ΒΙΒΛΙΟ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Τιτλος
Επιλογές Ταξινόμησης
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 400 | Διάσταση 11χ16,5 | 2021
  Διαφορα
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Λέξεις, φράσεις κλειδιά γιά τήν καθημερινή ζωή.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 334 | Διάσταση 14,5χ20,5 | 2020
  Ασκητικα
  Σύντομη παρουσίαση

  Βιώνοντας τή διδαχή τοῦ π. Συμεών στήν καθημερινή πραγματικότητα

  Τό κοσμικό φρόνημα

  Ἀπομαγνητοφωνημένες ὁμιλίες Φιλοθέης μοναχῆς

  Κύρια θέματα τοῦ παρόντος τόμου: Τό μπλοκάρισμα πού προκαλοῦν στήν ψυχή οἱ ἀρρωστημένες καταστάσεις, ἰδίως τό κοσμικό φρόνημα, ἡ ἀτέλειωτη προσπάθεια νά γνωρίσουμε τόν ἑαυτό μας καί τά πάθη του, ἀπό τά ὁποῖα εἴμαστε κυριευμένοι, τό νά συνειδητοποιήσει κανείς ὅτι εἶναι τό τίποτε, πού ὅμως μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ γίνεται τό ἅπαν, τό νά παραδεχόμαστε τά λάθη μας ἀλλά καί τό νά ἀποδεχόμαστε τούς συνανθρώπους μας ὅπως εἶναι, εἶναι λίγα μόνο ἀπό τά πολλά καί ἐνδιαφέροντα θέματα πού ἀποτε­λοῦν τό περιεχόμενο τῶν ὁμιλιῶν τοῦ τρίτου τόμου τῶν συνάξεων κυριῶν μέ τή Γερόντισσα.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 72 | Διάσταση 11,5χ21 | 2018
  Γαμος
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Μέσα στόν γάμο οἱ σύζυγοι καλοῦνται νά προχωρήσουν πρός τήν πνευματική καί ψυχική ταύτιση καί νά φτάσουν στήν ἑνότητα ἐν Χριστῷ ζώντας τόν γάμο ὡς μέγα μυστήριο καί ὁδό σωτηρίας. (2018)


  Διαβάστε περισσότερα
 • Ασκητικα
  Σύντομη παρουσίαση

  Γερόντισσα Φιλοθέη

  Κύρια θέματα τοῦ παρόντος τόμου: Ἡ πνευματική ἀναγέννηση μέσα ἀπό τόν θάνατο τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου, ἡ πλήρης ἐμπιστοσύνη στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, οἱ διαπροσωπικές σχέσεις, ἡ ὑπέρβαση τήν κρίσιμη ὥρα κτλ.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 432 | Διάσταση 14,5χ21 | 2017
  Διαφορα
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Ὅταν ἀφήνεται κανείς στά χέρια τοῦ Θεοῦ, ὁ Θεός κάθε ὥρα καί στιγμή κάνει αὐτά πού θέλει νά κάνει, ἐφόσον βρίσκει τόν ἄνθρωπο ἕτοιμο, πρόθυμο νά γίνει ὄργανό του. Αὐτή πρέπει νά εἶναι ἡ ζωή ὅλων μας. Στό βιβλίο αὐτό βλέπει κανείς καθαρά πῶς δημιουργήθηκε τό Ἡσυχαστήριο: μέ τήν ὑπομονή καί τό ἄφημα στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν πλευρά τοῦ ἱδρυτοῦ.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 354 | Διάσταση 14,5χ21 | 2017
  Αγιολογικα
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Εἶναι λάθος νά εἴμαστε χριστιανοί, χωρίς ὅμως νά ἔχουμε πάντοτε στόν
  νοῦ μας τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ὁ ἁγιασμός μας. Τό βιβλίο αὐτό, πού περιέχει ὁμιλίες σέ ἑορτές κυρίως ἁγίων τοῦ μηνός Σεπτεμβρίου, μπορεῖ νά γίνει πολύτιμος ὁδηγός μας.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 226 | Διάσταση 14 × 21 | 2016
  Ψυχολογικα
  Σύντομη παρουσίαση

