς 16/06/2020 Ασκητικα Υπακοη
  38:21 24/01/1993
 • ΑΣ
  293. Ὁμιλία τοῦ π. Ἰωάννου Γρίντζου περί λιποψυχίας 12/06/2020 Ασκητικα
  25:12 11/06/2020
 • ΑΣ
  288. Ἡ πνευματικότητά μας μπορεῖ νά μᾶς ὁδηγήσει στήν αἵρεση, στήν πλάνη 03/06/2020 Ασκητικα
  37:35 17/01/1993
 • ΑΣ
  274. Τά ἀγαθά τοῦ Θεοῦ καί ἡ φιλαυτία τοῦ ἀνθρώπου – Ἔχει μεγάλη σημασία νά ἀπαρνηθεῖ κανείς τόν ἑαυτό του 01/05/2020 Ασκητικα
  18:29 01/05/2001
 • ΑΣ
  272. Οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ καί ὁ κόσμος 27/04/2020 Ασκητικα
  24:47 11/05/1995
 • ΑΣ
  265. Μεγάλη Παρασκευή ἀπόγευμα – Εἴμαστε μακάριοι πού γεννηθήκαμε χριστιανοί (β΄) 18/04/2020 Ασκητικα
  13:04 29/04/2005
 • ΑΣ
  264. Μεγάλη Παρασκευή πρωΐ – Εἴμαστε μακάριοι πού γεννηθήκαμε χριστιανοί (α΄) 18/04/2020 Ασκητικα
  10:52 29/04/2005
 • ΑΣ
  257. Τὴν ψυχωφελῆ πληρώσαντες Τεσσαρακοστήν, βοήσωμεν (Σάββατο τοῦ Λαζάρου) 10/04/2020 Ασκητικα
  29:58 15/04/1995
 • ΑΣ
  253. Ἄν δέν ἀγαπήσουμε τήν ἀλήθεια δέν θά βροῦμε τόν Χριστό 31/03/2020 Ασκητικα
  34:39 02/01/2008
 • ΑΣ
  248. Θεία Εὐχαριστία καί Ἐκκλησία 27/03/2020 Ασκητικα
  29:23 30/10/1986
 • ΑΣ
  239. Καθαρά Δευτέρα – Χρειάζεται ἀληθινή μετάνοια, ἀληθινή πίστη στόν Θεό 02/03/2020 Ασκητικα
  37:38 10/03/2003
 • ΑΣ
  236. Περί σαρακοστής καί πνευματικῶν αἰσθήσεων 21/02/2020 Ασκητικα
  23:26 22/02/1998
 • ΑΣ
  229. Ἐμπιστοσύνη στό θέλημα τοῦ Θεοῦ 31/12/2019 Ασκητικα
  35:50 10/01/1993
 • ΑΣ
  218. Περί θυμοῦ, Συμβιβασμός τῶν χριστανῶν μέ τήν ἁμαρτία 15/10/2019 Ασκητικα
  33:50 14/06/1992
 • ΑΣ
  216. Περί ἀπαρνήσεως τοῦ ἑαυτοῦ μας 01/10/2019 Ασκητικα
  24:49 31/05/1992
 • ΑΣ
  214. Νά μᾶς συνέχει ἡ λαχτάρα γιά τή χάρη τοῦ Θεοῦ 07/09/2019 Ασκητικα
  23:05 04/09/1999
 • ΑΣ
  213.  Νά εἶναι ἡ ζωή μας ζωή ἀληθινοῦ χριστιανοῦ 29/08/2019 Ασκητικα
  42:52 09/08/1999
 • ΑΣ
  212. Νά πιστέψουμε ὅτι ὁ Θεός ἔχει βρεῖ τόν τρόπο νά μᾶς σώσει 25/08/2019 Ασκητικα
  37:26 08/08/1999
 • ΑΣ
  202. Ἡ πτώση εἶναι μεγάλη εὐλογία 30/05/2019 Ασκητικα
  22:14 25/05/2000
 • ΑΣ
  199.Τί θά ἔλεγε σήμερα ὁ Χριστός στούς νέους 13/05/2019 Ασκητικα
  62:03 28/01/2006
 • ΑΣ
  191. Καθαρά Δευτέρα 11/03/2019 Ασκητικα
  30:13 23/02/2004
 • ΑΣ
  170. Τελική εὐθεία – Β΄ μέρος 14/12/2018 Ασκητικα
  33:39 13/12/2002
 • ΑΣ
  169. Τελική εὐθεία – Α΄ μέρος 12/12/2018 Ασκητικα
  34:05 12/12/2002
 • ΑΣ
  168. Ἀπό τό ἕνα μέρος εἶναι ὁ ἀγαθός Θεός καί ἀπό τό ἄλλο μέρος ὁ ἄνθρωπος ὁ πονηρός, ὁ ταλαίπωρος 09/12/2018 Ασκητικα
  24:09 08/12/1994
 • ΑΣ
  154. Κράτα τόν νοῦ σου στόν ἅδη καί μήν ἀπελπίζεσαι 24/09/2018 Ασκητικα
  16:25 26/09/2009
 • ΑΣ
  148. Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου 06/09/2018 Ασκητικα
  28:09 01/09/2004
 • ΑΣ
  143. Λύτρωσιν ἀπέστειλε Κύριος τῷ λαῷ αὐτοῦ 04/08/2018 Ασκητικα
  40:32 16/01/2000
 • ΑΣ
  105. Νά τολμήσουμε νά πιστέψουμε στόν Χριστό ἀληθινά Β΄ 02/03/2018 Ασκητικα
  19:12 28/03/2005
 • ΑΣ
  104. Νά τολμήσουμε νά πιστέψουμε στόν Χριστό ἀληθινά Α΄ 27/02/2018 Ασκητικα
  15:55 21/03/2005
 • ΑΣ
  102. Καθαρά Δευτέρα 19/02/2018 Ασκητικα
  28:03 13/03/2000
 • ΑΣ
  99. Τί εἶναι κοσμική ζωή; Τί εἶναι κοσμικό πνεῦμα; 11/02/2018 Ασκητικα
  44:22 18/02/2001
 • ΑΣ
  64. Ὁ ἁπαλός λόγος τοῦ Θεοῦ, ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, λίγο – λίγο μαλακώνουν τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου 10/10/2017 Ασκητικα
  29:18 07/10/2000
 • ΑΣ
  63. Τό θέμα δέν εἶναι ἄν εἴμαστε χριστιανοί, ἀλλά ἄν εἴμαστε ἀληθινοί χριστιανοί 07/10/2017 Ασκητικα
  24:46 07/10/1999
 • ΑΣ
  15. «Νά ᾿ναι εὐλογημένο». 02/05/2017 Ασκητικα
  62:43 01/11/1989