  Σπουδή στό ἔργο τοῦ π. Συμεών Κραγιοπούλου

  π. Ἰωάννης Γρίντζος

  Ὁ π. Συμεών, ἀκολουθώντας τή διδασκαλία τῶν Πατέρων, ἐπαναπροσδιορίζει τή θέση τῆς Θεολογίας. Ἡ θεραπευτική Θεολογία εἶναι ἡ ἀληθινή Θεολογία. Ὁ λειτουργικός καί ἐφαρμόσιμος χαρακτήρας πού διακρίνει τίς ομιλίες του, προορίζεται γιά τήν καθημερινή ζωή τῶν πιστῶν, ἀντιμετωπίζει τίς καίριες ψυχολογικές τους καταστάσεις καί ὑποδεικνύει πρακτικές Πατερικές λύσεις. Ἡ θεραπεία πού προσφέρεται μέσα στήν Ἐκκλησία, εἶναι διπλή: ψυχολογική καί πνευματική. Ἡ σωτηρία διά τῶν ψυχολογικῶν προβλημάτων ἀποτελεῖ τήν ἐκπλήρωση τοῦ θετικοῦ σχεδίου τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 72 | Διάσταση 12 × 21 | 2017
  Υπακοη
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Ἄν μάθεις νά λές μέσα στή ζωή τό «νά ̓ναι εὐλογημένο», αὐτό εἶναι ἀνώτερο ἀπό ὅλα, ἀκόμη καί ἀπό τήν προσευχή, γιατί ἔχει μέσα ὑπακοή, ἀγάπη, ἐμπιστοσύνη, ἐλπίδα στόν Θεό· ἔχει ὑπομονή, ταπείνωση, θυσία, προσευχή.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 224 | Διάσταση 14 × 20,5 | 2016
  Ασκητικα
  Σύντομη παρουσίαση

  Γερόντισσα Φιλοθέη

  …μέ τή Γερόντισσα, μέ ἀπώτερο σκοπό νά μαθητεύσουν οἱ ψυχές στίς σώζουσες ἀλήθειες τῆς διδαχῆς τοῦ π. Συμεών, ὥστε νά μυηθοῦν στήν τέχνη τῆς πνευματικῆς ζωῆς πάνω στήν πράξη τῆς καθημερινότητος.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 400 | Διάσταση 10,5χ17 | 2017
  Διαφορα
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Λέξεις, φράσεις κλειδιά γιά τήν καθημερινή ζωή.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 514 | Διάσταση 18 × 25 | 2016
  Διαφορα
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Συλλογή ὁμιλιῶν πού ἔχουν κάπως προσωπικό χαρακτήρα, μέσα ἀπό τίς ὁποῖες ἀναδύεται ἡ μορφή ἑνός ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, τοῦ μακαριστοῦ π. Συμεών, καί οἱ ὁποῖες δίνουν στόν ἀναγνώστη τήν αἴσθηση ὅτι σάν νά πρόκειται περί μιᾶς πνευματικῆς αὐτοβιογραφίας του.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 168 | Διάσταση 12χ21 | 2015
  Πονος
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Πόνος πολύς, ἀλλά καί ἔλεος πολύ καί ἀγάπη πολλή ἀπό τόν Θεό, καθώς μέσα ἀπό αὐτόν τόν πόνο ὁ Θεός σέ ὁδηγεῖ ἐκεῖ ἀκριβῶς πού βαθιά μέσα ἡ ψυχή σου τόσο πολύ τό θέλει, τό ποθεῖ.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 354 | Διάσταση 15χ21 | 2014
  Υπακοη
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Μπορεῖ ὁ σημερινός ἄνθρωπος νά κάνει ὑπακοή; Τό βιβλίο αὐτό ἀπαντᾶ στό πῶς ἡ φιλάνθρωπη στάση ἀπέναντι τῶν ψυχῶν γεννᾶ σιγά-σιγά μιά σώζουσα ὑπακοή.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 72 | Διάσταση 12χ20,5 | 2015
  Ψυχολογικα
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Πῶς δημιουργεῖται καὶ πῶς θεραπεύεται Γιατί ἔχουν ἄγχος οἱ ἄνθρωποι; Κάτι ζητοῦν καί, καθώς δέν τό ἔχουν, ἀνησυχοῦν. Νιώθουν ὅτι συνεχῶς κάτι τούς λείπει καί εἶναι δυστυχεῖς. Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος θά βρεῖ αὐτό πού ζητάει ἡ ψυχή του, εἰρηνεύει. Καί αὐτό εἶναι ἡ συνάντηση καί ἡ ἀληθινή κοινωνία μέ τόν Θεό.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 450 | Διάσταση 15χ21 | 2013
  Πατερικα
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Ἀπό τήν πείρα συγχρόνων γερόντων Τό βιβλίο αὐτό μᾶς μυεῖ στά μυστικά τῆς πνευματικῆς ζωῆς καί στήν τέχνη τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος μέσα ἀπό τήν ὁδό τοῦ «Ἄσε τό κακό καί τρέξε στό καλό». Καί τό καλό, ὅπως τό βίωσαν καί μᾶς τό προσφέρουν οἱ δύο γέροντες (ὁ ὅσιος Πορφύριος καί ὁ π. Συμεών), εἶναι ὁ Χριστός.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 418 | Διάσταση 15 × 21,5 | 2010
  Ψυχολογικα
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Ἡ νεύρωση ὡς συνέπεια τῆς ἀπωθήσεως τῆς ἐνοχῆς καί ἡ θεραπεία της Τό βιβλίο αὐτό ἐξηγεῖ πῶς ἡ ἁμαρτία γιά τήν ὁποία δέν ἔχει μετανοήσει κανείς ὑπονομεύει τήν ψυχική ὑγεία. Καί δείχνει πῶς ἕνας πνευματικός πατήρ, ὁ ὁποῖος στηρίζεται ἀπό τή μιά στήν ἀποστολική παράδοση καί ἀπό τήν ἄλλη στή σύγχρονη ψυχολογία τοῦ βάθους, μπορεῖ νά βοηθήσει τά πνευματικά του τέκνα νά φθάσουν σέ πλήρη μετάνοια, χωρίς νά ἀφήσει νά παγιδευτοῦν (εἴτε ὁ ἴδιος εἴτε τά πνευματικά του τέκνα) στούς ὑποσυνείδητους ψυχικούς μηχανισμούς, πού καί οἱ δύο τείνουν νά φέρουν μαζί τους στό μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 274 | Διάσταση 15 × 21 | 2009
  Ψυχολογικα
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Τό βιβλίο αὐτό βοηθεῖ νά συνειδητοποιήσουμε πόσο, ἕνεκα τῆς ἁμαρτίας, εἴμαστε μπλοκαρισμένοι ἀπό διάφορες ἀρρωστημένες καταστάσεις. Ταυτόχρονα ἀποκαλύπτει τόν τρόπο θεραπείας τῆς ψυχῆς τόσο ἀπό ψυχολογικῆς ὅσο καί ἀπό πνευματικῆς ἀπόψεως.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 362 | Διάσταση 15χ21 | 2009
  Ασκητικα
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Χριστιανός στόν 21ο αἰώνα; Τό μίασμα τοῦ κοσμικοῦ φρονήματος ἔχει διαβρώσει καί τό τελευταῖο κύτταρο τῆς πνευματικῆς ζωῆς καί ἔχει κάνει τή γῆ μιά ἀπαράκλητο ἔρημο. Ὅποιος, μαθητεύοντας μέσα στήν Ἐκκλησία, μυηθεῖ στήν τέχνη τῆς πνευματικῆς ζωῆς, ἀργά ἤ γρήγορα θά βρεθεῖ μόνος μέ μόνο τόν Θεό – σάν σέ ἄλλη ἔρημο μέσα του – καί θά ἀρχίσει νά ἔχει ἀληθινή κοινωνία μαζί του.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 398 | Διάσταση 15χ21,5 | 2006
  Γαμος
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Ὁ δεύτερος τόμος ὁμιλιῶν γύρω ἀπό τό τόσο σοβαρό αὐτό θέμα.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 210 | Διάσταση 15χ21 | 2004
  Γαμος
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Ὁ τίτλος τοῦ δίτομου αὐτοῦ ἔργου εἶναι τόσο σαφής, ὥστε δέν χρειάζεται νά ἀναφερθοῦμε στό περιεχόμενό του. Ἀφήνουμε τά ἴδια τά κείμενα νά μιλήσουν στόν ἀναγνώστη.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 258 | Διάσταση 15χ21 | 2004
  Γαμος
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Ὁ τίτλος τοῦ δίτομου αὐτοῦ ἔργου εἶναι τόσο σαφής, ὥστε δέν χρειάζεται νά ἀναφερθοῦμε στό περιεχόμενό του. Ἀφήνουμε τά ἴδια τά κείμενα νά μιλήσουν στόν ἀναγνώστη.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 290 | Διάσταση 15 × 21,5 | 2004
  π. Τιμοθεος
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Μέσα ἀπό τίς σελίδες τοῦ βιβλίου αὐτοῦ παρουσιάζεται στὸν ἀναγνώστη ἡ ἁγία μορφή τοῦ ἀρχιμανδρίτου Τιμοθέου Παπαμιχαήλ.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 330 | Διάσταση 15 × 21 | 2003
  Ασκητικα
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Μιά ἐκτεταμένη εἰσαγωγή στό μεγάλο ζήτημα πού ὑποδηλώνει ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 290 | Διάσταση 15χ21 | 2003
  Θεομητορικες Εορτες
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Θεωροῦμε εὐλογία Θεοῦ πού δημοσιεύθηκε ὁ τρίτος τόμος τῆς σειρᾶς «Συνάξεις Δεκαπενταυγούστου». Περιλαμβάνει ὁμιλίες δύο ἐτῶν τῆς περιόδου αὐτῆς. Εἶναι χωρισμένος σέ δύο κεφάλαια: «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς» (2001) καί «Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετά σοῦ» (2002). Θά ἀμειφθεῖ πολλαπλά, ὅποιος πλησιάσει τό κείμενο μέ ἀγάπη καί ταπείνωση.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 346 | Διάσταση 15 × 21 | 2003
  Δογματικη
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  «Ἡ θεανθρώπινη ζωή δέν εἶναι μιά πολυτέλεια οὔτε εἶναι ἁπλῶς ἕνα κάτι παραπάνω. Ὅπως ὁ Χριστός εἶναι ἀπόλυτα Θεάνθρωπος, ἔτσι καί ὁ καθένας λίγο πολύ ἐν Χριστῷ γίνεται θεάνθρωπος».


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 210 | Διάσταση 14χ20 | 2002
  Θεομητορικες Εορτες
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Στήν ἁγιοτέρα πάντων τῶν ἁγίων – τήν Παναγία Μητέρα τοῦ Κυρίου, καί δική μας μητέρα – ἀφιερώθηκαν οἱ Συνάξεις Δεκαπενταυγούστου Β´ μέ ἐπίκεν­τρο τήν προσφιλή καί βασική εὐχή κάθε ὀρθοδόξου χριστιανοῦ, τό «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς».


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 306 | Διάσταση 15 × 21 | 2002
  Αγια Γραφη
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Μέσα ἀπό τά θεόπνευστα κείμενα τῶν Ψαλμῶν πού περιλαμβάνει τό πρῶτο βιβλίο τῆς σειρᾶς αὐτῆς καί τήν ἑρμηνεία τους προβάλλεται ἡ εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 490 | Διάσταση 15χ21 | 2002
  Πονος
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Θά ἔρθουν στιγμές ὀδύνης πού θά ἀναστενάξει ὁ ἄνθρωπος: «Γιατί τόσος πόνος στή ζωή; Ὅ,τι ἄλλο ἄς μοῦ ἐρχόταν, ἐκτός ἀπό αὐτό. Σὰν τόν δικό μου καημό δέν εἶναι ἄλλος».
  Τή σωστή ἑρμηνεία τοῦ μυστηρίου “πόνος” θά τήν προσεγγίσεις στίς σελίδες τοῦ βιβλίου αὐτοῦ.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 270 | Διάσταση 15 × 21 | 2002
  Αγια Γραφη
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Χαρά μεγάλη νά ἀνάψει μέσα μας ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καί αὐτό θά γίνει, ἄν προσκαρτεροῦμε ὅπως οἱ πρῶτοι χριστιανοί.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 514 | Διάσταση 15χ21,5 | 2001
  Γαμος
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Ὁμιλίες γύρω ἀπό τό τόσο σοβαρό θέμα «Γονεῖς καί παιδιά», τό ὁποῖο ὁ ὁμιλητής τό βλέπει θεολογικά, πνευματικά, ψυχολογικά καί μέσα στήν καθημερινή ζωή.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 306 | Διάσταση 14,5 × 21 | 2001
  Ασκητικα
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Εἰδικές κυριακάτικες ἀπογευματινές συνάξεις τόν μήνα Σεπτέμβριο, πού ἔχουν σκοπό νά μᾶς βοηθήσουν, καθώς τήν 1η Σεπτεμβρίου μπαίνουμε στό νέο ἐκκλησιαστικό ἔτος, νά βάλουμε μιά καινούργια ἀρχή στή χριστιανική μας ζωή.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 330 | Διάσταση 15 × 21 | 2001
  Ψυχολογικα
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Ὁμιλίες πού ἔγιναν στή σύναξη γιά νέους τήν περίοδο 1984-85. Τό θέμα πού κυριάρχησε στίς ὁμιλίες δόθηκε ὡς τίτλος στό βιβλίο.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 274 | Διάσταση 15χ21,5 | 2000
  Ψυχολογικα
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Ὁμιλίες μέ βάση τό βιβλίο τῆς ψυχολόγου Κάρεν Χόρνεϋ «Οἱ συγκρούσεις τοῦ ἐσωτερικοῦ μας κόσμου», οἱ ὁποῖες βοηθοῦν νά γνωρίσουμε τόν ἑαυτό μας πολύ περισσότερο ἀπό ὅ,τι τόν γνωρίζουμε, καθώς γίνεται προσπάθεια προσεγγίσεως τοῦ ὅλου θέματος ἀπό ψυχολογική, θεολογική καί πνευματική πλευρά.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 402 | Διάσταση 15 × 21 | 2000
  Ασκητικα
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Τί θά ἤθελε τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ νά πεῖ, μέσα ἀπό τίς ἀποκρίσεις τῶν ἁγίων Βαρσανουφίου καί Ἰωάννου, σ ̓ ἐμᾶς πού ζοῦμε αὐτά τά χρόνια;


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 466 | Διάσταση 15 × 21 | 1999
  Υπακοη
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Ὑπακοή – Μαθητεία στόν Χριστό διά τῆς Ἐκκλησίας «Εἶναι κατά τέτοιον τρόπο κυριευμένοι σήμερα οἱ ἄνθρωποι ἀπό τόν ἴδιο τόν ἑαυτό τους, ἀπό τήν ἁμαρτωλή κατάστασή τους – καθώς εἶναι μπερδεμένη πολλές φορές ἁμαρτία καί ἀρρώστια μαζί – ὥστε μόνο ἡ ὑπακοή στήν Ἐκκλησία τούς σώζει». Στήν τέχνη αὐτῆς τῆς ὑπακοῆς μᾶς εἰσάγει «Τό σύγχρονο χάρισμα».


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 248 | Διάσταση 14 × 20,5 | 1999
  Λειτουργικα
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Ἐπιστροφή στόν Παράδεισο. Γιά πορεία πρός τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ, πού ἔχει τήν ἀρχή της σέ τούτη τή ζωή, μᾶς καλεῖ ἡ Ἐκκλησία ἰδιαίτερα κατά τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Οἱ «Συνάξεις Τριωδίου Β´» ἐνημερώνουν, κατατοπίζουν καί μυοῦν τόν ἀναγνώστη στά μυστικά «τῆς ἐπιστροφῆς στόν Παράδεισο».


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 224 | Διάσταση 15 × 21 | 1999
  Λειτουργικα
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Κάνοντας ἀρχή …Κι ἄν συγκεντρωνόμασταν κάθε μέρα στούς ναούς νά λέμε καί νά ἑρμηνεύουμε τά τοῦ Τριωδίου, ὄχι μία ἀλλά δέκα ὧρες, πάλι δέν θά μᾶς ἔφταναν οἱ ὧρες αὐτές…


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 418 | Διάσταση 15 × 21 | 1999
  Δεσποτικες Εορτες
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά – Θεοφάνεια Τό βαθύτερο καί οὐσιαστικό νόημα τῶν ἡμερῶν αὐτῶν, μαζί μέ ἄλλα πνευματικά θέμα- τα, θά βρεῖς στό βιβλίο αὐτό.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 418 | Διάσταση 15χ21,5 | 1998
  Ψυχολογικα
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Πῶς θά μποροῦσαν νά ἀποβοῦν σωτήριες οἱ ἀρρωστημένες ψυχολογικές καταστάσεις, πού εἶναι τόσο συχνές στήν ἐποχή μας; Ὁ ἀναγνώστης θά βρεῖ τήν ἀπάντηση στό βιβλίο αὐτό.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 320 | Διάσταση 14χ20,5 | 1998
  Πατερικα
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Ὁμιλίες σέ ἑόρτιες ἡμέρες καί εἰσηγήσεις σέ θεολογικά συνέδρια: προσφορά ταπεινοῦ εὐλαβικοῦ θυμιάματος στούς πολιούχους τῆς Θεσσαλονίκης, ἅγιο μεγαλομάρτυρα Δημήτριο καί ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 450 | Διάσταση 15 × 21 | 1998
  Κυριακοδρομιο
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Ὁμιλίες κατά τή θεία Λειτουργία ἐπί τῶν εὐαγγελικῶν περικοπῶν τῆς Κυριακῆς, πού ἑρμηνεύουν τόν σωτήριο λόγο τοῦ Θεοῦ, ὅπως κάθε φορά φώτιζε ὁ Θεός.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 280 | Διάσταση 14χ20 | 1998
  Θεομητορικες Εορτες
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Συνάξεις λατρείας καί διδαχῆς στόν ναό καί στόν δενδρόφυτο περίγυρό του –μέ ἐπίκεντρο τήν Παναγία μας, τήν ταπεινή καί πάναγνη κόρη τῆς Ναζαρέτ, πού ἐστέφθη μέ τήν ὑψηλότερη οὐράνια δόξα– ἔδωσαν τή δυνατότητα στούς μετέχοντες νά ἀπολαύσουν τή δροσιά καί τήν ἀνάπαυση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἐν Χριστῷ ἀδελφικῆς κοινωνίας.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 370 | Διάσταση 15 × 21 | 1998
  Δεσποτικες Εορτες
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Τό Ἅγιο Πνεῦμα –πού παραμένει ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ μετά τήν Πεντηκοστή καί τήν καθοδηγεῖ– εἶναι πού ἀναγεννᾶ καί μεταμορφώνει καί τόν κάθε χριστιανό προσωπικά.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 330 | Διάσταση 15 × 21 | 1998
  Δεσποτικες Εορτες
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Ὁμιλίες πού ἔγιναν κατά τίς ἱερές ἀκολουθίες τῆς Μ. Ἑβδομάδος καί τῆς Διακαινησίμου, καί δείχνουν πῶς θά μπορέσουμε νά βαδίσουμε τόν δρόμο τῶν παθημάτων, γιά νά γίνουμε κοινωνοί καί τῆς Ἀναστάσεως.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Αγια Γραφη
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Ἑρμηνεία τοῦ 10ου κεφ. τῆς πρός Ρωμαίους ἐπιστολῆς, πού χωρίζεται στίς ἑνότητες:
  α) Ζῆλον Θεοῦ ἔχουσιν ἀλλ ̓ οὐ κατ ̓ ἐπίγνωσιν.
  β) Τό σωτηριολογικό μυστήριο τῶν γονιδίων.
  γ) Σύντομη ὁδός σωτηρίας ἡ εὐχή (ἡ νοερά προσευχή).


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 386 | Διάσταση 15 × 21 | 1997
  Εξομολογηση
  Σύντομη παρουσίαση

  π. Συμεών Κραγιόπουλος

  Ὁμιλίες – μονοπάτια πού ὁδηγοῦν στόν σωτήρα Χριστό καί στή συμφιλίωση μέ τόν ἄγνωστο Χ, τόν ἑαυτό μας.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 106 | Διάσταση 15 × 21,5 | 1955
  π. Τιμοθεος
  Σύντομη παρουσίαση

  Τό βιβλίον, νομίζομεν, εἶναι ἀπαραίτητον διά κάθε χριστιανόν, ἰδιαιτέρως δέ διά κάθε κληρικόν. Δι᾿ αὐτό καί τό ἀφιερώνομεν εἰς τούς κληρικούς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Θά εὕρουν εἰς αὐτό τό μυστικόν τοῦ ἰδικοῦ των ἁγιασμοῦ καί τοῦ ἐμπιστευθέντος εἰς αὐτούς ποιμνίου.
  Ὅλοι δέ ὅσοι ἐγνώρισαν καί ἐθαύμασαν τήν ἁγιότητα τοῦ π. Τιμοθέου, θά ἀνακαλύψουν εἰς τό βιβλίον αὐτό τό μυστικόν τῆς ἁγιότητός του.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 64 | Διάσταση 14χ20,5 | 1994
  Αγιολογικα
  Σύντομη παρουσίαση

  Τήν κρίσιμη ὥρα τῆς ζωῆς της ἀναμετρήθηκε ὁ βαθύς της πόθος γιά τόν Χριστό μέ τόν διπλό πειρασμό τοῦ πλούτου καί τῆς ὑλιστικῆς εὐδαιμονίας ἀπό τή μιά καί ἀπό τήν ἄλλη τοῦ ἐπερχόμενου μαρτυρικοῦ θανάτου, καί νίκησε. Τά περιφρόνησε ὅλα σάν νά ἦταν ἱστός ἀράχνης.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 610 | Διάσταση 15χ21 | 1999
  Ασκητικα
  Σύντομη παρουσίαση

  Τό βιβλίο πού ἀγαπήθηκε ἀπό τούς χριστιανούς ὅλων τῶν αἰώνων προσφέρεται τώρα στήν πλήρη του μορφή (κατά θεματικές ἑνότητες), ἡ ὁποία παρά τή σπουδαιότητά της παρέμενε ἀνέκδοτη.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 522 | Διάσταση 15χ21 | 1997
  Ασκητικα
  Σύντομη παρουσίαση

  Τό βιβλίο πού ἀγαπήθηκε ἀπό τούς χριστιανούς ὅλων τῶν αἰώνων προσφέρεται τώρα στήν πλήρη του μορφή (κατά θεματικές ἑνότητες), ἡ ὁποία παρά τή σπουδαιότητά της παρέμενε ἀνέκδοτη.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 562 | Διάσταση 15χ21 | 1995
  Ασκητικα
  Σύντομη παρουσίαση

  Τό βιβλίο πού ἀγαπήθηκε ἀπό τούς χριστιανούς ὅλων τῶν αἰώνων προσφέρεται τώρα στήν πλήρη του μορφή (κατά θεματικές ἑνότητες), ἡ ὁποία παρά τή σπουδαιότητά της παρέμενε ἀνέκδοτη.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 506 | Διάσταση 15χ21 | 1994
  Ασκητικα
  Σύντομη παρουσίαση

  Τό βιβλίο πού ἀγαπήθηκε ἀπό τούς χριστιανούς ὅλων τῶν αἰώνων προσφέρεται τώρα στήν πλήρη του μορφή (κατά θεματικές ἑνότητες), ἡ ὁποία παρά τή σπουδαιότητά της παρέμενε ἀνέκδοτη.


  Διαβάστε περισσότερα